ไม่สามารถลบบางข้อความหลังจากการติดตั้ง Exchange 2010 SP2 RU6 หรือ SP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2822208 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ต่าง ๆ ใน Microsoft Outlook ในโหมดออนไลน์ หรือใน Outlook Web App (OWA) เมื่อกล่องจดหมายที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง Exchange 2010 Service Pack 2 RU6 หรือ 3 ของ Service Pack 2010 Exchange ได้ถูกติดตั้ง:
  1. คุณไม่สามารถลบข้อความที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมาของจดหมายเสียงนุ่มนวล
  2. คุณไม่สามารถลบข้อความที่มีสิ่งที่แนบ (เช่นแฟ้ม PDF) ที่จะถูกส่ง จากเซิร์ฟเวอร์โทรสาร เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ นุ่มนวล

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้น ถ้าส่งข้อความ โดยผู้แทนที่จะใช้ โดยแอพลิเคชัน หรือข้อความมีสิ่งที่แนบมาไม่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจาก Exchange 2010 Service Pack 2 RU6 หรือ 3 ของ Service Pack 2010 อัตราแลกเปลี่ยนมีการติดตั้ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2803727 คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีที่ 1: ลบข้อความแทนที่จะลบนุ่มหนัก
ไปยังข้อความอีเมลบฮาร์ใน Outlook เลือกข้อความ และจากนั้น กด Shift + Delete
วิธีที่ 2: ใช้โหมดแคชสำหรับ Outlook
เมื่อคุณใช้โหมด cached ของ Outlook ข้อความสามารถถูกลบแบบผ่อนปรน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปหัวข้อต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
การตั้งค่าคอนฟิกโหมด Cached Exchange ใน Outlook 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนข้อความที่ถูกลบใน Microsoft Exchange 2007 หรือ Microsoft Exchange 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
246153 ฉันสามารถกู้คืนรายการที่ฉัน "ตายลบ" ใน Outlook วิธีหรือไม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนข้อความที่ถูกลบใน Microsoft Exchange 2010 ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2822208 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3
  • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2822208 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2822208

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com