Ustawienia prywatności są stosowane tylko do strefy Internet

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 282846 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL282846
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Preferencje prywatności określone za pomocą suwaka na karcie Prywatność w opcjach internetowych okna dialogowego Zaawansowane ustawienia prywatności (po kliknięciu przycisku Zaawansowane) lub okna dialogowego Akcje prywatności dla witryny (po kliknięciu przycisku Edytuj) są stosowane tylko do strefy Internet.

Przyczyna

Ustawienia prywatności zostały zaprojektowane tak, aby działały tylko w strefie Internet. Wszystkie pliki cookie z witryn sieci Web w strefach Lokalny intranet i Zaufane witryny są automatycznie akceptowane lub odtwarzane; żadne pliki cookie z witryn sieci Web w strefie Witryny z ograniczeniami nie są akceptowane lub odtwarzane.

Obejście problemu

Aby określić reguły filtrowania plików cookie dla witryn w strefie Lokalny intranet lub Zaufane witryny, zaimportuj niestandardowy plik preferencji prywatności, który określa reguły filtrowania plików cookie w tych strefach. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia niestandardowego pliku preferencji prywatności, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
UWAGA: Nie można określić reguł filtrowania plików cookie dla strefy Witryny z ograniczeniami. Po dodaniu witryny do strefy Lokalny intranet, Zaufane witryny lub Witryny z ograniczeniami z użyciem jej nazwy NetBIOS lub nazwy hosta i następnie po połączeniu się z tą witryną z użyciem adresu IP program Internet Explorer będzie interpretował witrynę jako witrynę znajdującą się w strefie Internet, a nie w strefie Lokalny intranet, Zaufane witryny lub Witryny z ograniczeniami. Podobnie po usunięciu zaznaczenia opcji Uwzględnij wszystkie lokalne witryny (sieć intranet), które nie należą do innych stref oraz Uwzględnij wszystkie witryny, które nie używają serwera proxy w oknie dialogowym Witryny lokalnego intranetu i usunięciu wszystkich witryn w oknie dialogowym Zaawansowane dla strefy Lokalny intranet, program Internet Explorer będzie interpretował witryny znajdujące się w strefie Lokalny intranet jako witryny znajdujące się w Internecie, a nie lokalnym intranecie. W takich przypadkach zostaną użyte reguły filtrowania plików cookie określone za pomocą suwaka na karcie Prywatność w opcjach internetowych lub w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia prywatności (po kliknięciu przycisku Zaawansowane). Nie można dodawać witryn lokalnego intranetu w oknie dialogowym Akcje prywatności dla witryny z użyciem nazwy NetBIOS lub nazwy hosta.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak dostosować ustawienia prywatności w programie Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6

Właściwości

Numer ID artykułu: 282846 - Ostatnia weryfikacja: 24 lipca 2007 - Weryfikacja: 2.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbtool msient msiew98 kbprb KB282846

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com