2825642 Outlook 2007 nepageidaujamo el. pa?to filtro naujinio apra?as: lapkri?io 12, 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2825642 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?is naujinimas ?traukia daugiau apibr??imai ? nepageidaujamo el. pa?to filtras programoje Microsoft Office Outlook 2007. ?iuose apibr??imuose ?vertinti ar neperskaitytus el. lai?kas tur?t? b?ti laikomas nepageidaujam? elektroninio pa?to prane?im?. ?is atnaujinimas buvo i?leistas lapkri?io 12, 2013.

Sprendimas

Atnaujinti duomenis

?is naujinimas kei?i? ?? anks?iau i?leisti naujinim?:
2827325 Outlook 2007 nepageidaujamo el. pa?to filtro naujinio apra?as: 2013 m. spalio 8

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.


Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?iame naujinime yra fail?, kurie yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Outlfltr.dat12.0.12910.3243,611,27215-Oct-201310:41
Nor?dami nustatyti versij? fail?, kurie yra ?diegta kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus, atsi?velgdami ? operacin? sistem? naudojate.
Windows 7
 1. Spustel?kite prad?tiir tada spustel?kite kompiuteris.
 2. ? ? Ie?koti kompiuterio , ?veskiteOutlfltr.dat, ir tada paspauskite Enter.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Outlfltr.dat, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Skirtuke Bendra Pastaba ypatybes, Outlfltr.dat failas, ? kur? ?diegta kompiuteryje.
Windows Vista
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuk? prad?ti
  , ir thenclick paie?kos.
 2. Spustel?kite I?pl?stin? paie?ka.
 3. Lauke vieta spustel?kite LocalHard diskai.
 4. Lauke pavadinimas ?veskiteOutlfltr.dat, tada spustel?kiteIe?koti.
 5. ? fail? s?ra??, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kiteOutlfltr.dat, o tada spustel?kiteYpatyb?s.
 6. Skirtuke Bendra Pastaba ypatybes, Outlfltr.dat failas, ? kur? ?diegta kompiuteryje.
Windows XP
 1. Prad?ti ie?kos partneryje. Nor?dami tai padaryti, spustel?kiteprad?tiir tada spustel?kite Ie?koti.

  Pastaba. Jei Windows Desktop Search pradeda, spustel?kite Clickhere naudoti ie?kos partneryje.
 2. Paie?kos rezultat? lange, srityje Ie?kos partneryje spustel?kite visi failai andfolders .
 3. Lange visas arba dalis failo vardo ?veskite Outlfltr.dat, tada spustel?kiteIe?koti.
 4. ? fail? s?ra??, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kiteOutlfltr.dat, o tada spustel?kiteYpatyb?s.
 5. Skirtuke Bendra ir skirtuk?versija , pa?ymi ypatybes, Outlfltr.dat failas, ? kur? ?diegta kompiuteryje.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Tipo Appwiz.cpl, tada spustel?kite gerai.
 3. Naudokite vien? i? ?i? proced?r?, priklausomai nuo to, koki? operacin? sistem? j?s naudojate.
  • Windows 7 ir Windows Vista
   1. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
   2. Naujinim? s?ra?e, spustel?kite atnaujinti 2825642, ir tada spustel?kite i?diegti.
  • Windows XP
   1. Paspauskite, jei norite pasirinkti ? Rodyti atnaujinimai ?ym?s langel?.
   2. Naujinim? s?ra?e, spustel?kite atnaujinti 2825642, ir tada spustel?kite ?alinti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Informacija administratoriams apie .msp failus

?iame naujinime yra fail? Microsoft Windows Installer fail? (.msp fail?). .Msp fail? supakuojamas ? savaime i?siskleid?iantis vykdomasis failas. ?is .msp failas yra platinama ?? naujinim?:
Outlfltr.msp

Informacija administratoriams apie tai, kaip i? naujo ?diegti specifini? komponent?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atnaujin? administracinio diegimo ?altiniu, recache ir i? naujo ?diegti program? Outlook 2007 kliento kompiuteryje. Tada paleiskite komand? eilut?s komand?, kurios apima ir I? NAUJO ?DIEKITE = [ funkcij? s?ra?as ] nuosavyb?. ?i ypatyb? leid?ia i? naujo ?diegti komponentuose Outlook 2007 administracin?s paveiksliuke.

?io naujinimo, vert?, I? NAUJO ?DIEKITE = [ funkcij? s?ra?as ] turtas yra toks:
OUTLOOKFiles
Arba naudokite ? i? naujo diegti = visi turt? ir i? naujo ?diekite visus Office komponentai kliento kompiuteryje.

Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip paskirstyti produkto naujinim? 2007 Microsoft Office sistema, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Platinti produkto naujinimus 2007 Office sistemos
Pla?iau apie nepageidaujam? lai?k? filtravimo politik? Outlook ir Microsoft Exchange Server, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
954199 Apra?ymas politikos kaip elektroninio pa?to filtruojamas i? nepageidaujamo el. pa?to filtrus programoje Outlook ir Exchange serverio
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administravimo atnaujinimus ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visose Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
MATEMATIKOS mokytojas ir i?tekli? Microsoft Office

Savyb?s

Straipsnio ID: 2825642 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 13 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2825642 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2825642

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com