ภาพรวมของเชลล์ MS DLG และ FontSubsitutes

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 282187 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำงานของแมปแบบอักษรของระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้แสดงรายการแบบอักษรที่พบโดยทั่วไปและการแทนที่:
Version\FontSubstitutes NT\Current HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
เมื่อโปรแกรมเรียกสำหรับระบบที่พบโดยทั่วไปหรือแบบอักษรกล่องโต้ตอบ แมป FontSubsitution ถูกใช้เพื่อค้นหาแบบอักษรที่เหมาะสมสำหรับภาษาของระบบของคอมพิวเตอร์

กล่องโต้ตอบ ms เชลล์

กล่องโต้ตอบการเชลล์ ms คือ กลไกการแมปที่ช่วยให้สหรัฐอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษ Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 เพื่อสนับสนุนตำแหน่งที่ตั้งที่มีอักขระที่ไม่ได้อยู่ในหน้ารหัส 1252 คุณไม่มีแบบอักษรแต่ชื่อหน้าให้กับแบบอักษรที่ไม่มีอยู่ คุณสามารถระบุได้ในระหว่างการติดตั้งในแฟ้มการติดตั้ง Windows NT หรือแฟ้มการติดตั้ง Windows 2000 คุณยังสามารถระบุนี้เมื่อคุณกำลังกำหนดเองภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือตัวเลือกภูมิภาคใน'แผงควบคุม':
  1. ในเครื่องมือตัวเลือกภูมิภาค ในการทั่วไปแท็บ คลิกค่าเริ่มต้นของชุดการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง
  2. คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ unicode นี่คือยังเรียกว่าภาษา "ของระบบ
  3. คลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในคีย์รีจิสทรี FontSubstitutes
มีการแมปแบบอักษรเชลล์สองสำหรับ Windows 2000 และ Windows XP:
  • กล่องโต้ตอบ ms เชลล์: สำหรับความเข้ากันได้กับ Windows ก่อนหน้านี้ทั้งหมดระบบปฏิบัติการซึ่งรวมถึง Windows NT
  • กล่องโต้ตอบการเชลล์ ms 2: สำหรับโปรแกรม ที่เป็นมาตรฐานการ Windows 2000 และ Windows XP
เมื่อกล่องโต้ตอบการเชลล์ MS การแมปที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของระบบ ซึ่งอาจมีลักษณะพิเศษที่ไม่คาดคิดในวิธีที่โปรแกรมแสดงผลข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโปรแกรมที่ใช้ในกล่องโต้ตอบการเชลล์ MS expects glyphs จะพร้อมใช้งานจากกล่องโต้ตอบการเชลล์ MS ที่ไม่ได้อยู่ในที่ดังกล่าวอยู่ในปัจจุบันแมปแบบอักษร ซึ่งโดยปกติผลลัพธ์ในการแสดงผล "เริ่มต้น glyph glyph เริ่มต้นจากแบบอักษรให้อักษรที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์ไปป์ (|) หรือสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก หรือกล่องสี่เหลี่ยม คุณสามารถเปลี่ยนการแมปแบบอักษรด้วยตนเองถ้าแบบอักษรหนึ่งจะเหมาะสมกับความต้องการของกล่องโต้ตอบของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการแปลที่กำลังมีปัญหาในการแสดงผล

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้ (ภายใต้ Platform SDK ขยายบริการฐาน และจากนั้น ขยายคุณลักษณะระหว่างประเทศ):
http://msdn.microsoft.com
นอกจากนี้คุณสามารถอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/globaldev

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 282187 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB282187 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282187

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com