OFFXP: Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia pliku programu Microsoft Binder

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 281931 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL281931
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby otwarcia pliku programu Microsoft Binder może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Z tym plikiem nie jest skojarzony program wykonujący tę akcję. Utwórz skojarzenie w panelu kontrolnym Opcje folderów.
Plik się nie otwiera.

Przyczyna

Takie zachowanie może wystąpić, ponieważ program Microsoft Binder nie jest dołączony jako część pakietu Microsoft Office XP.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, pakiet Office XP zawiera program o nazwie Microsoft Unbind. Aby zainstalować program Unbind, wykonaj kroki znajdujące się w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Można użyć programu Unbind do wyodrębnienia sekcji z pliku programu Binder, których chcesz użyć z programem Office XP.

Aby rozpiąć plik programu Binder, wykonaj następujące kroki::
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie plik programu Binder.

   -lub-
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu Binder. W menu skrótów kliknij polecenie Rozepnij.
 2. W oknie dialogowym Rozpinanie wybierz folder, w którym chcesz zapisać rozpięte pliki.
 3. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji

Program Microsoft Unbind nie jest instalowany jako część typowej instalacji pakietu Office XP.

Aby zainstalować program Microsoft Unbind, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk instalacyjny CD pakietu Office XP.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie aplet Dodaj/Usuń programy.
 4. W oknie dialogowym Właściwości: Dodawanie/Usuwanie programów wybierz swoją instalację pakietu Office XP, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 5. W oknie dialogowym Opcje trybu konserwacji kliknij przycisk Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W polu Funkcje do zainstalowania kliknij znak plusa obok napisu Narzędzia pakietu Office.
 7. Kliknij strzałkę obok opcji Obsługa programu Microsoft Office Binder.

  UWAGA: Jeżeli ikona obok opcji Obsługa programu Microsoft Office Binder jest wyszarzona, program Unbind nie jest zainstalowany. Jeżeli ikona jest biała, program Unbind jest już zainstalowany i można kliknąć przycisk Anuluj, aby zakończyć program instalacyjny.
 8. Kliknij przycisk Uruchom z mojego komputera, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby zakończyć instalowanie programu Microsoft Unbind.
Aby użyć programu Microsoft Unbind, wykonaj następujące czynności:
 1. Używając programu Windows Explorer, przeglądaj w poszukiwaniu plików programu Binder, które chcesz otworzyć.
 2. Kliknij dwukrotnie plik.

  Rozpinanie rozpocznie się automatycznie.
 3. W oknie dialogowym Rozpinanie wybierz lokalizację, w której ma być zapisana zawartość pliku programu Binder, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zawartość programu Binder zostanie zapisana w tej lokalizacji, w jej macierzystym formacie.
Jeżeli próbujesz uruchomić program Unbind przez dwukrotne kliknięcie pliku Unbind.exe, nic się nie stanie.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania programu Microsoft Unbind, kliknij polecenie Microsoft — Pomoc w menu Pomoc, wpisz tekst Otwieranie pliku programu Office Binder w Asystencie pakietu Office albo Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Właściwości

Numer ID artykułu: 281931 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 1.6
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Binder 2000, 97
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kbdta kbprb KB281931

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com