Opis nowego narzędzia wiersza polecenia, Defrag.exe, dołączonego do systemu Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 283080 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283080
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano narzędzie wiersza polecenia Defrag.exe dołączone do systemu Windows XP.

Więcej informacji

Narzędzie wiersza polecenia Defrag.exe lokalizuje i konsoliduje pofragmentowane pliki rozruchowe, pliki danych i foldery na woluminach lokalnych.

Przy zapisywaniu plików nie zawsze są one zapisywane jako cały plik lub folder w ciągłym obszarze. Pliki są zapisywane w pierwszym dostępnym obszarze na woluminie. Jeśli duża część woluminu jest zajęta przez pliki i foldery, większość nowych plików jest zapisywana w kawałkach, w różnych miejscach na woluminie. Po usunięciu plików lub folderów pozostałe po nich puste miejsca są wypełniane losowo przez nowo zapisywane pliki.

Narzędzie Defrag.exe znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32. Jest ono przeznaczone przede wszystkim do używania w skryptach przez administratorów systemu.

Defragmentować można woluminy dyskowe sformatowane jako FAT, FAT32 lub NTFS. Narzędzie Defrag działa zarówno dla dysków dynamicznych, jak i podstawowych.

Parametry wiersza polecenia i ich objaśnienia

Użycie

defrag wolumin [ -a ] [ -f ] [ -v ] [ -? ]

Parametry

wolumin
Litera dysku lub punkt instalacji woluminu, który ma być zdefragmentowany

-a
Tylko analiza

-f
Wymusza defragmentację woluminu, niezależnie od tego, czy wymaga on defragmentacji, nawet jeśli jest mało wolnego miejsca

-v
Dane wyjściowe w trybie pełnym

-?
Wyświetla tekst pomocy

UWAGA: Na woluminie musi być przynajmniej 15 % wolnego miejsca, aby narzędzie Defrag całkowicie i prawidłowo go zdefragmentowało. Narzędzie Defrag używa tego miejsca jako obszaru sortowania dla fragmentów plików. Jeśli na woluminie jest mniej niż 15 % wolnego miejsca, narzędzie Defrag defragmentuje go tylko częściowo.

Aby przerwać proces defragmentacji, w wierszu polecenia naciśnij klawisze CTRL+C.

Właściwości

Numer ID artykułu: 283080 - Ostatnia weryfikacja: 5 września 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbenv KB283080

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com