"HCW ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด HTTP 405 'วิธีการไม่ได้รับอนุญาต' " ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามกำหนดค่า TMG โดยใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2821214 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบไฮบริดสลีกำหนดค่าตัวช่วยสร้าง (HCW) เมื่อต้องการกำหนดค่าเกตเวย์การบริหารความเสี่ยง (TMG) ใน Microsoft Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
HCW ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด HTTP 405 "วิธีการไม่ได้รับอนุญาต"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้า TMG ถูกตั้งค่าสำหรับการรับรองความถูกต้องเบื้องต้น

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งสอบกฎ TMG ไปยังตัวเลือกไม่มีการมอบหมาย แต่ไคลเอ็นต์อาจรับรองความถูกต้องได้โดยตรง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างกฎ TMG ใหม่สำหรับใช้กับคอมโพเนนต์ไฮบริดสลี

เมื่อต้องการสร้างกฎ TMG ใหม่สำหรับใช้กับคอมโพเนนต์ไฮบริดสลี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Forefront คุกคามเกตเวย์คอนโซลการจัดการ คลิกขวานโยบายไฟร์วอลล์ในแผนภูมิทางด้านซ้าย
 2. ชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกกฎการเผยแพร่เว็บไซต์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของ Forefront คุกคามเกตเวย์คอนโซลการจัดการ แสดงขั้นตอนที่ 1 และ 2
 3. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่การเว็บเผยแพร่กฎตัวช่วยสร้างใหม่พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ และจากนั้น คลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอเป็นของต้อนรับใหม่เว็บเผยแพร่กฎตัวช่วยสร้าง แสดงเว็บเผยแพร่กฎชื่อกล่อง
 4. บนหน้าการเลือกการกระทำของกฎคลิกอนุญาตและจากนั้น คลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแสดงตัวเลือกอนุญาตให้มีเลือก
 5. บนหน้าชนิดการเผยแพร่เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกถัดไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกตัวเลือกการเผยแพร่เว็บไซต์เดียวหรือโหลดบาลานเซอร์เป็นดังนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เลือกแบบภาพหน้าจอของหน้าพิมพ์เผยแพร่ แสดงการประกาศบนเว็บไซต์หรือโหลดบาลานเซอร์ตัวเลือกเดียว
 6. บนหน้าการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์คลิกใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อกับการเผยแพร่เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มและจากนั้น คลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เลือกแบบภาพหน้าจอของหน้าด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ แสดงใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อกับการเผยแพร่เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม
 7. บนหน้ารายละเอียดการเผยแพร่ภายในป้อนชื่อไซต์ที่ถูกต้องและที่อยู่ IP ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ป้อนที่นี่ ดูกฎการเผยแพร่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน หลังจากที่ป้อนชื่อไซต์และที่อยู่ IP คลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จะมีป้อนเป็นภาพหน้าจอของหน้ารายละเอียดการเผยแพร่ภายใน แสดงชื่อไซต์และที่อยู่ IP
 8. บนเพจรายละเอียดการเผยแพร่ภายในชื่อเริ่มต้น และจากนั้น คลิกถัดไป เส้นทางจะถูกกำหนดค่าในภายหลังในขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิก

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของรายละเอียดการเผยแพร่ภายในเพจ
 9. บนหน้ารายละเอียดชื่อสาธารณะให้แน่ใจ ว่า ชื่อเว็บไซต์ภายนอกสำหรับบริการการเว็บ Exchange (EWS) จะถูกแสดงรายการ แล้ว คลิกถัดไป ในตัวอย่างต่อไปนี้ ชื่อเว็บไซต์ภายนอกคือ mail.contoso.com

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  มีการระบุไว้เป็นภาพหน้าจอของหน้ารายละเอียดชื่อสาธารณะ แสดงชื่อเว็บไซต์ภายนอก
 10. บนหน้าเลือกตัวฟังเว็บเลือกตัวฟังที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนกฎทั่วไปจากรายการตัวฟังเว็บและจากนั้น คลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอตัวเลือกตัวรอรับเว็บเพ แสดงตัวฟังเว็บที่เลือก
 11. บนหน้าการมอบหมายการรับรองความถูกต้องเลือกตัวเลือกไม่มีการมอบหมาย แต่ไคลเอ็นต์อาจรับรองความถูกต้องโดยตรงและจากนั้น คลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอแบบของหน้าการมอบหมายการรับรองความถูกต้อง แสดงการมอบหมายเลข แต่ไคลเอ็นต์อาจพิสูจน์ตัวจริงของการเลือก
 12. บนเพจการตั้งค่าผู้ใช้ที่เลือกคลิกผู้ใช้ทั้งหมดและจากนั้น คลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอที่หน้าการตั้งค่าผู้ใช้ แสดงตัวเลือกผู้ใช้ทั้งหมด
 13. คลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนเส้นทางและชื่อสาธารณะของกฎสร้างขึ้นใหม่

คุณต้องค้นหาคุณสมบัติของกฎสร้างขึ้นใหม่ และเปลี่ยนเส้นทางและชื่อสาธารณะในกฎ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในอินเทอร์เฟซการจัดการ TMG คลิกขวาที่กฎสร้างขึ้นใหม่ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. บนแท็บชื่อสาธารณะเพิ่ม URL ภายนอกของการค้นหาอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น autodiscover.contoso.com), แล้ว คลิ กนำไปใช้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอที่แท็บของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติไฮบริดสลีชื่อสาธารณะ
 3. บนแท็บเส้นทางเส้นทางต่อไปนี้เพิ่ม และจากนั้น คลิกนำไปใช้
  • /ews/mrsproxy.svc
  • /ews/exchange.asmx/wssecurity
  • /autodiscover/autodiscover.svc/wssecurity
  • /autodiscover/autodiscover.svc

  หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ลบค่าเริ่มต้น / * เส้นทาง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอที่แท็บของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติไฮบริดสลีเส้นทาง
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กฎใหม่นี้จะถูกแสดงอยู่เหนือกฎการแลกเปลี่ยนหลักในรายการ การทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่กฎ คลิกย้ายขึ้นจนกว่ากฎอยู่เหนือกฎการแลกเปลี่ยนหลัก แล้ว คลิกนำไปใช้


ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกกฎ TMG ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2821214 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365e o365a o365m o365022013 hybrid kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2821214 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2821214

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com