การเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันข้อมูลสูญหายไม่มีผลในแบบ Outlook ใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2823261 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้กล่าวถึง 365 Office ของ Microsoft และแสดงตัวอย่าง 365 ของ Microsoft Office ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างของ 365 Office ในบทความนี้ รวมทั้งการเชื่อมโยงใด ๆ ไว้ตามที่อยู่ และสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัว

ไม่แน่ใจว่า Office 365 รุ่นคุณกำลังใช้หรือไม่ ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกัน (DLP) สูญหายของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลในแบบดั้งเดิมของเลข Microsoft Outlook ใน Office 365 ตัวอย่างเช่น คุณพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เคล็ดลับนโยบายไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้องเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในนโยบาย DLP
 • ข้อความไม่ได้อย่างเหมาะสมถูกบล็อก โดยนโยบายของ DLP
นโยบายของ DLP กำลังทำงานอย่างถูกต้องก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

สาเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้านโยบาย DLP ปรับปรุงแล้วยังไม่ถูกดาวน์โหลดลงในแบบ Outlook แบบ outlook ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงนโยบาย DLP หนึ่งครั้งทุก 24 ชั่วโมง

โซลูชัน

สิ่งสำคัญ ส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ บังคับแบบ Outlook เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงนโยบาย DLP ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเมื่อต้องการเอานโยบาย DLP ที่มีอยู่ที่ใช้กับแบบของ Outlook ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ออกแบบของ Outlook
  2. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
   HKEY_USERS\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PolicyNudges
  4. ลบรายการรีจิสทรีLastDownloadTimesPerAccount
  5. ออกจาก Registry Editor
 2. เริ่มการทำงานแบบดั้งเดิมของเลข Outlook สร้างข้อความใหม่ และจากนั้น พิมพ์ข้อความ การทำสิ่งนี้เป็นการบังคับให้แบบ Outlook จะดาวน์โหลดนโยบาย DLP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ DLP ในการป้องกันแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:
การป้องกันการสูญเสียข้อมูล
ยัง ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2823261 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 Enterprise preview
 • Microsoft Exchange Online preview
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Online Protection
Keywords: 
o365m o365022013 after upgrade kbmt KB2823261 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2823261

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com