ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ Regsvr32.exe บน Windows 64-บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 282747 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้ Regsvr32.exe เพื่อลงทะเบียนไลบราเชื่อมโยง dynamic 32 บิต (DLL) บน Windows รุ่น 64 บิต คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
FileName :.dll ไม่ใช่แฟ้มที่ปฏิบัติการได้ และมีการลงทะเบียนผู้ช่วยเหลือไม่ลงทะเบียนสำหรับชนิดแฟ้มนี้

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม Regsvr32.exe ในโฟลเดอร์ System32 รุ่น 64 บิต เมื่อคุณรัน Regsvr32 การลงทะเบียน DLL เป็น คุณกำลังใช้รุ่น 64 บิต โดยค่าเริ่มต้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้ Regsvr32.exe จากโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Syswow64 ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน DLL:
\windows\syswow64 ซีดี
regsvr32 c:\FileName :.dll

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โฟลเดอร์ Syswow64 ประกอบด้วยรุ่น 32 บิตของแฟ้มโปรแกรมของ Windows และ DLLs

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 282747 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB282747 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282747

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com