"ย้าย CsUser: ข้อบกพร่อง HostedMigration " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณย้ายผู้ใช้ไปยัง Lync Online จากเซิร์ฟเวอร์ Lync Microsoft ในสถานที่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2829500 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

ในการกำหนดใช้ไฮบริดสลี Microsoft Lync เมื่อคุณพยายามที่จะย้ายผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Lync กับ Microsoft Lync Online ใน Microsoft Office 365 คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน PowerShell แบบออนไลน์ของ Lync:
ย้าย-CsUser: HostedMigration บกพร่อง: Error=(510) คำอธิบาย = (ผู้เช่าของผู้ใช้นี้ไม่ได้เปิดใช้สำหรับพื้นที่ของที่อยู่ sip ที่ใช้ร่วมกัน)

โซลูชัน

ก่อนที่คุณลองการโยกย้ายผู้ใช้ Lync ในสถานที่ที่มีการ Lync แบบออนไลน์ใน Office 365 องค์กร Office 365 Lync Online ต้องถูกเปิดใช้งานสำหรับพื้นที่ของที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เชื่อมต่อกับ PowerShell แบบออนไลน์ Lyncแล้ว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

วิธีการเชื่อมต่อของ PowerShell แบบออนไลน์ Lync

ขั้นตอนแรกคือการ ติดตั้งโมดูล Windows PowerShell สำหรับ Lync แบบออนไลน์ สำหรับข้อมูล ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
โมดูล PowerShell Windows สำหรับ Lync แบบออนไลน์
หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโมดูลตัวเชื่อมต่อแบบออนไลน์ Lync เปิด Windows PowerShell และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
Import-Module LyncOnlineConnector

$cred = Get-Credential

$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred

Import-PSSession $CSSession -AllowClobber
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ Lync แบบออนไลน์ โดยใช้ Windows PowerShell ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2829500 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มิถุนายน 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
  • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365022013 o365 o365e o365a o365m hybrid kbmt KB2829500 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2829500

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com