Article ID: 2822317 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

פתרון הבעיה

לפני שתתחיל, מומלץ לעיין בסעיף 'מידע נוסף' למציאת מאמרים שעשויים לכלול בעיות ספציפיות בהתקנה. אם הבעיה שלך לא מופיעה, מומלץ להפעיל תחילה את פתרון Fix it הבא במאמר זה:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2


חשוב תיבת הדו-שיח הורדת קבצים מופיע בחלק התחתון של חלונות Internet Explorer. בעת הורדת ה- Fix it, לחץ על שמור בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים. כשההורדה תסתיים, לחץ על פתח תיקיה, אתר את הקובץ (השם יתחיל במילה O15CTRRemove) ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את פתרון Fix it. אם תלחץ על פתח, ייתכן שתיתקל בבעיות בהפעלת פתרון Fix it.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2923037

 
לאחר שתפעיל את ה- Fix it, הפעל מחדש את המחשב ונסה להתקין Office שוב.

אם הבעיה בהתקנת Office ממשיכה להתרחש, בצע פעולות אלה:
הפוך את תוכנת האנטי-וירוס וחומת האש ללא זמינות באופן זמני
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
תוכנות אנטי-וירוס או תוכנות נגד תוכנות זדוניות עלולות להפריע להתקנת Office. נסה להפוך את התוכנות ללא זמינות או להסיר אותן באופן זמני. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה: הפוך תוכנת אנטי-וירוס ללא זמינה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
נסה לעדכן את הקושחה של הנתב
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
קושחה לא מעודכנת של הנתב עלולה לגרום לשגיאות בעת הורדה והתקנה של Office 2013. למידע כיצד לעשות זאת, בדוק אצל יצרן הנתב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
השתמש ב'ניקוי הדיסק' כדי למחוק קבצים זמניים וקבצי אינטרנט זמניים
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
השתמש ב'ניקוי הדיסק' כדי למחוק קבצי אינטרנט זמניים וקבצים זמניים מהמחשב.

למידע על אופן השימוש ב'ניקוי הדיסק', עיין במאמר זה אם ברשותך Windows 7: מחיקת קבצים באמצעות 'ניקוי הדיסק'. לחלופין, עיין במאמר זה אם ברשותך Windows 8: מחיקת קבצים באמצעות 'ניקוי הדיסק' (Windows 8).

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
איפוס הגדרות Internet Explorer
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
למידע על איפוס הגדרות, לחץ על הגירסה של Internet Explorer המותקנת במחשבך:
 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 8
אינך בטוח איזו גירסה של Internet Explorer מותקנת במחשבך? לחץ על הלחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אודות Internet Explorer.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הספקת ההדפסה ברקע
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם התקנת Office נתקעת בין 80 אחוזים ו- 90 אחוזים, בצע פעולות אלה:
 1. במחשב שבו מותקן Windows 8, הקלד services.msc במסך 'התחל' והקש או לחץ או שירותים ברשימת התוצאות.
  במחשב שבו מותקן Windows 7, לחץ על התחל > הפעל, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. עיין ברשימת השירותים, אתר את הדפסה ברקע ופתח אותה.
 3. הקש או לחץ על עצור ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.
 4. נסה להתקין שוב את Office.
 5. לאחר ש- Office יותקן במחשב, חזור לרשימת השירותים ופתח את הדפסה ברקע.
 6. הקש או לחץ על התחל ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.
לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft Office 2013 או Office 365 נתקע במהלך ההתקנה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הסרת גירסאות ישנות של Office
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
בדוק את תוכניות ותכונות בלוח הבקרה אם קיימות גירסאות קודמות של Office במחשב. אם מצאת גירסה ישנה, לחץ על הסר.

הערה לפני שתסיר התקנה של גירסת Office שינה, ייתכן שתרצה למצוא את מפתח המוצר ומדיית ההתקנה שצורפה לו במקרה שתרצה להסיר אותו במועד מאוחר יותר.

אם יש בעיות בהסרת ההתקנה של גירסת Office ישנה, השתמש בתיקון Fix it המתאים במאמר זה כדי להסיר את Office מהמחשב: כיצד להסיר התקנה של חבילות Office 2003, Office 2007 או Office 2010 אם לא ניתן להסיר אותן מלוח הבקרה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הפעלת Internet Explorer ללא הרחבות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם ההתקנה נכשלת מיד לאחר לחיצה על 'התקן', ייתכן שהבעיה קשורה לדפדפן האינטרנט. נסה להפעיל את Internet Explorer ללא הרחבות:
 1. במחשב שבו מותקן Windows 8 PC, הקלד הפעל במסך 'התחל' והקש או לחץ על הפעלה ברשימת התוצאות (או הקש על מקש Windows + R).
  במחשב שבו מותקן Windows 7, לחץ על התחל > הפעל (או הקש על מקש Windows + R).
 2. הקלד iexplore -extoff והקש או לחץ על אישור.
 3. נסה להתקין שוב את Office.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הפעל את כלי הבדיקה System File Checker: sfc /scannow
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הפקודה sfc /scannow סורקת את כל קבצי המערכת המוגנים ומחליפה גירסאות שגויות בגירסאות נכונות של Microsoft. בחר את מערכת ההפעלה שברשותך לקבלת שלבים להפעלת כלי הבדיקה System File Checker:

עבור Windows 8
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחץ על חיפוש).

 2. הזן שורת פקודה בתיבת החיפוש.
 3. ברשימת התוצאות, החלק מטה לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל כמנהל.
 4. בחלון מנהל: שורת פקודה, הקלד את הפקודה הבאה והקש Enter: sfc /scannow.
 5. לאחר שסריקת המערכת תושלם, נסה להתקין את Office שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
עבור Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. לחץ על התחל > כל התוכניות > אביזרים ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ובחר הפעל כמנהל.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה והקש על Enter: sfc /scannow.
 3. לאחר שסריקת המערכת תושלם, נסה להתקין את Office שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כיבוי האצת חומרה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
לעתים לא ברור אם ההתקנה הושלמה או לא. אם תראה קיצורי דרך של Office 2013 במסך 'התחל' ב- Windows 8, או בתוך כל התוכניות > Microsoft Office 2013 ב- Windows 7, סביר להניח שההתקנה הושלמה בהצלחה.

אם הבעיה מתרחשת כשאתה מנסה להפעיל את אחד מיישומי Office, והוא קורס או שדבר לא מתרחש (ייתכן שהמסך יהבהב קלות), ייתכן שיש בעיה בתאימות של כרטיס הווידאו. כדי לעקוף בעיה זו, פעל בהתאם למידע כדי לכבות מאיצי חומרה במאמר זה: תכונות ויזואליות או איכות הסרטון עשויות להשתנות ממחשב אחד לשני ב- Office 2013.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
איפוס מתזמן המשימות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
Office 2013 עושה שימוש במתזמן המשימות בתהליך ההתקנה. אם משהו משתבש במתזמן המשימות, הוא עלול למנוע את התקנת Office. כדי למחוק משימות מתוזמנות שנשארו, בצע פעולות אלה:

עבור Windows 8
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
תחילה, נסה להפעיל את שירות המתזמן:
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחץ על חיפוש).

 2. הזן שורת פקודה בתיבת החיפוש.
 3. ברשימת התוצאות, החלק מטה לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל כמנהל.
 4. בחלון מנהל: שורת פקודה, הקלד את הפקודה הבאה והקש Enter: net start wuauserv.
 5. נסה להתקין שוב את Office.
אם התקנת Office נכשלת, נסה פעולות אלה:
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
 2. הזן תזמון משימות בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על הגדרות.
 3. הקש או לחץ על מתזמן המשימות ברשימת התוצאות.
 4. הרחב את ספריית תזמון משימות > Microsoft > Office והקש או לחץ על Office.
 5. בחלון העליון האמצעי, בדוק אם רשומה משימה המתחילה במילה "Office" בעמודה שם.
 6. הקש והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחת ממשימות "Office" והקש או לחץ על מחק.
 7. הפעל מחדש את Windows ונסה להתקין את Office שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
עבור Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
תחילה, נסה להפעיל את שירות המתזמן:
 1. לחץ על התחל > כל התוכניות > אביזרים ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ובחר הפעל כמנהל.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה והקש על Enter: net start wuauserv.
 3. נסה להתקין שוב את Office.
אם התקנת Office נכשלת, נסה פעולות אלה:
 1. לחץ על התחל, הקלד מתזמן משימות בתיבת החיפוש והקש Enter.
 2. הרחב את ספריית תזמון משימות > Microsoft > Office והקש או לחץ על Office.
 3. בחלון העליון האמצעי, בדוק אם רשומה משימה המתחילה במילה "Office" בעמודה שם.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחת ממשימות "Office" אלה ולחץ על מחק.
 5. הפעל מחדש את Windows ונסה להתקין את Office שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
נסה חיבור קשיח
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
נסה לחבר את המחשב באמצעות כבל רשת במקום להשתמש בחיבור אלחוטי. ייתכן שכך תאיץ גם את תהליך ההורדה וההתקנה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
יצירת פרופיל מנהל חדש ב- Windows (Windows 7 בלבד)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
צור פרופיל Windows חדש ולאחר מכן נסה להתקין את Office.

ראשית, צור חשבון Windows חדש. לשם כך, בצע את הפעולות המתוארות במאמר זה: צור חשבון משתמש.

לאחר מכן, הוסף את חשבון המשתמש שיצרת לקבוצה 'מנהל מערכת'. לשם כך:
 1. הפעל את לוח הבקרה.
 2. לחץ על חשבונות משתמשים.
 3. לחץ על תן למשתמשים אחרים גישה למחשב זה.
 4. בחר את המשתמש שיצרת ולחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על הכרטיסיה חברות בקבוצה.
 6. בחר מנהל ולחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור שוב.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed


מידע נוסף

אם אתה נתקל באחת מהודעות שגיאה או בעיות אלה, יש מאמרים קיימים המטפלים בבעיה:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
אם אתה נתקל בשגיאה או בבעיה זו:עיין במאמר זה:
Windows לא מצליח לאתר את integratedoffice.exe.
תיקון שגיאות התקנה של integratedoffice.exe ב- Office 2013 או Office 365
התקנת Office נתקעת באחוז מסוים.Microsoft Office 2013 או Office 365 נתקע בהתקנה
התקנת Office איטית.הורדת Office 2013 איטית
משהו השתבש ואיננו יכולים להכניס אותך הרגע. נסה שוב מאוחר יותר.
שגיאה: "משהו השתמש ואיננו יכולים להכניס אותך הרגע" בעת ניסיון להתקין Office 2013.
אנחנו מצטערים שלא יכולנו להתקין את מוצר Office מכיוון שאין לך מערכת הפעלה Windows מודרנית.
מדוע איני יכול להתקין את Office 2013 ב- Windows XP או Windows Vista?
מצטערים, אך איננו יכולים לאמת את החתימה של הקבצים הנדרשים להתקנת מוצר Office שלך.
שגיאת התקנה "לא ניתן לאמת את החתימה" ב- Microsoft Office
מצטערים, לא ניתן להתקין את Office (32 סיביות) כיוון שבמחשבך מותקנות תוכניות Office בגירסת 64 סיביות.
מדוע איני יכול להתקין גירסת 32 סיביות וגירסת 64 סיביות של Office 2013 ביחד?
לא ניתן להתקין את Office בגירסת 32 סיביות ובגירסת 64 זו לצד זו
מדוע איני יכול להתקין גירסת 32 סיביות וגירסת 64 סיביות של Office 2013 ביחד?

זקוק לעזרה נוספת?

קבל עזרה מ- Microsoft Community, חפש מידע נוסף בתמיכה של Microsoft או Office Online או צור קשר עם התמיכה של Office 2013 או Office 365 Home.

מאפיינים

Article ID: 2822317 - Last Review: יום שני 21 אפריל 2014 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
מילות מפתח 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 after upgrade KB2822317

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com