Po uruchomieniu Kreatora połączeń internetowych mogą zostać zarejestrowane identyfikatory zdarzeń 5775 i 506

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 282924 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL282924
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu Kreatora połączeń internetowych następujący identyfikator zdarzenia może zostać zarejestrowany w dzienniku systemu:
Identyfikator zdarzenia: 5775
Źródło: Netlogon
Opis: Wyrejestrowanie rekordu DNS, nazwa_rekordu_i_informacje_dns, nie udało się z powodu następującego błędu: Zły klucz DNS.
Ponadto następujący identyfikator zdarzenia może zostać zarejestrowany w dzienniku DNS systemu Windows 2000:
Identyfikator zdarzenia: 506
Źródło: DNS
Opis: Serwer DNS ma nieprawidłowy lub uszkodzony parametr Rejestru. Aby rozwiązać ten problem, możesz usunąć odpowiednią wartość Rejestru, znajdującą się w Rejestrze systemu Windows 2000 pod parametrami serwera DNS. Następnie możesz utworzyć ją ponownie za pomocą konsoli DNS.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli uprzednio był uruchomiony Kreator połączeń internetowych i jako typ połączenia wybrano „Modem lub karta terminalu (przykład: wewnętrzne karty ISDN)”, a serwer DNS systemu Windows 2000 został zatrzymany lub wyłączony.

Jeśli wystąpiły opisane zdarzenia, dwa ustawienia są ustawione niepoprawnie i nie są one poprawiane po uruchomieniu Kreatora połączeń internetowych i przełączeniu się go na modem lub kartę terminalu:
 • We właściwościach protokołu Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) połączenia lokalnego adresy IP preferowanego i alternatywnego serwera DNS są ustawione na adresy IP serwerów DNS usługodawcy internetowego zamiast na wewnętrzny adres IP serwera Smal Business Server.
 • W konsoli DNS we właściwościach serwera na karcie Usługi przesyłania dalej usługi przesyłania dalej zostały usunięte, ale Rejestr został ustawiony na pustą wartość usługi przesyłania dalej.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, popraw ustawienia DNS połączenia lokalnego:
 1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), aby wyświetlić właściwości tego protokołu
 4. Zmień ustawienie preferowanego serwera DNS, tak aby odpowiadało adresowi IP poprzedzającej wewnętrznej karty sieciowej w polu adresu IP.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Połączenie lokalne, kliknij polecenie Wyłącz, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Włącz, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
Aby poprawić ustawienia usług DNS przesyłania dalej w Rejestrze:
 1. W konsoli administratora systemu Small Business Server rozwiń kontener Zarządzanie komputerem.
 2. Rozwiń kontener Aplikacje i usługi.
 3. Rozwiń kontener DNS.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Usługi przesyłania dalej.
 6. Zaznacz pole wyboru Włącz usługi przesyłania dalej.
 7. Wprowadź dowolny zdalny adres IP.
 8. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zatrzymaj i uruchom serwer DNS z kontenera Usługi.
 10. Powtórz ten proces, ale wyczyść pole wyboru Włącz usługi przesyłania dalej.
 11. Ponownie zatrzymaj i uruchom serwer DNS. Ten krok może poprawnie ustawić Rejestr, tak aby nie były używane usługi przesyłania dalej.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Następujące identyfikatory zdarzeń mogą być również zarejestrowane dla usług, które próbują zarejestrować się na serwerze DNS systemu Windows 2000:
Identyfikator zdarzenia: 1002
Źródło: DHCP
Opis: Usługa DHCP nie może zainicjować swoich parametrów globalnych. Wystąpił następujący błąd: %%0
Identyfikator zdarzenia: 4291
Źródło: WINS
Opis: Serwer WINS próbował uzyskać swój adres IP, ale próba się nie powiodła. Serwer WINS podejmie próbę odzyskania sprawności działania, gdy z powrotem uzyska adres IP.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
259277 Troubleshooting Netlogon Event 5774, 5775, and 5781

Właściwości

Numer ID artykułu: 282924 - Ostatnia weryfikacja: 19 listopada 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbtool kbprb KB282924

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com