Podczas próby zainstalowania programu Internet Explorer 10 w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 operacja może nie zostać ukończona pomyślnie, a ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Ten problem może wystąpić z różnych przyczyn. Aby pomyślnie zainstalować program Internet Explorer 10, wykonaj następujące czynności:

Uwagi
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 • Program Internet Explorer 10 jest dołączony do systemów Windows 8 i Windows Server 2012. Nie trzeba więc instalować programu Internet Explorer 10 w tych systemach operacyjnych.
 • W przypadku próby ponownego zainstalowania programu Internet Explorer 10 po jego niedawnym odinstalowaniu proces instalacji może się nie powieść. Ten problem może wystąpić, jeśli system nie zakończył usuwania tymczasowych plików instalacji wymaganych przez proces instalacji początkowej. Jeśli niedawno odinstalowano program Internet Explorer 10, zaleca się odczekanie 20 minut przed jego ponownym zainstalowaniem.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Krok 1. Upewnienie się, że zainstalowano dodatek Service Pack 1 lub nowszy

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
W systemach Windows 7 i Windows 2008 R2 program Internet Explorer wymaga zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) lub nowszego.

Aby ustalić, jaki dodatek Service Pack jest zainstalowany, lub dowiedzieć się, jak zainstalować najnowszy dodatek Service Pack, zobacz centrum dodatków Service Pack i aktualizacji systemu Windows 7. W przypadku systemu Windows Server 2008 R2 zobacz Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Wymagania systemowe dotyczące programu Internet Explorer 10 zawierają więcej informacji o minimalnych wymaganiach programu Internet Explorer 10 związanych z systemem operacyjnym.
 • Windows 7, wersja 32-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje
 • Windows 7, wersja 64-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje
 • Windows Server 2008 R2, wersja 32-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje
 • Windows Server 2008 R2, wersja 64-bitowa z dodatkiem SP1 lub nowsze wersje
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Krok 2. Upewnienie się, że system operacyjny spełnia wymagania minimalne

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Oprócz zainstalowania dodatku SP1 należy zadbać o to, aby komputer spełniał minimalne wymagania sprzętowe programu Internet Explorer 10. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe dotyczące programu Internet Explorer 10.

Należy się też upewnić, że sterownik karty wideo jest zgodny z programem Internet Explorer 10. Przy próbie zainstalowania programu Internet Explorer 10 na komputerze z niezgodnym sterownikiem karty wideo może pojawić się komunikat z kodem błędu 9C57. Aby sprawdzić zgodność sterownika karty wideo lub uzyskać najnowsze zgodne sterowniki, zobacz Nie można zainstalować programu Internet Explorer 10 w niektórych systemach z grafiką hybrydową.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Krok 3. Upewnienie się, że zainstalowano wymagane wstępnie aktualizacje

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Instalowanie wymaganych wstępnie aktualizacji dla programu Internet Explorer 10 z usługi Windows Update

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 2. W okienku nawigacji (po lewej) kliknij łącze Sprawdź aktualizacje.
 3. W oknie usługi Windows Update kliknij pozycję Dostępne są ważne aktualizacje: <liczba aktualizacji>, aby sprawdzić, czy na liście dostępnych aktualizacji znajduje się pozycja programu Internet Explorer 10. Jeśli lista zawiera pozycję programu Internet Explorer 10, wyczyść jej pole wyboru, aby wykluczyć ją przed zainstalowaniem pozostałych aktualizacji.

  Uwaga Jeśli podczas korzystania z usługi Windows Update zostanie zwrócony komunikat o błędzie, zobacz Rozwiązywanie problemu z niedziałającą usługą Windows Update.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Ręczne instalowanie aktualizacji, jeśli nie można zainstalować ich przez usługę Windows Update

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Jeśli nie można pomyślnie zainstalować ich z usługi Windows Update, należy zainstalować następujące wymagane wstępnie aktualizacje programu Internet Explorer 10 dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 ręcznie.
Aby pobrać aktualizację, należy kliknąć łącze dotyczące odpowiedniego pliku, zależnie od tego, czy jest używany 32-bitowy (x86), czy 64-bitowy system operacyjny.
Aby sprawdzić, jaka wersja systemu Windows jest używana, zobacz Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Numer artykułu KBTytułŁącze do plików do pobrania
2729094Dostępna jest aktualizacja czcionki symboli Segoe UI w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x64
2731771Dostępna jest aktualizacja zawierająca nowe interfejsy API do konwersji między czasem lokalnym a czasem UTC w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2Plik do pobraniaPobierz pakiet x86Plik do pobraniaPobierz pakiet x64
2533623Microsoft Security Advisory: Załadowanie niezabezpieczonej biblioteki umożliwia zdalne wykonywanie kodu
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x64
2670838Dostępna jest aktualizacja platformy dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x64
2786081Program Internet Explorer 10 nie zapisuje poświadczeń dla witryny sieci Web po wylogowaniu się z komputera z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 albo jego ponownym uruchomieniu
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz pakiet x64
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Krok 4. Upewnienie się, że jest używana właściwa wersja instalatora

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Sugestia Sugeruje się wyłączenie oprogramowania antyszpiegowskiego i antywirusowego przed zainstalowaniem programu Internet Explorer 10. Wykonanie tej czynności może obniżyć poziom ustawień zabezpieczeń na komputerze. W przypadku ich wyłączenia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera, a następnie ponownie włączyć oprogramowanie antyszpiegowskie i antywirusowe po zainstalowaniu programu Internet Explorer 10.

Aby zainstalować program Internet Explorer 10, należy pobrać odpowiedniego instalatora programu Internet Explorer 10 dla używanej wersji systemu Windows, korzystając z jednego poniższych łączy. Nie wiesz, jaka wersja systemu Windows jest uruchomiona na komputerze?
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Instalatorzy programu Internet Explorer 10 dla platform 32-bitowych
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Instalatorzy programu Internet Explorer 10 dla platform 64-bitowych
Uwaga Należy też upewnić się, że wybrany instalator jest odpowiedni dla wersji językowej używanego systemu Windows. W razie wybrania instalatora w wersji angielskiej, gdy system Windows ma inną wersję językową, proces instalacji przebiegnie w języku angielskim. Jednak wersja językowa zainstalowanego programu będzie zgodna z wersją językową używanego systemu Windows.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uzyskać więcej informacji

Instalowanie programu Internet Explorer 10 w stanie czystego rozruchu

Jeśli nadal nie można zainstalować programu Internet Explorer 10, należy spróbować zainstalować go w stanie czystego rozruchu. W ramach czystego rozruchu system Windows jest uruchamiany przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych. Może to pomóc w wyeliminowaniu konfliktów oprogramowania podczas instalacji. Aby uruchomić system w trybie czystego rozruchu, zobacz Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows.

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 2820688
Ostatnia recenzja: 8 marca 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Windows Internet Explorer 10
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.