คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): วันที่ 11 มิถุนายน 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2817378 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้หมายเหตุรุ่นนี้ไม่มีอยู่ในขณะนี้ ตรวจปัญหากับรุ่นนี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft โครงการ Server 2010 คือวันที่ 11 มิถุนายน 2013

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • เมื่อคุณแก้ไขโครงการที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างโครงการและเขตข้อมูลแบบกำหนดเององค์กรในโครงการ Web App ช่วงเวลาของงานมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด
 • เมื่อคุณแก้ไขเขตข้อมูลแบบกำหนดเองจากการ รายละเอียดการกำหนด หน้าในโครงการ Web App คุณไม่สามารถป้อนอักขระที่มากกว่า 50 ครั้ง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดใช้งานการ ค่าจริงที่ได้รับการป้องกัน คุณลักษณะ และสร้างงานแล้ว
  • สมาชิกในทีมรายงานการทำงานจริง และการทำงานที่แท้จริงได้รับการอนุมัติ
  • คุณสามารถแก้ไขการทำงานหรือทำงานที่เหลือของงานในมุมมองโครงการในโครงการ Web App
  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  แก้ไขครั้งสุดท้ายของคุณเปลี่ยนแปลงการทำงานจริงในโครงการ ในขณะนี้โปรแกรมประยุกต์เว็บโครงการมีตั้งค่าเพื่อป้องกันค่าจริงในงาน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างงานที่มีความสัมพันธ์ก่อนหน้า หลายงานที่มอบหมาย และกำหนดค่าอย่างน้อยหนึ่งที่มีการทำงานจริงที่นำไปใช้
  • รายงาน และอนุมัติการทำงานจริงสำหรับการกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • การทำงานที่มีรายงานก่อนหน้านี้เกินกว่ามีการจัดตารางผลิต และรุ่นที่เก่ากว่าที่จริงงานที่มีรายงานสถานการณ์อื่น ๆ อยู่แล้ว
  ในสถานการณ์นี้ งานเกิดขึ้นจริงในการกำหนดมีการจัดกำหนดการอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น วันเริ่มต้นและระยะเวลาของงานมีคำนวณอย่างไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณใช้อินเทอร์เฟซสำหรับเซิร์ฟเวอร์โครงการ (PSI) เพื่อปรับปรุงโครงการที่ประกอบด้วยหลายอัตราตารางรายการต้นทุนในโครงการ Server 2010 ต้นทุนทรัพยากรจะถูกคำนวณอย่างไม่ถูกต้อง
 • ซิงโครไนส์ของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นที่เกิดขึ้น และคุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในโปรแกรมประยุกต์เว็บโครงการ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์
 • เมื่อคุณใช้แม่แบบที่ประกอบด้วยงาน null เมื่อต้องการสร้างโครงการในโปรแกรมประยุกต์เว็บโครงการ โครงการที่ไม่สามารถแสดงในมุมมองของโครงการ
  หมายเหตุ งานเป็น null มีแถวว่างระหว่างแถว
 • ผลรวมสำหรับการจัดกลุ่มแถวในหน้าอนุมัติในโครงการ Web App จะไม่สะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังให้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในเรื่องนี้ บทความ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ดาวน์โหลด ไม่มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของนี้ บทความฐานความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft บริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือ ถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการสมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาสำหรับ ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเนื่องจากเป็น ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีโครงการ Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510766 รายการของแพคเกจของ SharePoint 2010 และ Office Server 2010 SP1 ทั้งหมด

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนวางจำหน่ายก่อนหน้านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Pjsrv2010-kb2817378-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7102.50009,030,06429-พฤษภาคม-1322:26

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง8,988,67229-พฤษภาคม-137:50

Pjsrvwfe x none.msp แฟ้มข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Addpublishsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง380,45022-พฤษภาคม-1318:49
Addpubsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง1,255,61622-เมษายน-132:55
Addpubtab12.sqlไม่เกี่ยวข้อง240,92322-พฤษภาคม-1318:49
Addqueue1projectsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง91,52122-พฤษภาคม-1318:49
Addqueue1timesheetsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง92,76022-พฤษภาคม-1318:49
Addreportingsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง1,477,41622-พฤษภาคม-1318:49
Addreptab12.sqlไม่เกี่ยวข้อง58,85722-พฤษภาคม-1318:49
Addsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง562,29422-เมษายน-132:55
Addversionsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง166,07122-พฤษภาคม-1318:49
Addverstab12.sqlไม่เกี่ยวข้อง124,03222-พฤษภาคม-1318:49
Addworkingsps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง120,66022-พฤษภาคม-1318:49
Addworksps12.sqlไม่เกี่ยวข้อง125,5197-ก.พ.-1220:17
Addworktab12.sqlไม่เกี่ยวข้อง132,61122-พฤษภาคม-1318:49
Approvalcommentdlg.aspxไม่เกี่ยวข้อง4,89330-Aug-1122:05
Autogen.sqlไม่เกี่ยวข้อง22,80222-พฤษภาคม-1318:49
Createpsiserviceapp.aspxไม่เกี่ยวข้อง6,1324-เมษายน-1321:06
Createpwa.aspxไม่เกี่ยวข้อง18,9384-เมษายน-1321:06
Dataedit.dll14.0.7101.5000449,20822-เมษายน-133:10
Editcustomfield.aspxไม่เกี่ยวข้อง127,46329-Aug-1113:41
Locktask.aspxไม่เกี่ยวข้อง8,05615-พฤษภาคม-1215:21
Managecategories.aspxไม่เกี่ยวข้อง7,26329-Aug-1113:42
Managegroups.aspxไม่เกี่ยวข้อง7,06329-Aug-1113:42
Managepsiserviceapp.aspxไม่เกี่ยวข้อง5,0334-เมษายน-1321:06
Managepwa.aspxไม่เกี่ยวข้อง7,8004-เมษายน-1321:06
Managetemplates.aspxไม่เกี่ยวข้อง7,33229-Aug-1113:42
Manageusers.aspxไม่เกี่ยวข้อง11,56529-Aug-1113:42
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.7005.10005,323,3444-เมษายน-1321:06
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.7102.5000289,46422-พฤษภาคม-1319:02
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.7102.5000498,36022-พฤษภาคม-1319:02
Microsoft.office.project.server.dll14.0.7102.50007,277,24022-พฤษภาคม-1319:02
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6122.50002,148,96815-พฤษภาคม-1214:21
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.7011.1000483,4884-เมษายน-1321:06
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.7102.50001,051,36822-พฤษภาคม-1319:02
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.7102.50002,075,36822-พฤษภาคม-1319:02
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.7102.50005,978,80822-พฤษภาคม-1319:02
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.7102.5000494,26422-พฤษภาคม-1319:02
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.7101.5000133,81622-เมษายน-131:49
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.7007.1000789,0724-เมษายน-1321:06
Mytaskssatellite.jsไม่เกี่ยวข้อง39,2877-ก.พ.-1220:22
Pdplib.debug.jsไม่เกี่ยวข้อง79,31115-พฤษภาคม-1215:21
Pdplib.jsไม่เกี่ยวข้อง53,41315-พฤษภาคม-1215:21
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.configไม่เกี่ยวข้อง6095-เมษายน-1118:24
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.100011,71229-Aug-1113:41
Projectcentersatellite.debug.jsไม่เกี่ยวข้อง14,17229-Aug-1113:42
Projectcentersatellite.jsไม่เกี่ยวข้อง10,42229-Aug-1113:42
Projectdrilldownsatellite.debug.jsไม่เกี่ยวข้อง111,85129-Aug-1113:42
Projectdrilldownsatellite.jsไม่เกี่ยวข้อง72,10729-Aug-1113:42
Projectserverscripts.debug.jsไม่เกี่ยวข้อง414,8614-เมษายน-1321:06
Projectserverscripts.jsไม่เกี่ยวข้อง308,9594-เมษายน-1321:06
Pwaparts.ascxไม่เกี่ยวข้อง19,5044-เมษายน-1321:06
Shell.debug.jsไม่เกี่ยวข้อง80,0984-เมษายน-1321:06
Shell.jsไม่เกี่ยวข้อง51,1264-เมษายน-1321:06
Statusapprovalssatellite.jsไม่เกี่ยวข้อง19,99522-พฤษภาคม-1318:52
Timesheetsatellite.jsไม่เกี่ยวข้อง56,3794-เมษายน-1321:06

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2817378 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Project Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2817378 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2817378

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com