เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 10 ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 การดำเนินการอาจไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ การติดตั้ง Internet Explorer 10 เสร็จเรียบร้อยแล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 • Internet Explorer 10 จะมาพร้อมกับ Windows 8 และ Windows Server 2012 ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Internet Explorer 10 บนระบบปฏิบัติการเหล่านั้น
 • ถ้าคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 10 หลังจากที่คุณเพิ่งถอนการติดตั้งนั้น กระบวนการติดตั้งอาจไม่ทำงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าระบบยังไม่เสร็จสิ้นการเอาแฟ้มการติดตั้งชั่วคราวที่จำเป็นสำหรับกระบวนการติดตั้งเริ่มต้น ถ้าคุณเพิ่งถอนการติดตั้ง Internet Explorer 10 เราขอแนะนำให้ คุณรอ 20 นาทีก่อนที่จะติดตั้งใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้ง Service Pack 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ใน Windows 7 และ Windows 2008 R2, Internet Explorer ต้องพื้นที่ Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า จะสามารถติดตั้ง

เมื่อต้องการค้นหาที่คุณได้ติดตั้ง service pack หรือวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุด ดูService Pack และการปรับปรุงศูนย์ สำหรับ Windows 7 สำหรับ Windows Server 2008 R2 ดู ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2.

ดู ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Internet Explorer 10 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการสำหรับ Internet Explorer 10
 • Windows 7, 32 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Windows 7, 64 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Windows Server 2008 R2, 32 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Windows Server 2008 R2, 64 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
นอกจากมีติดตั้ง SP1 คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ Internet Explorer 10 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Internet Explorer 10.

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณเข้ากันได้กับ Internet Explorer 10 คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด 9C 57 เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 10 ด้วยโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลเข้ากันไม่ เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณเข้ากันได้ หรือ เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ล่าสุด ดู Internet Explorer 10 ติดตั้งไม่ได้ในระบบกราฟิกแบบไฮบริดบางระบบ.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

การติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 10 Explorer อินเทอร์เน็ตจาก Windows Update

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา พิมพ์ การปรับปรุงจากนั้น ในรายการผลลัพธ์ คลิกWindows Update
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (ด้านซ้าย), คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง
 3. คลิก<Number></Number> ปรับปรุงที่สำคัญจะพร้อมใช้งานในหน้าต่างWindows Updateเพื่อตรวจสอบว่า Internet Explorer 10 รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ถ้า Internet Explorer 10 ในรายการ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแยกออกก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปรับปรุงของ Windows ดู แก้ไขปัญหาเมื่อ Windows Update ไม่ทำงาน.
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

หากคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงผ่าน Windows Update การติดตั้งด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจาก Windows Update คุณจำเป็นต้องติดตั้งต่อไปนี้ ปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 7 SP1 ด้วยตนเอง
เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุง ให้คลิกการเชื่อมโยงสำหรับแฟ้มที่เหมาะสม โดนยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต
เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้ ดู วิธีตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ใช้รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิตของ Windows มีอยู่

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลข KBชื่อเรื่องดาวน์โหลดลิงค์
2729094การปรับปรุงแบบอักษรสัญลักษณ์ Segoe UI ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 64 x
2731771การปรับปรุงที่ให้ API ใหม่สำหรับการแปลงระหว่างเวลาท้องถิ่น UTC ใน Windows 7 หรือใน Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 64 x
2533623คำแนะนำในการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft: การโหลดไลบรารีที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้เกิดการดำเนินการของโค้ดระยะไกล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 64 x
2670838การปรับปรุงแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 64 x
2786081Internet Explorer 10 บันทึกข้อมูลประจำตัวสำหรับเว็บไซต์หลังจากที่คุณออกจากระบบ หรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 64 x
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้รุ่นที่ติดตั้งที่ถูกต้อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คำแนะนำ เราแนะนำให้ คุณปิดใช้งานการป้องกันสปายแวร์และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก่อนที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 10 การกระทำนี้อาจลดการตั้งค่าความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณทำเช่นนี้ ดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เปิดใช้งานการป้องกันสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 10

เมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer 10 ใช้กการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 10 ถูกต้องสำหรับ Windows รุ่นของคุณ ไม่ทราบรุ่นของ Windows ที่ระบบของคุณกำลังทำงานหรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
โปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 10 สำหรับแพลตฟอร์มแบบ 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
โปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 10 สำหรับแพลตฟอร์มแบบ 64 บิต
หมายเหตุ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกโปรแกรมติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับรุ่นภาษาของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่ ถ้าคุณใช้รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมติดตั้ง Windows รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ กระบวนการติดตั้งจะดำเนินต่อไปในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมติดตั้งจะตรงกับรุ่นภาษาของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้ง Internet Explorer 10 ในสถานะ "คลีนบูต"

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถติดตั้ง Internet Explorer 10 พยายามติดตั้ง Internet Explorer 10 ในสถานะ "คลีนบูต" คลีนบูตเริ่ม Windows โดยการใช้ชุดโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมเริ่มต้นเล็กที่สุด ซึ่งอาจช่วยขจัดข้อขัดแย้งของซอฟต์แวร์ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อต้องการทำคลีนบูตในระบบของคุณ ดู วิธีการทำคลีนบูตใน Windows.

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 2820688
บทวิจารณ์ล่าสุด: 5 เมษายน 2557
ใช้กับ: Windows Internet Explorer 10
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2820688
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.