ฉันจะกำหนดค่า Internet Explorer ให้ดาวน์โหลดแฟ้มครั้งละมากกว่าหนึ่งแฟ้มได้หรือไม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 282402 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายปัญหา

ตามค่าเริ่มต้น Windows Internet Explorer 7 และรุ่นก่อนหน้านั้นจะจำกัดจำนวนแฟ้มที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้อยู่ที่ครั้งละสองแฟ้ม Windows Internet Explorer 8 จำกัดจำนวนแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดได้อยู่ที่ครั้งละหกแฟ้ม การเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วในการเชื่อมต่อที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ สำหรับการเชื่อมต่อผ่านการหมุนหมายเลขโทรศัพท์ ขีดจำกัดจากรุ่นก่อนหน้าจะยังคงมีผล

บทความนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นครั้งละ 10 แฟ้ม


ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน" ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นครั้งละ 10 แฟ้ม คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50098หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา
ขณะนี้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นครั้งละ 10 แฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. บนเมนู Edit ชี้ไปที่ New คลิก DWORD Value จากนั้นเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้
  ชื่อค่า: MaxConnectionsPer1_0Server
  ข้อมูลของค่า: 10
  ฐาน: ฐานสิบ

  ชื่อค่า: MaxConnectionsPerServer
  ข้อมูลของค่า: 10
  ฐาน: ฐานสิบ
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

Internet Explorer 8.0

วิธีกำหนดค่าขีดจำกัดของการเชื่อมต่อด้วยการปรับเปลี่ยนคีย์รีจิสทรี

 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. บนเมนู Edit ชี้ไปที่ New คลิก DWORD Value จากนั้นเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้
  ชื่อค่า: iexplore.exe
  ข้อมูลของค่า: 10
  ฐาน: ฐานสิบ

  หมายเหตุ ตั้งค่านี้เป็นขีดจำกัดการเชื่อมต่อที่ต้องการสำหรับการเชื่อมต่อ HTTP 1.1 เมื่อตั้งค่าเป็น 10 คุณจะเพิ่มขีดจำกัดการเชื่อมต่อเป็น 10
 4. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. บนเมนู Edit ชี้ไปที่ New คลิก DWORD Value จากนั้นเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้
  ชื่อค่า: iexplore.exe
  ข้อมูลของค่า: 10
  ฐาน: ฐานสิบ

  หมายเหตุ ตั้งค่านี้เป็นขีดจำกัดการเชื่อมต่อที่ต้องการสำหรับการเชื่อมต่อ HTTP 1.1 เมื่อตั้งค่าเป็น 10 คุณจะเพิ่มขีดจำกัดการเชื่อมต่อเป็น 10
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

วิธีกำหนดค่าขีดจำกัดการเชื่อมต่อด้วยการใช้นโยบายกลุ่ม

 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ gpedit.msc แล้วคลิก ตกลง
 2. ขยาย User Configuration ขยาย Administrative Templates ขยาย Windows Components ขยาย Internet Explorer ขยาย Security Features และขยาย AJAX
 3. ตั้งค่าตัวเลือก Maximum number of connections per server (HTTP 1.0) และ Maximum number of connections per server (HTTP 1.1) เป็นการตั้งค่าที่ต้องการ คุณต้องปรับปรุงนโยบายหรือเริ่มต้นคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน (ขอความคิดเห็น 2068) Internet Explorer ได้จำกัดจำนวนการดาวน์โหลดไว้ที่ครั้งละสองแฟ้ม และมีการดาวน์โหลดเข้าคิวได้อีกหนึ่งแฟ้ม การกำหนดค่านี้เป็นฟังก์ชันของของเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเร็วในการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น และจำนวนการเชื่อมต่อรวมที่ใช้ได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ขีดจำกัดการเชื่อมต่อสองแฟ้มนั้นอาจน้อยเกินไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 282402 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com