การแก้ไข: ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server ในสภาพแวดล้อม NUMA

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2819662 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อ Microsoft SQL Server ต้องใช้หน่วยความจำในการเข้าถึงหน่วยความจำที่ไม่ใช่เหมือน (NUMA) -เปิดใช้งานระบบ Windows อาจจัดสรรหน่วยความจำมากเกินไปจากโหนระยะไกลก่อนที่จะปันส่วนหน้าของหน่วยความจำภายในเครื่องได้ นอกจากนี้ SQL Server อาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ

หมายเหตุ
 • หน่วยความจำจากโหนระยะไกลมักเรียกว่า "หน่วยความจำระยะไกล" หรือ "ต่างประเทศหน่วยความจำ" ใน SQL Server
 • บล็อก MSDN ลงชื่อ วิธีการทำงาน: NUMA 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL และหน้าต่างประเทศ การติดประกาศบล็อก MSDN อธิบายว่า การปันส่วนหน่วยความจำระยะไกลถูกเพิ่มไปยังรายการ "เก็บ" การปันส่วนหน่วยความจำระยะไกลเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้กับบริการที่ร้องขอหน่วยความจำจาก SQL Server ดังนั้น SQL Server พยายามที่จะจัดสรรหน่วยความจำจนกว่าจะได้รับหน่วยความจำภายในเครื่อง หรือไปถึงเป้าหมายกำหนดให้สำหรับโหนหน่วยความจำภายในเครื่อง กระบวนการปันส่วนหน่วยความจำนี้อาจทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ เช่นความยาวเริ่มต้น และเวลากู้คืน หมดเวลาการเชื่อมต่อ และการหมดเวลาของแบบสอบถาม
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 และ SQL Server 2012

สาเหตุ

บนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่เช่น 512 GB หรือ 1 TB แบบสอบถามที่จำเป็นต้องดำเนินการเรียงลำดับเมื่อร้องขอการจัดสรรหน่วยความจำขนาดใหญ่ จัดสรรหน่วยความจำนี้ใช้เวลาในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าเป้าหมายนี้เป็นข้อผิดพลาด 17883 ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

การแก้ไข

ปัญหาถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server

อัพเดต 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

อัพเดต 3 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 3 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2812412 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012 Service Pack 1

ปรับปรุงสะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack ที่ 3 (SP3)

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 12 ปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2863205 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับก่อนหน้านี้ SQL Server รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 3

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงหน่วยความจำที่ไม่ใช่เหมือน (NUMA), ไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ NUMA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NUMA นุ่มและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดูลงบล็อก MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2819662 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2819662 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2819662

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com