Poprawka, która rejestruje zdarzenia błędów, które powstały w wyniku gubienia klatek lub porzucone żądania w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 jest dostępny

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2819485 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Wprowadzenie

W tym artykule opisano poprawkę, która rejestruje zdarzenia błędów, które pochodzą od gubienia klatek lub porzucone żądania w sieci Fibre Channel (FC). Po zainstalowaniu tej poprawki, zdarzenie jest rejestrowane nagrać retry, która została wykonana. Następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń, gdy są zwalniane gubienia klatek lub porzuconych żądań:

Zdarzenie o identyfikatorze 153
Operacja We/Wy pod adresem bloku logicznego %% dla dysku %% została ponowiona.

Uwaga Gdy istnieje problem przeciążenia lub połączenie w FC, w dzienniku zdarzeń są generowane następujące dwa błędy sprzętowe:
LIMIT CZASU ODPOWIEDZI INICJATORA
UPŁYNĄŁ LIMIT CZASU DLA JEDNOSTKI LOGICZNEJ
Jeśli system otrzyma jeden z tych błędów We/Wy, system po cichu ponownych prób. Ponieważ nie ma oznak aktywności ponów próbę, gdy aplikacja przestaje odpowiadać, w tym czasie, użytkownicy mogą które interpretują jako zatrzymania systemu. Ponadto w przypadku konfiguracji wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO) firmy Microsoft, operacja pracy awaryjnej nie uruchamia się.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, zostanie uruchomiony dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące plików poprawki

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane przy użyciu skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem czasu letniego (DST). Dodatkowo daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych pakietach. Jednak poprawki na stronie propozycji poprawek są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby uzyskać pakiet poprawek, który dotyczy jednego lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana na tej stronie w obszarze "Systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2" . Zawsze korzystaj z sekcji artykułu "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą", aby określić, do którego systemu operacyjnego odnosi się dana poprawka.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProduktPunkt kontrolnySkładnik usługi
  6.1.760 1.22xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (.cat) są niezwykle ważne dla utrzymania aktualnego stanu składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 7 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Classpnp.sys6.1.7601.22269141,65627-Lut-201304:29x86
Iologmsg.dll6.1.7601.222692 04827-Lut-201304:22x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Dla wszystkich wspieranych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Classpnp.sys6.1.7601.22269180,58427-Lut-201305:25x 64
Iologmsg.dll6.1.7601.222692 04827-Lut-201305:18x 64
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Classpnp.sys6.1.7601.22269378,21627-Lut-201304:33IA-64
Iologmsg.dll6.1.7601.222692 04827-Lut-201304:26IA-64
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 7 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-classpnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22269_none_17e308c82395bd84.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku12,448
Data (UTC)27-Lut-2013
Godzina (UTC)04:56
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22269_none_b93de05973ead173.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,648
Data (UTC)27-Lut-2013
Godzina (UTC)04:55
PlatformaNie dotyczy
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-classpnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22269_none_7401a44bdbf32eba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku12,450
Data (UTC)27-Lut-2013
Godzina (UTC)06:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22269_none_155c7bdd2c4842a9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,652
Data (UTC)27-Lut-2013
Godzina (UTC)06:18
PlatformaNie dotyczy
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-classpnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22269_none_17e4acbe2393c680.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku12,449
Data (UTC)27-Lut-2013
Godzina (UTC)04:57
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-iologgingdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22269_none_b93f844f73e8da6f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,650
Data (UTC)27-Lut-2013
Godzina (UTC)04:56
PlatformaNie dotyczy
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Właściwości

Numer ID artykułu: 2819485 - Ostatnia weryfikacja: 23 kwietnia 2013 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2819485 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2819485

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com