Slik håndterer du informasjonskapsler (cookies) i Internet Explorer 6

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 283185 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Hvis du vil ha en Microsoft Internet Explorer 5.x-versjon av denne artikkelen, kan du se 196955 .

Sammendrag

Internet Explorer 6 implementerer avansert filtrering av informasjonskapsler basert på spesifikasjonen "Platform for Privacy Preferences" (P3P). P3P-spesifikasjonen er utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) og gjør det mulig for deg å angi innstillinger for personvern og hjelpe webområder med å beskrive hvordan de bruker dataene dine, i et datamaskinlesbart format. Hvis du vil ha informasjon om P3P, går du til følgende webområde:
http://www.w3.org/P3P/
Microsoft har kontaktopplysninger om tredjeparter som hjelper deg med å finne teknisk brukerstøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten forvarsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten i disse kontaktopplysningene om tredjeparter.

Internet Explorer 6 varsler deg om webområder som ikke tilfredsstiller personverninnstillingene. Denne artikkelen beskriver hvordan du håndterer personverninnstillingene (eller innstillingene for informasjonskapsler) i Internet Explorer 6. Hvis du vil ha informasjon om standard personverninnstillinger i Internet Explorer 6, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
293222 Standard personverninnstillinger for Internet Explorer 6
(Denne artikkelen kan være på engelsk).

Mer informasjon

Du kan konfigurere personverninnstillingene i Internet Explorer 6 ved å klikke Alternativer for InternettVerktøy-menyen, og deretter velge kategorien Personvern.

Obs!  En administrator kan tilpasse personverninnstillingene og fjerne kategorien Personvern fra grensesnittet i dialogboksen Alternativer for Internett. Hvis kategorien Personvern ikke er tilgjengelig, kan du kontakte administratoren eller se avsnittet Informasjon for avanserte brukere og datateknikere i denne artikkelen.

Disse innstillingene erstatter innstillingene for informasjonskapsler i kategorien Sikkerhet i Internet Explorer 4 og 5 (og kategorien Avansert i Internet Explorer 3). Glidebryteren for innstilling av Personvern har seks innstillinger: Blokker alle informasjonskapsler, Høy, Middels høy, Middels (standardnivå), Lav og Godta alle informasjonskapsler.

Personverninnstillingene du kan velge med glidebryteren, er:
 • Blokker alle informasjonskapsler: Informasjonskapsler fra alle webområder blir blokkert, og eksisterende informasjonskapsler på datamaskinen kan ikke leses av webområdene som opprettet dem. Personvernhandlinger per område overstyrer ikke disse innstillingene.
 • Høy: Blokkerer informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy, eller som har en kompakt personvernpolicy som angir at personlig identifiserbar informasjon brukes uten ditt uttrykkelige samtykke. Informasjonskapsler som allerede var på datamaskinen før du installerte Internet Explorer 6, blir koblet (begrenses slik at de bare kan leses i førstepartskonteksten). Personvernhandlinger per område overstyrer disse innstillingene.
 • Middels høy: Blokkerer tredjeparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy. Blokkerer førsteparts informasjonskapsler som har en kompakt personvernpolicy som angir at personlig identifiserbar informasjon brukes uten ditt underforståtte samtykke. Førsteparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy, og informasjonskapsler som allerede var på datamaskinen før du installerte Internet Explorer 6, blir koblet (begrenses slik at de bare kan leses i førstepartskonteksten). Personvernhandlinger per område overstyrer disse innstillingene.
 • Middels (standardverdi): Blokkerer tredjeparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy, eller som har en kompakt personvernpolicy som angir at personlig identifiserbar informasjon brukes uten ditt underforståtte samtykke. Førsteparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy som angir at personlig identifiserbar informasjon brukes uten ditt underforståtte samtykke, nedprioriteres (slettes når du lukker Internet Explorer). Førsteparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy, kobles (begrenses slik at de bare kan leses i førstepartskonteksten). Informasjonskapsler som allerede var på datamaskinen før du installerte Internet Explorer 6, blir også koblet. Personvernhandlinger per område overstyrer disse innstillingene.
 • Lav: Førsteparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy, kobles (begrenses slik at de bare kan leses i førstepartskonteksten). Informasjonskapsler som allerede var på datamaskinen før du installerte Internet Explorer 6, blir også koblet. Tredjeparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy, eller som har en kompakt personvernpolicy som angir at personlig identifiserbar informasjon brukes uten ditt underforståtte samtykke, nedprioriteres (slettes når du lukker Internet Explorer). Personvernhandlinger per område overstyrer disse innstillingene.
 • Godta alle informasjonskapsler: Alle informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen, og eksisterende informasjonskapsler på datamaskinen kan leses av webområdene som opprettet dem. Personvernhandlinger per område overstyrer ikke disse innstillingene.
Obs!  Hvis du endrer personverninnstillingene, påvirkes ikke policyen for godkjenning av informasjonskapsler for informasjonskapsler som allerede er angitt, med mindre du flytter glidebryteren til Godta alle informasjonskapsler eller Blokker alle informasjonskapsler.

Internet Explorer viser en Personvern-dialogboks første gangen en informasjonskapsel blir begrenset basert på personverninnstillingene. Denne dialogboksen vises bare én gang hvis du ikke fjerner merket for Ikke vis denne meldingen på nytt. Personvern-dialogboksen forklarer at et nytt statusikon (Personvernrapport-ikonet) settes inn på statuslinjen når du besøker et webområde som ikke samsvarer med personverninnstillingene. Du kan dobbeltklikke dette ikonet for å vise en personvernrapport som enten forklarer at webområdet har personvernrutiner som er i strid med innstillingene dine, eller at webområdet ikke har en personvernpolicy. Du kan også vise en personvernrapport for alle områder ved å velge PersonvernrapportVis-menyen.

Obs! Personvern-glidebryteren er utformet slik at den bare fungerer i Internett-sonen. Alle informasjonskapsler godtas automatisk fra webområder i både den lokale intranettsonen og den klarerte sonen, og alle informasjonskapsler blokkeres automatisk fra webområder i den begrensede sonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
282846 Innstillinger i kategorien Personvern påvirker bare Internett-sonen
(Denne artikkelen kan være på engelsk).

Personvernhandlinger per område

Du kan også velge å angi rutiner for håndtering av informasjonskapsler på per område-basis. Dette valget overstyrer standard personverninnstillinger som er angitt med glidebryteren, for alle områder du legger til i dialogboksen Personvernhandlinger per område, med mindre du flytter glidebryteren til Godta alle informasjonskapsler eller Blokker alle informasjonskapsler (i så fall ignoreres personvernhandlinger per område).

Hvis du vil overstyre håndtering av informasjonskapsler for individuelle webområder, klikker du Rediger i kategorien Personvern for å åpne dialogboksen Personvernhandlinger per område. Du kan angi individuelle domener i dialogboksen Personvernhandlinger per område med policyen Blokker eller Tillat. Eksisterende informasjonskapsler fra områder du velger å blokkere, blir slettet. Obs!  Hvis du flytter glidebryteren i kategorien Personvern til Godta alle informasjonskapsler eller Blokker alle informasjonskapsler, blir Rediger-knappen utilgjengelig fordi personvernhandlinger per område ignoreres i disse tilfellene.

Avanserte personverninnstillinger

Du kan overstyre automatisk håndtering av informasjonskapsler for alle webområder i Internett-sonen ved å klikke Avansert i kategorien Personvern. Du kan bruke dialogboksen Avanserte personverninnstillinger til å konfigurere førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler til Godta, Blokker eller Spør, med en avmerkingsboks for alltid å tillate øktsinformasjonskapsler.

Obs!  Eksisterende informasjonskapsler på datamaskinen kan fremdeles leses av webområder som opprettet dem, selv om du angir å blokkere informasjonskapsler i dialogboksen Avanserte personverninnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
298780 Alle eksisterende informasjonskapsler kan fremdeles leses av et webområde når blokkeringsalternativet er valgt
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Obs!  Personvernhandlinger per område overstyrer innstillingene i dialogboksen Avanserte personverninnstillinger.

Importere egendefinerte personverninnstillinger

Du kan bruke Importer-knappen til å importere en egendefinert fil for personverninnstillinger. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en egendefinert fil for personvernimport, kan du se følgende Microsoft-webområde:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
Alle personverninnstillinger som ikke overstyres av de importerte, egendefinerte personverninnstillingene, forblir uendret når du importerer. Hvis for eksempel de importerte, egendefinerte innstillingene ikke angir personverninnstillinger for Internett-sonen, beholdes de eksisterende personverninnstillingene for denne sonen. Per område-regler kan bli fjernet når du importerer egendefinerte personverninnstillinger, og hvis du importerer egendefinerte personverninnstillinger, kan du ikke endre standard personverninnstillinger for Internett-sikkerhetssonen uten å deaktivere de egendefinerte innstillingene for den sonen (hvis du klikker Avansert eller Standard i kategorien Personvern, fjernes importerte personverninnstillinger for Internett-sonen). Hvis du vil ha mer informasjon om fjerning av importerte, egendefinerte personverninnstillinger, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301689 Slik gjenoppretter du standardinnstillinger etter import av egendefinerte personverninnstillinger
(Denne artikkelen kan være på engelsk).

Slik viser og sletter du informasjonskapsler

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser informasjonskapslene du har godtatt, eller hvordan du sletter informasjonskapsler, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
278835 Slik sletter du informasjonskapselfiler
(Denne artikkelen kan være på engelsk).

Tilleggsinformasjon for avanserte brukere og datateknikere

Hvis du er en administrator, kan du tilpasse personverninnstillingene for alle brukere og hindre brukere (inkludert administratorer) i å vise eller endre personverninnstillingene. Hvis du vil gjøre det, bruker du snapin-modulen for gruppepolicy i Microsoft Management Console (MMC) for Windows 2000-baserte eller Windows XP-baserte datamaskiner, eller bruker Internet Explorer Administration Kit (IEAK) for alle støttede Windows-plattformer. Merk at datamaskinen du kjører snapin-modulen for gruppepolicy eller IEAK på, må kjøre Internet Explorer 6 for å konfigurere personverninnstillinger.

Tilpasse personvern- og sikkerhetsinnstillinger

 1. I Trinn 4 - Tilpasse leseren i veiviseren for tilpassing av Internet (IEAK) klikker du Importer gjeldende innstillinger for sikkerhetssoner og personvern i dialogboksen Sikkerhets- og personverninnstillinger.
 2. Hvis du bruker snapin-modulen for gruppepolicy, dobbeltklikker du policyen Sikkerhetssoner og innholdssensur under Brukerkonfigurasjon\Windows-innstillinger\Internet Explorer-vedlikehold\Sikkerhet, og deretter klikker du Importer gjeldende innstillinger for sikkerhetssoner og personvern.
 3. Klikk Endre innstillinger for å endre de gjeldende personverninnstillingene.
 4. Klikk OK.
De gjeldende sikkerhets- og personverninnstillingene skrives til det valgte gruppepolicyobjektet eller IEAK-installasjonspakken. Hvis du bruker IEAK, må du installere installasjonspakken på hver datamaskin du vil bruke disse egendefinerte personverninnstillingene på.

Deaktivere brukertilgang til alle personverninnstillinger

Hvis du vil fjerne kategorien Personvern fra grensesnittet i dialogboksen Alternativer for Internett og hindre brukere i å vise eller endre personverninnstillinger, bruker du en av følgende metoder.
Metode 1: Bruke snapin-modulen for gruppepolicy (Windows 2000 og Windows XP)


Deaktivere kategorien Personvern ved å bruke snapin-modulen for gruppepolicy i Windows 2000 eller Windows XP:
 1. Start snapin-modulen for gruppepolicy (Gpedit.msc).
 2. Dobbeltklikk policyen for deaktivering av personvernkategorien under Brukerkonfigurasjon\Administrative maler\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internett i Kontrollpanel.

  Hvis denne policyen ikke er tilgjengelig på en Windows 2000-basert datamaskin som kjører Internet Explorer 6, skaffer du deg IEAK 6 Service Pack 1 (SP1). Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  316116 Nye policyer for Internet Explorer 6 er ikke tilgjengelige i Windows 2000
  (Denne artikkelen kan være på engelsk).
 3. Klikk Aktivert, og klikk deretter OK.
Policyen brukes på det valgte gruppepolicyobjektet og det opprettes en **del.PrivacyTab-strengeverdi i følgende registernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Metode 2: IEAK-profilbehandling (Alle plattformer)
Hvis du vil deaktivere Personvern-kategorien for alle Windows 98- og Windows Millennium Edition (Me)-brukere eller Windows NT 4.0-, Windows 2000- eller Windows XP-administratorer ved å bruke IEAK-profilbehandlingen, følger du denne fremgangsmåten.

Obs!  Hvis du vil bruke denne policyen for begrensede brukere (ikke-administratorer) på en Windows NT 4.0-basert, en Windows 2000-basert eller en Windows XP-basert datamaskin, må du bruke policyredigeringsprogrammet for Windows NT (Windows NT 4.0) eller snapin-modulen for gruppepolicy (Windows 2000 og Windows XP).
 1. Opprett en installasjonspakke for Internet Explorer ved hjelp av veiviseren for tilpassing av Internet Explorer, og start deretter IEAK-profilbehandlingen.
 2. Velg NewFile-menyen, eller åpne en eksisterende INS-fil du vil endre.
 3. Manage-menyen klikker du for å merke av for All Policies (hvis det ikke allerede er merket av i denne boksen).
 4. Klikk Internet Property Pages under Policies and Restrictions\Corporate Restrictions.
 5. Klikk for å velge policyen Disable viewing the Privacy Page .
 6. Klikk SaveFile-menyen. Klikk eventuelt Save As, og skriv inn banen til INS-filen, URL-adressen der CAB-filene er lagret, og navnene på CAB-filene hvis de ikke er de samme som standardfilene.
Policyen brukes for brukere som installerer installasjonspakken for Internet Explorer. Når denne policyen brukes, opprettes DWORD-verdien PrivacyTab, og verdidataene settes til 1 i følgende registernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Deaktivere brukertilgang til personvernhandlinger per område

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer tilgang til bare dialogboksen Personvern per område, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301524 Slik deaktiverer du tilgang til dialogboksen Personvern per område
(Denne artikkelen kan være på engelsk).

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler, klikker du følgende artikkelnummer nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
260971 Beskrivelse av informasjonskapsler
(Denne artikkelen kan være på engelsk). Hvis du vil ha mer informasjon om registerinformasjonen for personverninnstillinger i Internet Explorer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
182569 Beskrivelse av registeroppføringer for sikkerhetssoner i Internet Explorer
(Denne artikkelen kan være på engelsk). Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer knyttet til personverninnstillinger i Internet Explorer 6, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base: (Disse artiklene kan være på engelsk).
296363 Innstillinger for informasjonskapsler beholdes ikke etter at du oppgraderer til Internet Explorer 6
302708 Noen webområdetjenester fungerer ikke etter at du oppgraderer til Internet Explorer 6
299331 Rapporter for webområder om at du må aktivere informasjonskapsler
318810 Du kan ikke klikke "her" i dialogboksen Personvernpolicy for å vise personvernpolicyen for et webområde
298636 Personvernikonet vises på statuslinjen selv om personverninnstillinger tillater informasjonskapsler
304646 Kan ikke konfigurere forskjellige personverninnstillinger per område for webområder innenfor samme domene
303477 Feilmelding om at har angitt feil domene vises når du prøver å tilpasse personverninnstillinger
301390 Cookie Pal krever avanserte personverninnstillinger
306027 Kan ikke oppdatere webside som bruker informasjonskapsler, hvis angitt til å spørre etter informasjonskapsler
298621 Informasjonskapsler blir uventet blokkert eller lagret på datamaskinen
303476 Skjermleserprogram leser ikke overskrifter for informasjonskapsler i dialogboksen Avanserte personverninnstillinger
303479 Feilmelding når du importerer en egendefinert innstillingsfil for personvern
298626 Kan ikke eksportere egendefinerte personverninnstillinger i Internet Explorer 6
308093 Du kan ikke lukke dialogboksen Personvernrapport ved å trykke ALT+C
301402 Feil informasjon under "Hva er dette?" i Avanserte personverninnstillinger Tekst
304531Strenger med eldre informasjonskapsler som støttes av Internet Explorer 6
306255 Feil personvernikon vises når du går tilbake til webområder
298628 Personvernhandlinger per område fungerer ikke som forventet
302831 Kan ikke fjerne personvernhandlinger per område for lokale intranettområder
313558 PRB: Det oppstår en personvernpolicy-feil når du går til områder gjennom proxyen for godkjenning
323752 PRB: Øktvariabler går tapt hvis du bruker RAMMESETT i Internet Explorer 6.0

Egenskaper

Artikkel-ID: 283185 - Forrige gjennomgang: 27. juli 2007 - Gjennomgang: 4.3
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Nøkkelord: 
kbenv kbinfo KB283185

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com