Numer ID artykułu: 2822317 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Rozwiązanie

Przed rozpoczęciem zalecamy zapoznanie się z sekcją Więcej informacji, w której można znaleźć artykuły dotyczące specyficznych problemów z instalacją. Jeśli występujący problem nie został tam opisany, zalecamy najpierw uruchomienie rozwiązania w postaci poprawki automatycznej, które zawarto w tym artykule:
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2


WAŻNEU dołu okna programu Internet Explorer pojawi się okno dialogowe Pobieranie pliku. Po pobraniu poprawki Fix it należy kliknąć przycisk Zapisz w oknie dialogowym Pobieranie pliku. Po zakończeniu należy kliknąć pozycję Otwórz folder, znaleźć plik (nazwa powinna zaczynać się od ciągu O15CTRRemove) i kliknąć go dwukrotnie, aby uruchomić poprawkę Fix it. Kliknięcie pozycji Otwórz może spowodować problemy z uruchamianiem poprawki Fix it.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2923044

 
Po użyciu poprawki należy uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz spróbować zainstalować pakiet Office.

Jeśli problem z instalowaniem pakietu Office nadal występuje, należy wykonać te kroki:
Tymczasowe wyłączenie oprogramowania antywirusowego i zapory
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Oprogramowanie zabezpieczające przed wirusami i złośliwym kodem może zakłócać instalację pakietu Office. Można spróbować wyłączyć lub tymczasowo odinstalować takie oprogramowanie. Więcej informacji zawarto w tym artykule:  Wyłączanie oprogramowania antywirusowego.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Spróbuj zaktualizować oprogramowanie układowe routera
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Przestarzałe oprogramowanie układowe routera może być przyczyną występowania błędów podczas pobierania i instalowania pakietu Office 2013. Instrukcje aktualizowania oprogramowania układowego można uzyskać od producenta routera.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Usunięcie tymczasowych plików systemowych i internetowych przy użyciu narzędzia Oczyszczanie dysku
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Tymczasowe pliki systemowe i internetowe można usunąć z komputera, używając narzędzia Oczyszczanie dysku.

Aby uzyskać informacje o używaniu narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows 7, należy zapoznać się z tym artykułem: Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku. Instrukcje dotyczące systemu Windows 8 można znaleźć w tym artykule: Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku (Windows 8).

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Resetowanie ustawień programu Internet Explorer
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby uzyskać informacje na temat resetowania ustawień, należy kliknąć wersję programu Internet Explorer zainstalowaną na komputerze:
 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 8
Nie masz pewności, z której wersji programu Internet Explorer korzystasz? Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer — informacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zatrzymanie usługi buforu wydruku
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli instalacja pakietu Office zawiesza się po ukończeniu 80–90 procent, należy wykonać te kroki:
 1. Na ekranie startowym systemu Windows 8 wpisz polecenie services.msc i naciśnij lub kliknij usługi na liście wyników.
  W systemie Windows 7 kliknij pozycje Start > Uruchom, wpisz polecenie services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na liście usług znajdź i otwórz usługę Bufor wydruku.
 3. Naciśnij lub kliknij opcję Zatrzymaj, a następnie wybierz przycisk OK.
 4. Spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.
 5. Po zainstalowaniu pakietu Office na komputerze ponownie otwórz usługę Bufor wydruku na liście usług.
 6. Naciśnij lub kliknij opcję Uruchom, a następnie wybierz przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z artykułem Pakiet Microsoft Office 2013 lub Office 365 zawiesza się podczas instalacji.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Usunięcie starszych wersji pakietu Office
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
W obszarze Programy i funkcje w Panelu sterowania sprawdź, czy na komputerze są zainstalowane wcześniejsze wersje pakietu Office. Jeśli znajdziesz wcześniejszą wersję, kliknij pozycję Odinstaluj.

Uwaga Przed odinstalowaniem wcześniejszej wersji pakietu Office warto znaleźć klucz produktu i nośnik instalacyjny, które zostały dostarczone z tą wersją, dzięki czemu ponowne jej zainstalowanie będzie możliwe.

Jeśli podczas odinstalowywania wcześniejszej wersji pakietu Office wystąpią problemy, należy użyć odpowiedniego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej zawartego w tym artykule, aby usunąć pakiet Office z komputera: Jak odinstalować pakiet Office 2003, Office 2007 lub Office 2010, jeśli nie można odinstalować go z Panelu sterowania.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Uruchomienie programu Internet Explorer bez dodatków
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Jeśli niepowodzenie instalacji następuje natychmiast po kliknięciu przycisku Zainstaluj, to problem może być związany z przeglądarką internetową. Należy uruchomić program Internet Explorer bez dodatków:
 1. Na ekranie startowym systemu Windows 8 wpisz polecenie uruchom i naciśnij lub kliknij pozycję uruchom na liście wyników (albo naciśnij Klawisz systemu Windows + R).
  W systemie Windows 7 kliknij pozycje Start > Uruchom (albo naciśnij Klawisz systemu Windows + R).
 2. Wpisz polecenie iexplore -extoff i naciśnij lub kliknij przycisk OK.
 3. Spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Uruchomienie narzędzia Kontroler plików systemowych: sfc /scannow
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Przy użyciu polecenia sfc /scannow można przeskanować wszystkie chronione pliki systemowe. To narzędzie zastąpi wszystkie nieprawidłowe pliki ich odpowiednimi wersjami od firmy Microsoft. Aby uzyskać instrukcje dotyczące uruchamiania narzędzia Kontroler plików systemowych, należy wybrać używany system operacyjny:

Windows 8
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (W przypadku używania myszy wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst wiersz polecenia.
 3. Na liście wyników szybko przesuń w dół lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 4. W oknie Administrator: Wiersz polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: sfc /scannow.
 5. Po zakończeniu skanowania systemu spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Windows 7
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Kliknij pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: sfc /scannow.
 3. Po zakończeniu skanowania systemu spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Wyłączenie przyspieszania sprzętowego
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
W niektórych sytuacjach zakończenie instalacji może nie zostać zasygnalizowane. Jeśli na ekranie startowym w systemie Windows 8 albo w menu Wszystkie programy > Microsoft Office 2013 w systemie Windows 7 są skróty pakietu Office 2013, to prawdopodobnie instalacja zakończyła się pomyślnie.

Jeśli podczas próby uruchomienia jednej z aplikacji pakietu Office następuje awaria lub nic się nie dzieje (z wyjątkiem krótkiego mignięcia ekranu), to problem może dotyczyć niezgodnej karty wideo. Aby obejść ten problem, należy wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, postępując zgodnie z informacjami zawartymi w tym artykule: Funkcje wizualne lub jakość wideo w pakiecie Office 2013 mogą różnić się zależnie od komputera.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zresetowanie usługi Harmonogram zadań
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Pakiet Office 2013 korzysta z harmonogramu zadań podczas procesu instalacji. Dowolny błąd w harmonogramie zadań może uniemożliwić zainstalowanie pakietu Office. Aby usunąć pozostające zaplanowane zadania, należy wykonać te kroki:

Windows 8
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Najpierw spróbuj uruchomić usługę Harmonogram zadań:
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (W przypadku używania myszy wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst wiersz polecenia.
 3. Na liście wyników szybko przesuń w dół lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 4. W oknie Administrator: Wiersz polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: net start schedule.
 5. Spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.
W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office wykonaj te czynności:
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
 2. W polu wyszukiwania wpisz Zaplanuj zadania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Na liście wyników naciśnij lub kliknij pozycję Zaplanuj zadania.
 4. Rozwiń pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Office i naciśnij lub kliknij opcję Office.
 5. W środkowym oknie u góry sprawdź, czy kolumna Nazwa zawiera zadanie rozpoczynające się od wyrazu „Office”.
 6. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy każde takie zadanie i wybierz polecenie Usuń.
 7. Uruchom system Windows ponownie i spróbuj zainstalować pakiet Office jeszcze raz.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Windows 7
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Najpierw spróbuj uruchomić usługę Harmonogram zadań:
 1. Kliknij pozycje Start > Wszystkie programy > Akcesoria, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: net start schedule.
 3. Spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.
W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office wykonaj te czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz polecenie task scheduler i naciśnij klawisz Enter.
 2. Rozwiń pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Office i kliknij opcję Office.
 3. W środkowym oknie u góry sprawdź, czy kolumna Nazwa zawiera zadanie rozpoczynające się od wyrazu „Office”.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy każde z takich zadań i wybierz polecenie Usuń.
 5. Uruchom system Windows ponownie i spróbuj zainstalować pakiet Office jeszcze raz.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Użycie przewodowego połączenia
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zamiast połączenia bezprzewodowego można połączyć komputer z siecią przy użyciu kabla. W ten sposób można też przyspieszyć proces pobierania i instalowania.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Utworzenie nowego profilu administratora systemu Windows (tylko w systemie Windows 7)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
W celu zainstalowania pakietu Office można utworzyć nowy profil w systemie Windows.

Najpierw należy utworzyć nowe konto systemu Windows. W tym celu należy wykonać czynności opisane w następującym artykule: Tworzenie konta użytkownika.

Następnie należy dodać utworzone konto użytkownika do grupy Administratorzy. W tym celu:
 1. Uruchom Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Konta użytkowników.
 3. Kliknij pozycję Przyznaj innym użytkownikom prawa dostępu do tego komputera.
 4. Wybierz utworzone konto użytkownika i kliknij pozycję Właściwości.
 5. Kliknij kartę Członkostwo grupy.
 6. Wybierz opcję Administrator i kliknij przycisk OK. Następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed


Więcej informacji

W przypadku napotkania jednego z poniższych komunikatów o błędach lub problemów dostępne są artykuły z odpowiednimi rozwiązaniami:

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Błąd lub problem:Artykuł:
System Windows nie może znaleźć pliku integratedoffice.exe.
Naprawianie błędów instalacji pliku integratedoffice.exe pakietów Office 2013 lub Office 365
Zawieszanie się instalacji pakietu Office, gdy postęp osiągnie określoną wartość procentową.Pakiet Microsoft Office 2013 lub Office 365 zawiesza się podczas instalacji
Powolna instalacja pakietu Office.Powolne pobieranie pakietu Office 2013
Wystąpił problem, który uniemożliwia zalogowanie użytkownika. Spróbuj ponownie później.
Podczas próby zainstalowania pakietu Office 2013 wyświetlany jest błąd „Wystąpił problem, który uniemożliwia zalogowanie użytkownika”.
Niestety, nie można zainstalować produktu Office, ponieważ używany system operacyjny Windows jest przestarzały.
Dlaczego nie mogę zainstalować pakietu Office 2013 w systemach Windows XP i Windows Vista?
Niestety, nie można zweryfikować podpisu plików wymaganych do zainstalowania produktu Office.
Podczas instalowania pakietu Microsoft Office występuje błąd „Nie można zweryfikować podpisu”
Niestety, nie można zainstalować 32-bitowej wersji pakietu Office, ponieważ na komputerze są zainstalowane te programy pakietu Office w wersji 64-bitowej.
Dlaczego jednocześnie nie mogę zainstalować 32- i 64-bitowych wersji pakietu Office 2013?
Nie można jednocześnie zainstalować 32- i 64-bitowej wersji pakietu Office
Dlaczego jednocześnie nie mogę zainstalować 32- i 64-bitowych wersji pakietu Office 2013?

Potrzebujesz więcej pomocy?

Odwiedź witrynę Microsoft Community, poszukaj więcej informacji w Pomocy technicznej firmy Microsoft lub usłudze Office Online albo skontaktuj się z działem wsparcia dotyczącego pakietów Office 2013 bądź Office Office 365 Home.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2822317 - Ostatnia weryfikacja: 21 kwietnia 2014 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
Słowa kluczowe: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 after upgrade KB2822317

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com