Apra?ymas projekto 2010 kar?t?j? patais? paketo (projektas-x-none.msp): 2013 m. spalio 8

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2825812 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma problema, kuri yra nustatyta Microsoft Project 2010 kar?t?j? patais? pakete, i?leistame spalio 8, 2013.

?VADAS

Klausimus, kurie ?? kar?t?j? patais? paket? nustato

  • Manyti, kad naudojant per?valgos lentel? yra daug ?ra??. Paleidus CustomFieldValueListAdd Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) metodas prid?ti ?ra?? prie projekto projekto 2010, ji trunka ilgiau nei tik?tasi.
  • Tarkime, naudoti Ganto diagramos rodinyje, rodinys kai kurie puslapiai projektas 2010. Kai spausdinate puslapi?, "Tinkami" parametrus ? Puslapio parametrai dialogo lange n?ra taikomi teisingai. Pvz., Ganto bar? ir tekstas nespausdinamas.
  • Manyti, kad jums sukurti u?duot?, kuri yra trij? ar daugiau u?duo?i? projektas 2010. Tada, paeiliui ?vedus kai faktinio darbo u?duotis u?duotis naudojimo rodinio. Esant tokiai situacijai, i? ties? darb? u? kit? u?duo?i?, kurios u?duotis yra gali b?ti rodomi neteisingai dienos.
  • Po grupuojate kai u?duotis u?duotis naudojimo rodinio arba ?altinio naudojimosi rodinyje projektas 2010 m., kai u?duotis arba i?tekli? gali b?ti rodomi neteisingai grup?je.
  • Jei biud?eto i?laid? ?altin? ? projekto santrauka darbo projektas 2010 m., projekto santrauka u?duot? "% darb? baigta" vert? apskai?iuojama neteisingai.

Daugiau informacijos

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Jei norite ?diegti ?? kar?t?j? patais? paket?, turite tur?ti arba Microsoft projekto 2010 1 pakeitim? paketas (SP1) arba SP2 ?diegti. Daugiau informacijos apie projekt? 2010 SP1 arba SP2, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
2510690 Visi Office 2010 SP1 pakuo?i? s?ra?as
2687521 Visi Office 2010 SP2 pakuo?i? s?ra?as

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums nereikia i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?ias kar?t?sias pataisas.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

?iame kar?t?j? patais? pakete gali neb?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?iame kar?t?j? patais? pakete yra tik failus, kurie reikia tur?ti norint i?spr?sti problem?, kuri ?iame straipsnyje i?vardyt?.

Pasaulio ?iame kar?t?j? patais? paketo versij? naudoja Microsoft Windows Installer paket? ?diegti kar?t?j? patais? paket?. Datos ir laikai ?ie failai yra i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC) toliau pateiktoje lentel?je. Per?i?rint failo informacij?, dienos konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

x 86 versija
Parsisi?sti informacij?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Project2010-kb2825812-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7110.50009,217,24819-Sep-139:47

Microsoft Windows Installer .msp fail? informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Projektas-x-none.mspNegalioja9,291,77618-Rgs-1317:28

Projektas-x-none.msp failo informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Atlconv.dll14.0.7107.5000283,29613-Aug-1314:50
Pj11od11.dll14.0.7109.5000572,1446-Sep-1313:50
Pjresc.dll14.0.7006.1000251,51220-Lapkritis-1214:25
Prjres.dll14.0.7006.10003,836,55227-Nov-125:06
Serconv.dll14.0.7109.5000410,2966-Sep-1313:50
Winproj.exe14.0.7109.500013,737,6406-Sep-1313:50
Winproj.exe.manifestNegalioja3,47224-Sep-0910:15

x 64 versija
Parsisi?sti informacij?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Project2010-kb2825812-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7110.500011,226,99219-Sep-139:47

Microsoft Windows Installer .msp fail? informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Projektas-x-none.mspNegalioja11,315,71218-Rgs-1317:29

Projektas-x-none.msp failo informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Atlconv.dll14.0.7107.5000377,50413-Aug-1314:45
Pj11od11.dll14.0.7109.5000753,3925-Sep-1311:17
Pjresc.dll14.0.7109.5000261,8485-Sep-1311:17
Prjres.dll14.0.7109.50003,925,2086-Sep-1313:51
Serconv.dll14.0.7109.5000593,0805-Sep-1311:17
Winproj.exe14.0.7109.500020,567,2086-Sep-1313:51
Winproj.exe.manifestNegalioja3,4745-Sep-1311:07

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2825812 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 9 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Project Professional 2010
  • Microsoft Project Standard 2010
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbautohotfix kbmt KB2825812 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2825812

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com