โปรแกรมควบคุมของโพรโทคอลที่ไม่ผูกกับอะแดปเตอร์เครือข่าย teamed ใน Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2818790 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้คุณลักษณะ NIC Teaming เมื่อต้องการตั้งค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายกับทีมงานใน Windows Server 2012
  • คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมของโพรโทคอล Intel FCoE/ผิด ที่อะแดปเตอร์ในทีมอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ที่ NdisImPlatformBindingOptionsมีการกำหนดค่ารายการรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการผูกโพรโทคอล
ในสถานการณ์สมมตินี้ ที่อะแดปเตอร์เครือข่ายในทีมจะถูกผูกไว้ไปยังโปรแกรมควบคุมโพรโทคอลตามที่คาดไว้ไม่

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมของโพรโทคอล Intel FCoE/ผิด ก่อนที่คุณตั้งค่า NIC Teaming

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งใน Windows 8 และ Windows Server 2012 สะสม update 2822241 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2822241 ปรับปรุงที่สะสม Windows 8 และ Windows Server 2012: 2013 เมษายน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NIC Teaming ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
NIC Teaming ภาพรวม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2818790 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2818790 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2818790

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com