คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013 2817619:10 ธันวาคม 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2817619 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง 2817619 สำหรับ Microsoft Office 2013 ที่เปิดตัวในวันที่ 10 ธันวาคม 2013 เชื่อมโยงดาวน์โหลดสำหรับการปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ที่นี่ด้วย

การปรับปรุงนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Office 2013 นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง

คุณสามารถใช้ Windows Update เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง (แนะนำ)

การอัพเดตนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์: หมายเหตุใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ไปใช้ MSI 2013 Office รุ่นนั้น การปรับปรุงนี้ไม่ใช้กับ 2013 ให้ Office คลิก-ทู-รันรุ่นเช่น Microsoft Office 365 หน้าแรก

วิธีการระบุรุ่นของ Office 2013
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. เริ่มโปรแกรมประยุกต์ Office 2013 เช่น Microsoft Word 2013
 2. ในการแฟ้ม เมนู คลิกบัญชีผู้ใช้
 3. สำหรับรุ่น 2013 ให้ Office คลิก-ทู-รัน การตัวเลือกการอัพเด สินค้าจะแสดงขึ้น สำหรับใช้ MSI 2013 Office edition การตัวเลือกการอัพเด ไม่ได้แสดงรายการไว้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่น 2013 ให้ office คลิก-ทู-รันใช้ MSI เวอร์ชั่น 2013 สำนักงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Office 2013 คลิกเรียกใช้รุ่น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Msi ตามรุ่นของ Office 2013
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่มีอยู่ในตารางต่อไปนี้

เวอร์ชั่น 32 บิต

ข้อมูลแฟ้ม Spdevsdk x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll15.0.4420.101720,12031 13 oct12:28
Microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x6415.0.4420.101728,85631 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.dll15.0.4547.1000468,66430 13 oct12:31
Microsoft.sharepoint.client.dll15.0.4547.1000468,66430 13 oct12:31
Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll15.0.4420.101720,16031 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll15.0.4420.101761,63231 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll15.0.4525.1000288,96830 13 oct12:31
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll15.0.4525.1000288,96830 13 oct12:31
Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x6415.0.4420.101717,60031 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x6415.0.4420.101761,60031 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll15.0.4547.1000421,07231 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll15.0.4420.1017188,06431 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll15.0.4420.101771,33631 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145,02430 13 oct12:31
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145,02430 13 oct12:31
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll15.0.4454.1000144,00830 13 oct14:04
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll15.0.4454.1000144,02431 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll15.0.4454.100038,53631 13 oct12:28
Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll15.0.4454.100038,56031 13 oct12:28
Osfserver_activities_sdk.x8615.0.4547.1000261,84831 13 oct12:28
Osfserver_client_js.x64ไม่เกี่ยวข้อง33,29831 13 oct12:28
Osfserver_clientdbg_js.x64ไม่เกี่ยวข้อง57,12331 13 oct12:28
Sp.datetimeutil.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง114,15431 13 oct12:28
Sp.datetimeutil.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง67,89531 13 oct12:28
Sp.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง979,07431 13 oct12:28
Sp.documentmanagement.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง8,97031 13 oct12:28
Sp.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง610,01131 13 oct12:28
Sp.publishing.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง113,88231 13 oct12:28
Sp.requestexecutor.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง81,20131 13 oct12:28
Sp.requestexecutor.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง51,54031 13 oct12:28
Sp.runtime.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง185,61731 13 oct12:28
Sp.runtime.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง111,49331 13 oct12:28
Sp.search.apps.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง7,60031 13 oct12:28
Sp.search.apps.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง7,60031 13 oct12:28
Sp.search.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง113,91331 13 oct12:28
Sp.translation.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง29,49031 13 oct12:28
Sp.userprofiles.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง140,56531 13 oct12:28
Sp.userprofiles.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง140,55931 13 oct12:28
Sp_wmd.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง191,02931 13 oct12:28
Taps_tenant.dll.x6415.0.4551.100754,9922 13 พฤศจิกายน3:58

64-บิต

ข้อมูลแฟ้ม Spdevsdk x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll15.0.4420.101720,12030 13 oct14:06
Microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x6415.0.4420.101728,85630 13 oct14:06
Microsoft.sharepoint.client.dll15.0.4547.1000468,66430 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.dll15.0.4547.1000468,66430 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll15.0.4420.101720,16030 13 oct14:06
Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll15.0.4420.101761,60830 13 oct14:07
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll15.0.4525.1000288,96830 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll15.0.4525.1000288,96830 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x6415.0.4420.101717,60030 13 oct14:07
Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x6415.0.4420.101761,60030 13 oct14:07
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll15.0.4547.1000421,07230 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll15.0.4420.1017188,06430 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll15.0.4420.101771,33630 13 oct14:07
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145,00030 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145,00030 13 oct12:33
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll15.0.4454.1000144,00830 13 oct14:06
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll15.0.4454.1000144,00030 13 oct14:06
Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll15.0.4454.100038,51230 13 oct14:07
Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll15.0.4454.100038,56030 13 oct14:07
Osfserver_activities_sdk.x6415.0.4547.1000261,84830 13 oct14:06
Osfserver_activities_sdk.x8615.0.4547.1000261,84831 13 oct12:32
Osfserver_client_js.x64ไม่เกี่ยวข้อง33,29830 13 oct14:07
Osfserver_clientdbg_js.x64ไม่เกี่ยวข้อง57,12330 13 oct14:07
Sp.datetimeutil.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง114,15430 13 oct14:07
Sp.datetimeutil.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง67,89530 13 oct14:07
Sp.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง979,07430 13 oct14:07
Sp.documentmanagement.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง8,97030 13 oct14:06
Sp.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง610,01130 13 oct14:07
Sp.publishing.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง113,88230 13 oct14:07
Sp.requestexecutor.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง81,20130 13 oct14:07
Sp.requestexecutor.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง51,54030 13 oct14:07
Sp.runtime.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง185,61730 13 oct14:07
Sp.runtime.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง111,49330 13 oct14:07
Sp.search.apps.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง7,60030 13 oct14:07
Sp.search.apps.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง7,60030 13 oct14:07
Sp.search.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง113,91330 13 oct14:07
Sp.translation.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง29,49030 13 oct14:06
Sp.userprofiles.debug.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง140,56530 13 oct14:06
Sp.userprofiles.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง140,55930 13 oct14:06
Sp_wmd.js.x64ไม่เกี่ยวข้อง191,02930 13 oct14:07
Taps_tenant.dll.x6415.0.4551.100754,9922 13 พฤศจิกายน4:07
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Windows 8
 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ชนิด การปรับปรุง windowsเคาะ หรือคลิกการตั้งค่าและจากนั้น เคาะ หรือคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ในผลลัพธ์การค้นหา
 3. ในรายการโปรแกรมปรับปรุง ค้นหาแล้ว เคาะ หรือคลิกปรับปรุง 2817619 และจากนั้น เคาะ หรือคลิกถอนการติดตั้ง
Windows 7
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ชนิด Appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง
 3. คลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้
 4. ในรายการโปรแกรมปรับปรุง ค้นหา และจากนั้น คลิกปรับปรุง 2817619 และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
TechCenter ระบบ Office ประกอบด้วยการจัดการโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับทุกรุ่นของ Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TechCenter ระบบ Office ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2817619 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
Keywords: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2817619 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2817619

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com