Article ID: 2823483 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

Internet Explorer 10 עבור Windows 7 לא מותקן כראוי, ומופיעה הודעת השגיאה הבאה:
יש לעדכן את Internet Explorer לפני ההתקנה

סיבה

בעיה זו מתרחשת מכיוון שלמחשבים מסוימים יש כרטיסי וידאו היברידיים שעדיין אינם תואמים ל- Internet Explorer 10 עבור Windows 7. Internet Explorer 10 לא יותקן במחשבים אלה עד שמנהלי התקנים מעודכנים של חומרה יהיו זמינים לכרטיסי וידאו אלה.

מידע נוסף

לקבלת רשימה של המחשבים המושפעים מבעיה זו, וקישורים לתוכנות מנהלי התקנים מעודכנים שיתקנו בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי לעבור למאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

2670838 עדכון פלטפורמה זמין עבור Windows 7 SP1 ועבור Windows Server 2008 R2 SP1

סטטוס

Microsoft עובדת עם יצרני התקנים כדי לספק תוכנות מעודכנות לפתירת בעיה זו. מידע חדש על תוכנות מנהלי התקנים מעודכנות יתווסף למאגר הידע Knowledge Base article 2670838 כאשר מידע זה יהפוך לזמין.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2823483 - Last Review: יום שלישי 30 אפריל 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Windows Internet Explorer 10
  • Windows 7 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbtshoot kbsurveynew KB2823483

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com