Article ID: 282599 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כאשר במחשב שלך פועלת תוכנית של Microsoft Office XP, הקובץ Ctfmon.exe ?(Ctfmon) פועל ברקע, אפילו לאחר שאתה יוצא מכל תוכניות Office.

מאמר זה עונה על כמה שאלות נפוצות בנושא קובץ Ctfmon.exe של שירותי הטקסט של Microsoft ?(Microsoft Text Services), קובץ הנטען לאחר התקנת התכונות של קלט המשתמש החלופי של Office XP ?(Office XP Alternative User Input). מאמר זה עונה על השאלות הבאות:
 • מהו הקובץ Ctfmon.exe ?(ctfmon)?
 • מה עושה הקובץ Ctfmon.exe?
 • האם באפשרותי להסיר את הקובץ Ctfmon.exe?
 • מדוע הקובץ Ctfmon.exe אינו נעלם לאחר שאני מסיר אותו מ-MSConfig?
 • כאשר אני מסיר את ההתקנה של פריטי הקלט החלופיים מ-Office XP, ?Ctfmon.exe עדיין נטען. מה עוד עליי לעשות כדי למנוע את פעולת הקובץ?
 • באיזו כמות של משאבי מערכת משתמש הקובץ Ctfmon.exe בעת פעולה?
 • האם באפשרותי לטעון את Ctfmon.exe על פי דרישה במקום כל הזמן?
 • האם אגרום לבעיה כלשהי אם אלחץ על סיים משימה בתהליך של Ctfmon.exe?
 • האם הקובץ Ctfmon.exe פועל באותו אופן בכל מערכות ההפעלה?

מידע נוסף

מהו הקובץ Ctfmon.exe ?(ctfmon)?

Ctfmon.exe מפעיל את מעבד קלט הטקסט (TIP) של קלט המשתמש החלופי ואת סרגל השפה של Microsoft Office.

מה עושה הקובץ Ctfmon.exe?

Ctfmon.exe מפקח על החלונות הפעילים ומספק תמיכה בשירותי קלט טקסט עבור זיהוי דיבור, זיהוי כתב יד, מקלדת, תרגום וטכנולוגיות אחרות של קלט משתמש חלופי.

האם באפשרותי להסיר את הקובץ Ctfmon.exe?

הסרת Ctfmon.exe עלולה לגרום לאופן פעולה בעייתי בתוכניות Office XP, ולכן לא מומלץ להסיר קובץ זה. כדי למנוע את פעולתו של Ctfmon.exe, בצע את הפעולות הבאות:

שלב 1: הסרת ההתקנה של קלט המשתמש החלופי

כדי להסיר את התקנת התכונה של קלט המשתמש החלופי, הגדר את מצב ההתקנה לא זמין בהתקנת Office XP.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me)?, ?Microsoft Windows 98 או Microsoft Windows NT 4.0:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.
 4. בכרטיסייה התקנה/הסרה, לחץ כדי לבחור מוצר Microsoft Office XP, במקום שבו מוצר Office XP הוא שם מוצר Office הספציפי שבשימוש כרגע. אם אתה משתמש בגירסה עצמאית של אחת מתוכניות Office, לחץ כדי לבחור במוצר המתאים ברשימה. לחץ על הוסף/הסר.
 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מצב תחזוקה, בחר בהוסף או הסר תכונות ולאחר מכן לחץ על הבא. פעולה זו מביאה להצגת תיבת הדו-שיח בחר אפשרויות התקנה עבור כל היישומים והכלים של Office.
 6. לחץ על סימן החיבור (+) שליד הפריט תכונות משותפות של Office כדי להרחיבו.
 7. לחץ על הסמל שליד האפשרות קלט משתמש חלופי ולאחר מכן בחר לא זמין.
 8. לחץ על עדכן.
הערה: אם במחשב שלך מותקנים מוצרים רבים של Office XP, לדוגמה, Office XP Professional ו-Publisher 2002, עליך לחזור על השלבים לעיל עבור כל מוצר מותקן.

Microsoft Windows 2000 ו-Microsoft Windows XP:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. הערה: ב-Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 3. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.הערה: ב-Windows XP, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

 4. ברשימה התוכניות המותקנות כעת, לחץ כדי לבחור מוצר Microsoft Office XP, במקום שבו מוצר Office XP הוא שם מוצר Office הספציפי שבשימוש כרגע. אם אתה משתמש בגירסה עצמאית של אחת מתוכניות Office, לחץ כדי לבחור במוצר המתאים ברשימה. לחץ על שנה.
 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מצב תחזוקה, בחר הוסף או הסר תכונות ולאחר מכן לחץ על הבא. פעולה זו מביאה להצגת תיבת הדו-שיח בחר אפשרויות התקנה עבור כל היישומים והכלים של Office.
 6. לחץ על סימן החיבור (+) שליד הפריט תכונות משותפות של Office כדי להרחיבו.
 7. לחץ על הסמל שליד האפשרות קלט משתמש חלופי ולאחר מכן בחר לא זמין.
 8. לחץ על עדכן.
הערה: אם במחשב שלך מותקנים מוצרים רבים של Office XP, לדוגמה, Office XP Professional ו-Publisher 2002, עליך לחזור על השלבים לעיל עבור כל מוצר מותקן.

שלב 2: הסרת השירותים של קלט המשתמש החלופי משירותי הטקסט

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על שירותי טקסט.הערה: ב-Windows XP, לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה. בכרטיסייה שפות, לחץ על פרטים.

 3. תחת שירותים מותקנים, בחר בכל פריט קלט רשום ולאחר מכן לחץ על הסר כדי להסיר את הפריט. יש להסיר את כל הפריטים, בזה אחר זה, למעט שירות הקלט הבא:
אנגלית (ארצות הברית)- לוח מקשים של ארצות הברית מהווה ברירת מחדל 101

שלב 3: הפעלת Regsvr32 /U על הקבצים Msimtf.dll ו-Msctf.dll

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבת הדו-שיח הפעלה, הקלד את הפקודה הבאה:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. לחץ על אישור.
 4. חזור על השלבים 1 עד 3 עבור כל קובץ Msctf.dll.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההסרה של CTFMon.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
313176 תוכניות עלולות לפעול, להיסגר, לאבד פוקוס ולחוזר אליו באופן אקראי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מדוע הקובץ Ctfmon.exe אינו נעלם לאחר שאני מסיר אותו מ-MSConfig?

הסרת Ctfmon.exe מ-MSConfig אינה משביתה את Ctfmon.exe. לקבלת מידע נוסף אודות השבתת Ctfmon.exe, עבור אל החלק "האם באפשרותי להסיר את הקובץ Ctfmon.exe?" לעיל.

כאשר אני מסיר את ההתקנה של פריטי הקלט החלופיים מ-Office XP, ?Ctfmon.exe עדיין נטען. מה עוד עליי לעשות כדי למנוע מקובץ זה לפעול?

בניגוד לתכונות של קלט המשתמש החלופי, Ctfmon.exe הוא רכיב מערכת שלא ניתן להסיר את התקנתו. לקבלת מידע נוסף אודות השבתת Ctfmon.exe, עבור לחלק "האם באפשרותי להסיר את הקובץ Ctfmon.exe?" לעיל.

באיזו כמות של משאבי מערכת משתמש הקובץ Ctfmon.exe בעת פעולה?

Ctfmon.exe משתמש בחלק קטן של משאבי המערכת אם שירותי הטקסט המתקדמים אינם פועלים. שירותי הטקסט המתקדמים הם אותן טכנולוגיות קלט (זיהוי דיבור, זיהוי כתב יד ועורכי שיטות קלט) שהקובץ Ctfmon.exe שולט בהן דרך TIP.

האם באפשרותי לטעון את Ctfmon.exe על פי דרישה במקום כל הזמן?

המערכת של קלט המשתמש החלופי אינה מתוכננת לטעינה ולביטול טעינה על פי דרישה.

האם באפשרותי ללחוץ על "סיים משימה" בתיבת הדו-שיח 'מנהל משימות' או בתיבת הדו-שיח 'סגירת תוכנה" עבור תהליך Ctfmon.exe?

לא. לא מומלץ לסגור באופן ידני את תהליך Ctfmon.exe. מומלץ שתשתמש בשלבים שבחלק "האם באפשרותי להסיר את הקובץ Ctfmon.exe" אם ברצונך לעצור את תהליך Ctfmon.exe.

האם הקובץ Ctfmon.exe פועל באותו אופן בכל מערכות ההפעלה?

באופן כללי, כן. Ctfmon.exe מבצע אותן משימות במערכות הפעלה שונות של Microsoft Windows.

מידע נוסף

Ctfmon.exe הוא הקובץ האחראי לשליטה בטכנולוגיות קלט המשתמש החלופי. קובץ זה מפעיל את הרכיב סרגל השפה (במגש המערכת) וממשיך לפעול ברקע אפילו לאחר שאתה יוצא מתוכנית Office XP. קובץ זה אף מתחיל לפעול בכל פעם ש-Windows מופעל, וממשיך לפעול ברקע בין אם תוכנית Office XP הופעלה ובין אם לאו.

Ctfmon.exe מתוכנן להמשיך לפעול ברקע במהלך הפעלות של Windows לאחר התקנת רכיבי קלט המשתמש החלופי של Office XP.

מאפיינים

Article ID: 282599 - Last Review: יום חמישי 22 דצמבר 2005 - Revision: 5.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbfaq kbhowto KB282599

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com