Jak skonfigurować skrzynkę pocztową do przesyłania dalej poczty do kontaktu obsługującego pocztę

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 281926 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak skonfigurować skrzynkę pocztową do przesyłania dalej poczty do kontaktu obsługującego pocztę (adresat niestandardowy w programie Exchange Server 5.5) lub innej skrzynki pocztowej na komputerze z programem Exchange 2000 lub Exchange Server 2003.

Więcej informacji

Uwaga: Tę procedurę należy wykonać na komputerze, na którym jest uruchomiony Menedżer systemu Exchange i przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Opcje dotyczące programu Exchange Server nie będą dostępne, jeśli na komputerze nie będą uruchomione pliki DLL, które są instalowane wraz z Menedżerem systemu Exchange.

Tę procedurę podzielono na dwie osobne sekcje. Jeśli trzeba tylko przesłać dalej pocztę z jednej skrzynki pocztowej programu Exchange 2000 lub Exchange 2003 albo od użytkownika do innego użytkownika skrzynki pocztowej w programie Exchange 2000 lub Exchange 2003, nie trzeba kończyć następującej pierwszej lub drugiej sekcji.

Jak utworzyć kontakt

 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Rozwiń serwer, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Użytkownicy.
 3. Kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenieKontakt.
 4. Wpisz nazwę.
 5. Kliknij polecenie Modyfikuj, kliknij opcję SMTP, a następnie kliknij przycisk OK, aby utworzyć niestandardowy adres poczty SMTP.
 6. Wpisz adres e-mail SMTP, kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jak włączyć obsługę poczty przez kontakt

 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zadania programu Exchange.
 3. Kliknij przycisk Dalej, zaznacz opcję Ustanów adresy e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Jeśli kontakt nie ma aliasu, wprowadź alias dla kontaktu.
 5. Kliknij odpowiedni typ adresu e-mail, a następnie wpisz adres e-mail.

  Uwaga: Kliknij kartę Zaawansowane, aby skonfigurować ustawienie Format wiadomości.
 6. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jak skonfigurować przesyłanie dalej poczty

Uwaga: Adres przesyłania dalej może być dowolnym obiektem obsługującym pocztę. Przykłady obiektów obsługujących pocztę to grupy dystrybucyjne, grupy zabezpieczeń, foldery publiczne i inne pokrewne elementy.
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij użytkownika obsługującego pocztę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Exchange — ogólne.
 4. Kliknij przycisk Opcje dostarczania.
 5. W sekcji Adres przesyłający dalej kliknij opcję Prześlij do, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.
 6. Kliknij obsługującego pocztę e-mail użytkownika lub kontakt. Następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli wiadomość e-mail ma być dostarczana i do oryginalnej skrzynki pocztowej, i na adres przesyłający dalej, zaznacz pole wyboru Dostarczaj wiadomości na adres przesyłania dalej i do skrzynki pocztowej.
 7. Aby zamknąć okno Opcje dostarczania i okno Właściwości, kliknij dwa razy przycisk OK.

Właściwości

Numer ID artykułu: 281926 - Ostatnia weryfikacja: 3 grudnia 2007 - Weryfikacja: 6.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB281926

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com