Så här skapar du och använder datatabeller med dubbel inmatning i Microsoft Excel

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 282856 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du skapar och använder tabeller med dubbel inmatning i Microsoft Excel. Sådana tabeller ger möjlighet att undersöka hur en formel påverkas av ändringar i två variabler.

Mer Information

När du skapar en tabell med dubbel inmatning anger du indataceller i rutorna Radens indatacell och Kolumnens indatacell i dialogrutan Tabell.

Obs! I Microsoft Office Excel 2007 kallas dialogrutan Tabell för dialogrutan Datatabell.

Så här skapar du en enkel tabell med dubbel inmatning:
 1. Skapa en ny arbetsbok.
 2. Skriv in följande data i cellerna B15:B19:
     Cell    Värde
     ----------------
     B15     1  
     B16     2
     B17     3
     B18     4
     B19     5
  					
 3. Skriv in följande data i cellerna C14:G14:
     Cell    Värde
     ----------------
     C14     6
     D14     7
     E14     8
     F14     9
     G14     10
  					
 4. Skriv in följande formel i cell B14:
  =A14*2+A15
  OBS! A14 är kolumnens indatacell (som ersätter värdena 1, 2, 3, 4 och 5), och A15 är radens indatacell (som ersätter värdena 6, 7, 8, 9 och 10.) De här indatacellerna måste finnas utanför tabellen. De kan, men måste inte, innehålla data. Eftersom den här tabellen har skapats i cellerna B14:G19, och A14 och A15 ligger utanför tabellen, är de giltiga indataceller för kolumnen och raden.
 5. Markera B14:G19.
 6. Klicka på TabellData-menyn.

  Obs! I Excel 2007 gör du så här: klicka på fliken Data, Vad händer om-analys och Datatabell.
 7. Skriv A15 i rutan Radens indatacell. Skriv A14 i rutan Kolumnens indatacell.
 8. Klicka på OK.
Du ska nu se följande resultat:
Tabell med dubbel inmatning (med formler som visas)
=========================================

Obs! På grund av begränsat skärmutrymme visas följande tabell 
med sex kolumner i två delar.

(De tre vänstra kolumnerna i en tabell med sex kolumner.)

   |   B  |    C   |    D
  ---|-----------|---------------|---------------
  14| =A14*2+A15|       6|       7
  15|     1|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  16|     2|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  17|     3|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  18|     4|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  19|     5|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)

(De tre högra kolumnerna i en tabell med sex kolumner.)

   |    E    |    F    |    G
  ---|----------------|---------------|---------------
  14|       8 |       9|       10
  15| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  16| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  17| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  18| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  19| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)


Tabell med dubbel inmatning (med värden som visas)
=======================================

   | B | C | D | E | F | G |
  ---|---|---|---|---|---|---|
  14|  | 6| 7| 8| 9| 10|
  15| 1| 8| 9| 10| 11| 12|
  16| 2| 10| 11| 12| 13| 14|
  17| 3| 12| 13| 14| 15| 16|
  18| 4| 14| 15| 16| 17| 18|
  19| 5| 16| 17| 18| 19| 20|
				
Obs! Låt oss ta cell C15 som ett exempel. De faktiska värden som används i formeln kommer från cellerna B15:B19 (radens indataceller) och C15:G14 (kolumnens indataceller). Formeln med värdena ska vara 1*2+6 (för sammanlagt 8). Värdena i radens och kolumnens indataceller infogas internt i formeln i cell B14.

0 visas i B14, trots att cell B14 inte har talformat. Så här duplicerar du det tomma värdet i cell B14:
 1. Högerklicka på B14 och klicka sedan på Formatera celler.
 2. Klicka på fliken Tal.
 3. Klicka på Anpassad i listan Kategorier.
 4. Skriv "" (två citattecken) i rutan Typ.
 5. Klicka på OK.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du använder datatabeller klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
282851 Så här använder du datatabeller i Microsoft Excel för analys av information i en databas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
282852 Översikt över datatabeller i Microsoft Excel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
282855 Så här skapar du och använder datatabeller med enkel inmatning i Microsoft Excel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 282856 - Senaste granskning: den 22 januari 2007 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 för Macintosh
 • Microsoft Excel 98 för Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Nyckelord: 
kbexpertisebeginner kbhowto KB282856

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com