การตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นมีผลกับโซนอินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 282846 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

กำหนดลักษณะส่วนบุคคลที่คุณระบุบนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแท็บในตัวเลือกของอินเทอร์เน็ตโดยใช้แถบเลื่อนการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงกล่องโต้ตอบ (ด้วยการคลิกปุ่มนี้ขั้นสูงปุ่ม), หรือสำหรับแต่ละการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์กล่องโต้ตอบ (ด้วยการคลิกปุ่มนี้แก้ไขaffect ปุ่ม) เท่านั้นในโซนอินเทอร์เน็ต

สาเหตุ

การตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการออกแบบการทำงานเฉพาะในโซนอินเทอร์เน็ต คุกกี้ทั้งหมดได้รับการยอมรับ หรือ replayed จากเว็บไซต์ในอินทราเน็ตที่เครื่องใช้อยู่และโซนเชื่อถือได้โดยอัตโนมัติ และไม่มีคุกกี้จะยอมรับ หรือ replayed จากเว็บไซต์ในโซนที่ถูกจำกัด

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการระบุกฎกรองคุกกี้สำหรับไซต์ในอินทราเน็ตเฉพาะที่หรือโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณ นำเข้าแฟ้มการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลที่กำหนดเองที่ระบุคุกกี้กฎการกรองสำหรับโซนเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณกำหนดเองนำเข้าแฟ้ม โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถระบุคุกกี้ที่มีการกรองกฎสำหรับโซนไซต์ที่ถูกจำกัด ถ้าคุณเพิ่มไซต์ไปยังอินทราเน็ตภายใน เชื่อถือได้หรือถูกจำกัดโซนของไซต์ใช้ NetBIOS หรือโฮสต์ของชื่อ และการเชื่อมต่อไปยังไซต์นั้นโดยใช้ ip แอดเดรสของ จาก นั้นโปรแกรม Internet Explorer interprets ไซต์เป็นการโซนในโซนอินเทอร์เน็ตแทนของอินทราเน็ต เชื่อถือได้ หรือไซต์ที่ถูกจำกัดไว้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณยกเลิกเลือกรวมไซต์ภายใน (อินทราเน็ต) ทั้งหมดที่ไม่อยู่ในโซนอื่นและรวมไซต์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านพร็อกของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในกล่องโต้ตอบของไซต์อินทราเน็ตและลบ ไซต์ใด ๆ จากโต้อินทราเน็ตขั้นสูงตอบ แล้ว Internet Explorer interprets ไซต์อินทราเน็ตเฉพาะที่ทั้งหมดเป็นการในโซนอินเทอร์เน็ตแทนของอินทราเน็ตภายใน ในกรณีดังกล่าว กฎกรองคุกกี้ที่คุณระบุบนแท็บการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในตัวเลือกของอินเทอร์เน็ตโดยใช้แถบเลื่อน หรือกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูง (โดยคลิกปุ่มขั้นสูง) จะใช้ คุณไม่สามารถเพิ่มอินทราเน็ตเฉพาะที่ไซต์ไปยังกล่องโต้ตอบต่อดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์ที่ใช้ชื่อ NetBIOS หรือโฮสต์

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน Internet Explorer 6 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283185วิธีการจัดการคุ้กกี้ใน Internet Explorer 6

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 282846 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB282846 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282846

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com