Niepoprawne zamknięcie komputera może wpłynąć na pracę narzędzia Przywracanie systemu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 283096 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas przywracania systemu za pomocą narzędzia Przywracanie systemu część plików może nie zostać pomyślnie przywrócona. Ponadto podczas ponownego uruchamiania systemu po zakończeniu procesu przywracania może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Przywracanie systemu
Przywracanie niekompletne
Nie można przywrócić tego komputera do:
Data
Nazwa punktu przywracania
To przywracanie jest niekompletne. Zostało ono przerwane przez niewłaściwe zamknięcie. Należy cofnąć to przywracanie lub wybrać inny punkt przywracania.
Aby wybrać inny punkt przywracania, ponownie uruchom narzędzie Przywracanie systemu.

Przyczyna

Takie zachowanie może się pojawić w przypadku niepoprawnego zamknięcia komputera. Ten problem występuje na przykład wtedy, gdy w trakcie procesu przywracania nastąpi przypadkowe lub umyślne niepoprawne zamknięcie komputera.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, można ponownie przywrócić system do tego samego punktu przywracania lub cofnąć pierwsze przywracanie.

Metoda 1. Wybranie tego samego lub innego punktu przywracania

  1. Uruchom narzędzie Przywracanie systemu.
  2. Kliknij opcję Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz punkt przywracania w polu Kalendarz przywracania systemu w oknie dialogowym Wybieranie punktu przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Metoda 2. Cofnięcie poprzedniego przywracania

  1. Uruchom narzędzie Przywracanie systemu.
  2. Kliknij opcję Cofnij moje ostatnie przywracanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Więcej informacji

Jeśli komputer zostanie — przypadkowo lub umyślnie — niepoprawnie lub gwałtownie zamknięty w trakcie procesu przywracania, może się znaleźć w stanie, w którym tylko część plików zostanie przywrócona.

Jeśli niepoprawne zamknięcie nastąpi w dowolnym innym czasie (nie w trakcie przywracania) i zostanie wykonane przywracanie do punktu sprzed niepoprawnego zamknięcia, jest mało prawdopodobne, aby takie przywracanie nie powiodło się ze względu na to, że niektóre operacje na plikach mogły nie zostać poprawnie zarejestrowane przez narzędzie Przywracanie systemu. System będzie w takim stanie, w jakim był przed zainicjowaniem przywracania. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 283096 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbprb KB283096

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com