คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): วันที่ 11 มิถุนายน 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2817385 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ Microsoft คือวันที่ 11 มิถุนายน 2013

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • โครงการ 2010 อาจล้มเหลวเมื่อคุณเปิดโครงการที่ประกอบด้วยแมโคร
 • คุณเรียกใช้แมโครที่ตั้งค่าระยะเวลาของฟิลด์ช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับงานในโครงการในโครงการ 2010 เมื่อคุณบันทึก และเปิดโครงการนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ระยะเวลาที่ไม่ถูกต้อง
  นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาถูกต้อง หรืออยู่นอกช่วงสำหรับเขตข้อมูลนี้
  พิมพ์ระยะเวลาในรูปแบบถูกต้อง: สำหรับตัวอย่าง 4 ชั่วโมง (4h), วันที่ 12 หรือ 12d), หรือ 2ed สำหรับวันที่กำหนด
 • เมื่อคุณใช้ VBA Userforms และตัวควบคุมในโครงการ 2010 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   ข้อผิดพลาดของระบบ & H80070057 (-2147024809) พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
  • โครงการ 2010 ล้มเหลว
 • คุณคัดลอกกลุ่มของงานที่มีความสัมพันธ์ก่อนหน้าและทำต่อ เมื่อคุณวางในกลุ่มของงานในส่วนอื่นของโครงการ การงานอยู่นอกความสัมพันธ์ในการคัดลอกความสัมพันธ์จะไม่ถูกรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้งานที่สามซึ่งภารกิจสองจะเชื่อมโยงกับงานแรกในการเสร็จสิ้นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ (FS)
  • งานที่สามจะเชื่อมโยงไปที่สองในความสัมพันธ์แบบ FS นั้น
  • คุณวางงานที่สองและงานที่สามลงในส่วนอื่นของโครงการ
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ความสัมพันธ์ระหว่างงานแรกต้นฉบับและอินสแตนซ์ใหม่ของภารกิจสองจะสูญหายไป อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างอินสแตนซ์ใหม่ของภารกิจสองและงานที่สามถูกรักษาไว้
 • คุณสามารถสร้างวัตถุรูปวาดในมุมมองแผนภูมิ Gantt สำหรับโครงการในโครงการ 2010 เมื่อคุณเลิกทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ วัตถุรูปวาดที่สร้างขึ้นจะถูกลบออก และไม่สามารถกู้คืน
 • ที่ CustomFieldValueListAdd วิธีการสำหรับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ (VBA) ไม่สามารถเขียนค่าที่มีขนาดยาวเกิน 127 อักขระในโครงการ 2010
 • เมื่อคุณส่งออกโครงการ ตามวันที่ที่ปรากฏเป็นสมุดงาน Excel ในโครงการ 2010NAในโครงการ 2010 ปรากฏเป็นวันที่ 0/1/1900หรือ12:00 AMในสมุดงาน จากนั้น เมื่อคุณนำเข้าสมุดงานลงในโครงการ 2010 ข้อมูลความคืบหน้าของงานที่ไม่ถูกต้อง และข้อจำกัดจะถูกข้ามไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังให้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในเรื่องนี้ บทความ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ดาวน์โหลด ไม่มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของนี้ บทความฐานความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft บริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือ ถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการสมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาสำหรับ ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเนื่องจากเป็น ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510690 รายการของแพคเกจ SP1 2010 ของ Office ทั้งหมด

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนวางจำหน่ายก่อนหน้านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใดในแพคเกจนี้ คุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

x เวอร์ชั่น 86
ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Project2010-kb2817385-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7102.50009,217,88030-พฤษภาคม-136:16
ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
โครงการ x none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,292,28829-พฤษภาคม-135:29
ข้อมูลแฟ้มโครงการ x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Atlconv.dll14.0.7010.1000283,2004-เมษายน-1321:06
Pj11od11.dll14.0.7010.1000571,5444-เมษายน-1321:06
Pjresc.dll14.0.7006.1000251,5124-เมษายน-1321:06
Prjres.dll14.0.7006.10003,836,5524-เมษายน-1321:06
Serconv.dll14.0.7010.1000410,2164-เมษายน-1321:06
Winproj.exe14.0.7102.500013,736,61624-พฤษภาคม-134:55
Winproj.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง3,4724-เมษายน-1321:06

x เวอร์ชั่น 64
ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Project2010-kb2817385-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7102.500011,229,46430-พฤษภาคม-136:16
ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
โครงการ x none.mspไม่เกี่ยวข้อง11,320,83229-พฤษภาคม-135:29
ข้อมูลแฟ้มโครงการ x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Atlconv.dll14.0.7010.1000377,4084-เมษายน-1321:05
Pj11od11.dll14.0.7010.1000753,2884-เมษายน-1321:05
Pjresc.dll14.0.7006.1000261,7684-เมษายน-1321:05
Prjres.dll14.0.7006.10003,925,1124-เมษายน-1321:05
Serconv.dll14.0.7101.5000593,08022-เมษายน-132:46
Winproj.exe14.0.7102.500020,565,16024-พฤษภาคม-134:55
Winproj.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง3,47422-พฤษภาคม-1318:52
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2817385 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2817385 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2817385

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com