การแก้ไข: บางบัญชีการเข้าถึงที่เพิ่มใหม่สำหรับแพคเกจอาจสูญหายไปบนไซต์ย่อยในระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2830195 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างแพคเกจใน Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2)
  • คุณกำหนดบัญชีการเข้าถึงหลายสำหรับแพคเกจ
  • คุณปรับปรุงแพคเกจหลายครั้ง โดยการเพิ่มบัญชีเข้าเพิ่มเติม

ในสถานการณ์สมมตินี้ มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของการเข้าถึงบัญชีที่คุณเพิ่มลงในแพคเกจอาจหายไปบนไซต์ลูก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเริ่มต้นการกระจายแพคเกจไปยังไซต์ย่อยก่อนกระบวนการให้บริการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินการทั้งหมดสำหรับแพคเกจ

ในระบบ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ เมื่อมีการเรียกใช้การดำเนินการหลายในแพคเกจแบบติด ๆ กันอย่างรวดเร็ว การแจ้งเตือนสำหรับแต่ละการดำเนินการหนึ่งจะป้อนในตาราง PkgNotification ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มจุดแจกจ่ายเพิ่มเติมที่ 100 แพคเกจ 100 รายการสำหรับแพคเกจถูกป้อนในตาราง PkgNotification เมื่อได้รับการแจ้งเตือนครั้งแรก ตรวจสอบ SQL บริการแจ้งให้ทราบว่าตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกการประมวลผลการดำเนินการ

เมื่อตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเริ่มต้น จะสอบถามสำหรับวัตถุแพคเกจทั้งหมดที่มีการดำเนินการที่ค้างอยู่ แล้ว ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกกระบวนการการดำเนินการเหล่านี้ในใบสั่งที่จะได้รับ ถ้าการดำเนินการเหล่านี้จะถูกประมวลผลในลำดับถูกต้อง ไซต์ลูกอาจประมวลผลการดำเนินการที่ระบุไว้ที่ไซต์หลักไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในไซต์ย่อยจะไม่ตรงกับไซต์แม่

สำหรับแพคเกจการแจ้งเตือนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณดำเนินการใด ๆ ของการดำเนินการต่อไปนี้:
  • เพิ่ม หรือเอาแพคเกจ
  • เปลี่ยนคุณสมบัติของแพคเกจ
  • แพคเกจการปรับปรุง
  • เพิ่ม ลบ หรือการปรับปรุงจุดแจกจ่าย
  • เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
  • เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เข้าถึงสำหรับแพคเกจ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณปิดคอนโซลการจัดการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Basesvr.dll4.0.6487.22311,746,58401-ก.พ.-201019:50x 86


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม ดู 'ตัวจัดการ'การตั้งค่าคอนฟิกการปรับปรุง System Center 2012 และ ปรับปรุงใหม่ที่ให้บริการแบบจำลองสำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 สะสม.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ดู คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2830195 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2830195 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2830195

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com