วิธีการสร้าง และใช้ข้อมูลการป้อนข้อมูลแบบสองตารางใน Microsoft Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 282856 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธี การสร้าง และใช้การป้อนข้อมูลแบบสองตารางใน Microsoft Excel ตารางเหล่านี้ช่วยให้คุณทดสอบการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรที่สองมีผลกระทบต่อสูตรหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณสร้างตารางอินพุตสอง คุณระบุเซลล์ที่มีการป้อนข้อมูลในนั้นพักการป้อนข้อมูลแถวและพักการป้อนข้อมูลของคอลัมน์กล่องในนั้นตาราง:กล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ:ใน Microsoft Office Excel 2007,ตาราง:เรียกว่ากล่องโต้ตอบนี้ตารางข้อมูลกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการสร้างตารางทั้งสองแบบการป้อนข้อมูลแบบธรรมดา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างสมุดงานใหม่
 2. ในเซลล์ B15:B19 พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้:
     Cell    Value
     ----------------
     B15     1  
     B16     2
     B17     3
     B18     4
     B19     5
  					
 3. ในเซลล์ C14:G14 พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้:
     Cell    Value
     ----------------
     C14     6  
     D14     7
     E14     8
     F14     9
     G14     10 
  					
 4. ในเซลล์ B14 พิมพ์สูตรต่อไปนี้:
  = a14 * 2 + a15
  หมายเหตุ:: A14 มีเซลล์ที่ป้อนข้อมูลในคอลัมน์ (ซึ่ง substitutes ค่า 1, 2, 3, 4 และ 5), และ A15 มีเซลล์ที่ป้อนเข้าในแถว (ซึ่ง substitutes ค่า 6, 7, 8, 9 และ 10) สิ่งเหล่านี้สำหรับการป้อนค่าของเซลล์จำเป็นมีที่อยู่นอกตาราง เหล่านี้อาจ หรืออาจไม่ประกอบด้วยข้อมูล เนื่องจากมีตั้งค่าตารางนี้ในเซลล์ B14:G19 และเนื่องจาก A14 และ A15 อยู่นอกตาราง จะมีคอลัมน์ที่ถูกต้องป้อนข้อมูลและแถวสำหรับการป้อนค่าเซลล์
 5. เลือก B14:G19
 6. ในการข้อมูลเมนู คลิกตาราง:.

  หมายเหตุ:ใน Excel 2007 คลิกการข้อมูลแท็บ คลิกการวิเคราะห์ what ถ้าแล้ว คลิกตารางข้อมูล.
 7. ในการพักการป้อนข้อมูลแถวกล่อง ชนิดA15:. ในการพักการป้อนข้อมูลของคอลัมน์กล่อง ชนิดA14:.
 8. คลิกตกลง.
คุณเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้:
Two-Input table (with formulas displayed)
=========================================

NOTE: Due to screen display limitations, the following six-column 
table is shown in two parts.

(Left three columns of a six-column table)

   |   B  |    C   |    D
  ---|-----------|---------------|---------------
  14| =A14*2+A15|       6|       7
  15|     1|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  16|     2|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  17|     3|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  18|     4|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  19|     5|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)

(Right three columns of a six-column table.)

   |    E    |    F    |    G
  ---|----------------|---------------|---------------
  14|       8 |       9|       10
  15| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  16| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  17| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  18| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)
  19| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)


Two-Input table (with values displayed)
=======================================

   | B | C | D | E | F | G |
  ---|---|---|---|---|---|---|
  14|  | 6| 7| 8| 9| 10|
  15| 1| 8| 9| 10| 11| 12|
  16| 2| 10| 11| 12| 13| 14|
  17| 3| 12| 13| 14| 15| 16|
  18| 4| 14| 15| 16| 17| 18|
  19| 5| 16| 17| 18| 19| 20|
				
หมายเหตุ:: ใช้เซลล์ C15 เป็นตัวอย่าง ค่าที่แท้จริงที่ใช้ในสูตรได้จากเซลล์ B15:B19 (แถวสำหรับการป้อนค่าเซลล์) และเซลล์ C15:G14 (คอลัมน์สำหรับการป้อนค่าเซลล์) สูตร ด้วยค่าในดังกล่าวเป็น 1 * 2 + 6 (สำหรับยอดรวมของ 8) Excel substitutes ค่าในเซลล์การทำให้แถวและคอลัมน์สำหรับการป้อนค่าสูตรในเซลล์ B14 ภายใน

0 ปรากฏในเซลล์ B14 ถึงแม้ว่าเซลล์ B14 ไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเลข เมื่อต้องการทำสำเนาว่างค่าในเซลล์ B14 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่เซลล์ B14 และจากนั้น คลิกจัดรูปแบบเซลล์.
 2. คลิกการตัวเลขแท็บ
 3. ในการประเภท:รายการ คลิกกำหนดเอง.
 4. ในการประเภท:กล่อง ชนิด""(สองอัญประกาศ)
 5. คลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตารางข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
282851วิธีใช้ Microsoft Excel ข้อมูลตารางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูล
282852ภาพรวมของตารางข้อมูลใน Microsoft Excel
282855วิธีการสร้าง และใช้ตารางอินพุตรายการข้อมูลใน Microsoft Excel

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 282856 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB282856 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282856

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com