ข้อความมีพร้อมใช้งานมีการจัดการเป็น journaled ใน Exchange Server 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2823959 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการบันทึกส่วนกลางใน Microsoft Exchange Server 2013 คุณสังเกตเห็นว่า ลจากสุขภาพจัดการความพร้อมใช้งานการตรวจสอบโพรบเป็น journaled

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก จะมีการรวมเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคุณลักษณะ ใน Exchange Server 2013 รุ่นที่วางจำหน่าย และ ใน Exchange Server 2013 สะสม Update 1 (CU1), และ ใน Exchange Server 2013 สะสมปรับปรุง 2 (CU2)

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานข้อความโพรบ:

วิธีที่ 1: สร้างกฎสมุดรายวัน

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ สร้างกฎสมุดรายวันเมื่อต้องการปิดใช้งานข้อความโพรบ คุณสามารถสร้างกฎสมุดรายวันสำหรับผู้รับแต่ละตัวหรือกลุ่มการกระจายสินค้า ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการ cmdlet ที่สร้างกฎสมุดรายวันสำหรับผู้รับแต่ละตัว:

ใหม่-JournalRule-journalemailaddress - ชื่อ "ผู้ใช้สมุดรายวัน" journal@contoso.com -ขอบเขตส่วนกลาง - ผู้รับ usera@contoso.com -$True เปิดใช้งาน

นอกจากนี้คุณสามารถสร้างกฎสำหรับกลุ่มการแจกจ่ายสมุดรายวัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกฎสำหรับกลุ่มการแจกจ่ายสมุดรายวัน หลังจากที่คุณสร้างกฎสมุดรายวัน ข้อความทั้งหมดที่ถูกส่งไปยัง หรือส่ง โดยสมาชิกของกลุ่มการกระจายสินค้า "ผู้ใช้สมุดรายวัน" คือ journaled:

JournalRule ใหม่-ชื่อ "ผู้ใช้สมุดรายวัน" - journalemailaddress journal@contoso.com -ขอบเขตส่วนกลาง - ผู้รับ journalusers@contoso.com -$True เปิดใช้งาน

วิธีที่ 2: ใช้การแทนส่วนกลาง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้การแทนส่วนกลางเพื่อปิดการใช้งาน probes ที่จะสร้างข้อความอีเมล ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ:  ถ้าคุณปิดใช้งานการตรวจสอบส่วนกลาง บางเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันการตรวจสอบอาจไม่ถูกต้องติดตามคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์การขนส่ง
 1. ในเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Add-GlobalMonitoringOverride -Identity "FrontendTransport\OnPremisesSmtpClientSubmission" -PropertyName Enable -PropertyValue 0 -ApplyVersion "15.0.620.29" -ItemType Probe
  Add-GlobalMonitoringOverride -Identity "MailboxTransport\Mapi.Submit.Probe" -PropertyName Enable -PropertyValue 0 -ApplyVersion "15.0.620.29" -ItemType Probe
  Add-GlobalMonitoringOverride -Identity "FrontendTransport\OnPremisesInboundProxy" -PropertyName Enable -PropertyValue 0 -ApplyVersion "15.0.620.29" -ItemType Probe
  หมายเหตุ คำสั่งเหล่านี้จะใช้สำหรับ Exchange Server 2013 CU1 เท่านั้น ถ้าคุณกำลังใช้งานการสร้างแตกต่างกันของ Exchange 2013 คุณสามารถตรวจสอบรุ่น และสร้างข้อมูล โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Get-ExchangeServer <ServerName> |fl name,*yver*
  หมายเลข ApplyVersion เป็นการรวมกันของเวอร์ชันและการสร้าง (ตัวอย่าง สำหรับ Exchange Server 2013 CU1 รุ่นเป็น 15.0 เป็นรุ่นคือ 620.29 และหมายเลข ApplyVersion เป็น 15.0.620.29)
 2. เริ่มบริการ Microsoft Exchange วินิจฉัยและการบริการตัวจัดการความสมบูรณ์ของ Microsoft Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2013 ทั้งหมดใหม่

  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้บทบาทเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์และบทบาทเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่บนเซิร์ฟเวอร์ที่แยกต่างหาก คุณต้องเริ่มต้นบริการที่ระบุไว้ที่นี่ในบทบาททั้งสอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์และประสิทธิภาพการทำงาน

GlobalMonitoringOverride เพิ่ม

บันทึก

JournalRule ใหม่


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2823959 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbmt KB2823959 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2823959

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com