Identifikator ?lanka: 2823483 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Internet Explorer za Windows 7 ne mo?e ispravno da se instalira i dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Programu Internet Explorer je potrebna ispravka pre instalacije

Uzrok

Ovaj problem se javlja zato ?to neki ra?unari imaju hibridne grafi?ke kartice koje jo? nisu kompatibilne sa programom Internet Explorer za Windows 7. Internet Explorer 10 ne mo?e da se instalira na ovim ra?unarima dok se ne objave a?urirani upravlja?ki programi hardvera za ove grafi?ke kartice.

Dodatne informacije

Da biste prikazali listu ra?unara kod kojih se javlja ovaj problem i veze ka a?uriranom upravlja?kom programu koji ?e re?iti problem, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:

2670838 Ispravka za platformu dostupna je za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1

Status

Korporacija Microsoft sara?uje sa proizvo?a?ima ure?aja kako bi obezbedila a?urirani softver koji ?e re?iti ovaj problem. Nove informacije o a?uriranom softveru upravlja?kog programa bi?e dodate u ?lanak iz baze znanja2670838 kada budu bile dostupne.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2823483 - Poslednji pregled: 22. maj 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Internet Explorer 10
  • Windows 7 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbsurveynew KB2823483

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com