การปรับปรุงสำหรับ Windows Server อัพเดบริการ 3.0 SP2 พร้อมใช้งาน (KB2828185)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2828185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 การ Service Pack 2 (SP2) บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของการปรับปรุงและวิธีการขอรับการปรับปรุง

การออกใช้ที่ updatefixes นี้

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Wsusutil.exe การซิงโครไนส์ข้อมูลเมตาของการปรับปรุงซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ WSUS ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  export.log export.cab ส่งออก wsusutil.exe
 • คำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยไม่มีข้อผิดพลาด และส่งออกแฟ้มแพคเกจ (.cabส่งออก)
ในสถานการณ์สมมตินี้ ขนาดแฟ้ม.cab ที่ส่งออกจะแสดงเป็น 0 กิโลไบต์ (KB)

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม metadata.txt ภายในแฟ้ม CAB ส่งออกเกินกว่าขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ (GB)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ installthe การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ แล้ว ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้จะส่งออก หรือนำเข้าข้อมูลเมตาของการปรับปรุง โดยใช้รูปแบบแฟ้ม GZIP:
export.log export.xml.gz ส่งออก wsusutil.exe
import.log import.xml.gz นำเข้า wsusutil.exe
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2819484 ไฟล์ CAB ซึ่งส่งออกมา โดยใช้คำสั่ง Wsusutil.exe จะแสดงเป็นกิโลไบต์ 0 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 WSUS

การปรับปรุงนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 2530678 ผู้เผยแพร่การอัพเด system Center ไม่ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงที่กำหนดเองไปยังคอมพิวเตอร์ถ้าติดตั้ง WSUS 3.0 SP2 และ 4 กรอบงาน.NET
 • 2530709 ไม่หมดอายุ หรือที่ปรับปรุงใน WSUS 3.0 SP2 โปรแกรมปรับปรุง "เมตาดาต้าเท่านั้น"
 • 2720211 การปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน
 • 2734608 การปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ
 • อัพเด 2720211 และ 2734608 โปรแกรมปรับปรุงจะรวมอยู่ในการปรับปรุงนี้ Updatesstrengthen เหล่านี้ WSUS ช่องทางการสื่อสาร
 • ใน Windows ปรับปรุงแทน (WUA) บนคอมพิวเตอร์ที่มีจัดการ โดยเซิร์ฟเวอร์ WSUS นี้ได้รับการอัพเกรดโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
 • WSUS ต้องทำงานอย่างถูกต้องเมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ ถ้า WSUS ถูกกำหนดค่าให้ตรงกันที่ปรับปรุงจาก Microsoft Update ตรวจสอบให้แน่ใจว่า WSUS สามารถทำการปรับปรุง นอกจากนี้ไคลเอนต์ต้องสามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ WSUS

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพื้นฐานบนเซิร์ฟเวอร์ WSUS ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
  ฐานข้อมูล WSUS การจัดดัชนีใหม่

วิธีการใช้การปรับปรุงนี้

เราขอแนะนำว่า คุณซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์ WSUS ทั้งหมดหลังจากใช้การปรับปรุงนี้ ถ้าคุณมีลำดับชั้นของเซิร์ฟเวอร์ WSUS ใช้การปรับปรุงนี้ แล้ว ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์จากด้านบนสุดของลำดับชั้นด้านล่างของลำดับชั้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มการทำงานของคอมโพเนนต์ใน WSUS 3.0 SP2 ที่ซิงโครไนส์กับ Microsoft Update
 2. ใช้การอัพเด 2828185 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ด้านบนสุดของลำดับชั้นเซิร์ฟเวอร์ WSUS 3.0 SP2
 3. ซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 ของเซิร์ฟเวอร์ WSUS 3.0 SP2 ที่ซิงโครไนส์กับเซิร์ฟเวอร์ที่ด้านบนสุดของลำดับชั้น (จากด้านบนสุดของลำดับชั้นด้านล่างของลำดับชั้น)

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการปรับปรุงนี้

 • ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการประกาศเฉพาะที่จาก WSUS คอนโซลระยะไกล คุณต้องใช้การปรับปรุงนี้บนคอนโซลของ WSUS ระยะไกลทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า เวอร์ชั่น API ของคอนโซลตรงกัน
 • คุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง และประกาศทั้งหมดภายในการปรับปรุงหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ การลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง และประกาศปรับปรุงท้องถิ่น อย่างน้อยเป็น SHA1 ใบรับรองของคีย์ยาว 1024 ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงเฉพาะ ไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
  การจัดพิมพ์ท้องถิ่น
 • Afteryou ใช้การปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์ WSUS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อซิงโครไนส์ไคลเอนต์ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ด้วย WSUS 3.0 SP2:
  1. เปิด cmd.exe ในโหมดผู้ดูแลบนไคลเอนต์ Windows
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกด Enter หลังจากพิมพ์แต่ละคำสั่ง:

   หยุดสุทธิ wuauserv

   rd /s %windir%\softwaredistribution\

   เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
 • คุณต้องสร้างกฎข้อยกเว้นในการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ HTTPS หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ คุณต้องทำเช่นนี้เพื่อให้ปริมาณการใช้งาน Windows Update จะตรวจสอบเมื่อนั้นคือ tunneled
  • Youconnect ไปที่ Windows Update ผ่านทางเครือข่ายพร็อกซี
  • พร็อกซีของเครือข่ายใช้ตรวจสอบเนื้อหาของ HTTPS หรือ SSL
  • ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางระหว่างปริมาณการใช้งาน SSL ของไคลเอ็นต์และ Microsoft Update

  Formore ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อยกเว้นการตรวจสอบ HTTPS สำหรับ Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG), ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:รายการ fora ของ Url และโดเมนที่จะแยกออกจากการตรวจสอบ HTTPS ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  885819 คุณพบปัญหาเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update ลรุ่นที่ 6 ผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ ISA Server
 • ถ้าคุณติดตั้งไฟล์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้ คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้การปรับปรุง
 • ผู้ดูแล Microsoft SQL Server ระยะไกลต้องดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ SQL SQL Server ต้องเสมอถูกติดตั้งด้วยตนเอง
 • เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้ฐานข้อมูลภายในของ Windows หรือ SQL Server ด้วย
 • Youmust หยุด Internet Information Services (IIS) และบริการ WSUS เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ถูกเข้าถึงได้ในขณะที่คลัสเตอร์เครือข่ายโหลดดุล (NLB) ได้รับการอัพเกรดฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นคลัสเตอร์ร้อง ดูส่วน "วิธีการปรับรุ่นร้องที่คลัสเตอร์บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด"

วิธีการปรับรุ่นคลัสเตอร์ร้องในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

 1. ปิดบริการการร้องในแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ร้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง

  หมายเหตุ ในขั้นตอนต่อไป กด ENTER หลังจากทุกครั้งที่คุณพิมพ์พรอมต์คำสั่ง
  nlb.exe หยุดชั่วคราว
 2. ปิด IIS และบริการ WSUS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  iisreset/หยุด

  หยุดสุทธิ wsusservice
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล SQL Server ในระหว่างกระบวนการอัพเกรดคลัสเตอร์ร้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์nlb.exe ปิดการใช้งานร่วมกับพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตหรือแอพลิเคชันที่พร้อมท์คำสั่ง:
  disable {vip[{:Port | :all}] | all[{:Port | :all}]} {Cluster[:{Host]| all {local | global}}}

 4. สำรองฐานข้อมูล SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองฐานข้อมูล SQL Server ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 5. Individuallyupgrade คอมพิวเตอร์เวอร์แต่ละเครื่อง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. การติดตั้ง WSUS และติดตั้งการปรับปรุง 2828185 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง ตามความเหมาะสมสำหรับระบบของคุณ:
   • C:\MySetup.log /q WSUS-KB2828185-x64.exe
   • C:\MySetup.log /q WSUS-KB2828185-x86.exe

   Youwill ไม่ได้รับพร้อมท์เมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุง
  2. ล็อกการตั้งค่า Checkthe เพื่อตรวจสอบว่า การปรับรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์C:\MySetup.logที่พรอมต์คำสั่ง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IIS และบริการ WSUS จะหยุดทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
   iisreset/หยุด

   หยุดสุทธิ wsusservice
  4. ให้ทำซ้ำขั้นตอน A-C บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเวอร์
 6. หลังจากที่คุณอัพเกรดโหนดทั้งหมด Start IIS และบริการ WSUS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์iisresetที่พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นเริ่มต้นสุทธิ wsusserviceบนแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ร้อง
 7. เริ่มต้นบริการร้องในแต่ละโหนดในคลัสเตอร์ร้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์nlb.exe ต่อที่พร้อมท์คำสั่ง
 8. พิมพ์เปิดใช้ nlb.exeที่พร้อมท์คำสั่งสำหรับพอร์ตหรือโปรแกรมประยุกต์ที่คุณปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 SP2 (KB2828185)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
การปรับปรุงสำหรับ Windows Server Update Services 3.0 SP2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2828185)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server อัพเดบริการ 3.0 SP2 ติดตั้งการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack 2 สำหรับ Windows 3.0 บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
972455 คำอธิบายของการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows บริการ 3.0 Service Pack 2

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server Update Services ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Server Update Services
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2828185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbfix atdownload kbbug kbsurveynew kbexpertiseinter kbupdate kbmt KB2828185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2828185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com