Cum se gestionează modulele cookie în Internet Explorer 6

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 283185 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Pentru o versiune Microsoft Internet Explorer 5.x a acestui articol, consultați 196955 (articolul poate să fie în limba engleză).

REZUMAT

Internet Explorer 6 implementează o filtrare complexă a modulelor cookie, bazată pe specificațiile protocolului P3P (Platform for Privacy Preferences). Specificațiile P3P, dezvoltate de World Wide Web Consortium (W3C), permit exprimarea preferințelor de confidențialitate și ajută site-urile Web să descrie clar, într-un format lizibil de către computer, a modului în care vor fi utilizate datele dvs. Pentru informații despre P3P, vizitați următorul site Web:
http://www.w3.org/P3P/
Microsoft vă oferă informațiile de contact ale terților pentru a vă ajuta să găsiți asistență tehnică. Aceste informații de contact se pot schimba fără notificare prealabilă. Microsoft nu garantează acuratețea acestor informații de contact ale terților.

Internet Explorer 6 vă va informa despre site-urile Web care nu satisfac setările de confidențialitate personale. Acest articol descrie modul de gestionare a setărilor de confidențialitate (sau pentru module cookie) în Internet Explorer 6. Pentru informații despre setările de confidențialitate implicite din Internet Explorer 6, consultați următorul articol în Baza de cunoștințe Microsoft:
293222 Setările de confidențialitate implicite pentru Internet Explorer 6 (articolul poate să fie în limba engleză)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru a configura setările de confidențialitate în Internet Explorer 6, faceți clic pe Opțiuni Internet (Internet Options) în meniul Instrumente (Tools), apoi faceți clic pe fila Confidențialitate (Privacy).

NOTĂ: Un administrator poate particulariza setările dvs. de confidențialitate și poate elimina fila Confidențialitate (Privacy) din interfața casetei de dialog Opțiuni Internet (Internet Options). Dacă fila Confidențialitate (Privacy) nu este disponibilă, contactați administratorul sau consultați secțiunea Informații pentru utilizatori avansați și profesioniști TI din acest articol.

Aceste setări înlocuiesc setările pentru module cookie din fila Security din Internet Explorer 4 și 5 (și fila Advanced din Internet Explorer 3). Glisorul setărilor Confidențialitate (Privacy) are șase setări: Blochează modulele cookie (Block All Cookies), Maxim (High), Mediu sporit (Medium High), Mediu (Medium) (nivel implicit), Minim (Low) și Acceptă toate modulele cookie (Accept All Cookies).

Setările de confidențialitate disponibile cu ajutorul glisorului sunt:
 • Blochează modulele cookie (Block All Cookies): Modulele cookie ale tuturor site-urilor Web vor fi blocate și modulele cookie existente pe computer nu pot fi citite de site-urile Web care le-au creat. Acțiunile „per-site” privind confidențialitatea nu pot trece peste aceste setări.
 • Maxim (High): Se blochează modulele cookie care nu au o politică de confidențialitate compactă sau care au o politică de confidențialitate compactă care specifică posibilitatea utilizării informațiilor personale de identificare fără acordul dvs. explicit. Modulele cookie existente deja pe computer înaintea instalării Internet Explorer 6 sunt limitate (astfel încât să poată fi citite numai într-un context primar, fără terți). Acțiunile „per-site” privind confidențialitatea suprascriu aceste setări.
 • Mediu sporit (Medium High): Se blochează modulele cookie terțe care nu au o politică de confidențialitate compactă sau care utilizează informații de identificare personale fără acordul dvs. explicit. Se blochează modulele cookie primare care au o politică de confidențialitate compactă care specifică utilizarea informațiilor de identificare personală fără acordul dvs. explicit. Modulele cookie primare care nu au o politică de confidențialitate compactă și modulele cookie existente deja pe computer înaintea instalării Internet Explorer 6 sunt limitate (astfel încât să poată fi citite numai într-un context primar, fără terți). Acțiunile „per-site” privind confidențialitatea suprascriu aceste setări.
 • Mediu (Medium) (nivel implicit): Se blochează modulele cookie terțe care nu au o politică de confidențialitate compactă sau care au o politică de confidențialitate compactă care specifică posibilitatea utilizării informațiilor de identificare personală fără acordul dvs. implicit. Modulele cookie primare care au o politică de confidențialitate compactă care specifică utilizarea informațiilor de identificare personală fără acordul dvs. implicit sunt retrogradate (șterse la închiderea Internet Explorer). Modulele cookie primare care nu au o politică de confidențialitate compactă sunt limitate (astfel încât să poată fi citite numai într-un context primar, fără terți). Modulele cookie care erau deja pe computer înaintea instalării Internet Explorer 6 sunt de asemenea limitate. Acțiunile „per-site” privind confidențialitatea suprascriu aceste setări.
 • Scăzut (Low): Modulele cookie primare care nu au o politică de confidențialitate compactă sunt limitate (astfel încât să poată fi citite numai într-un context primar, fără terți). Modulele cookie care erau deja pe computer înaintea instalării Internet Explorer 6 sunt de asemenea limitate. Modulele cookie terțe care nu au o politică de confidențialitate compactă sau care au o politică de confidențialitate compactă care specifică posibilitatea utilizării informațiilor de identificare personală fără acordul dvs. implicit sunt retrogradate (sunt șterse la închiderea Internet Explorer 6). Acțiunile „per-site” privind confidențialitatea suprascriu aceste setări.
 • Acceptă toate modulele cookie (Accept All Cookies): Toate modulele cookie vor fi salvate pe computer și modulele cookie existente pe computer pot fi citite de site-urile Web care le-au creat. Acțiunile „per-site” privind confidențialitatea nu pot trece peste aceste setări.
NOTĂ: Modificarea preferințelor de confidențialitate nu afectează politica de acceptare a modulelor cookie pentru modulele cookie care au fost deja setate, în afara cazului în care mutați glisorul la Acceptă toate modulele cookie (Accept All Cookies) sau la Blochează modulele cookie (Block All Cookies).

Internet Explorer afișează o casetă de dialog Confidențialitate (Privacy) la prima restricționare a unui modul cookie pe baza preferințelor personale de confidențialitate. Această casetă de dialog se afișează o singură dată, în afara cazului în care debifați caseta de selectare Nu se mai afișează acest mesaj. Caseta de dialog Confidențialitate (Privacy) informează că se plasează în bara de stare o nouă pictogramă de stare (pictograma Raport de confidențialitate (Privacy Report)) atunci când vizitați un site Web care nu respectă preferințele personale de confidențialitate. Aveți posibilitatea să faceți dublu clic pe această pictogramă pentru a vizualiza un raport de confidențialitate care explică modul în care site-ul Web are practici privind confidențialitatea care sunt în conflict cu preferințele dvs. sau nu a publicat politica sa de confidențialitate. Aveți de asemenea posibilitatea să vizualizați un raport de confidențialitate pentru orice site dacă faceți clic pe Raport de confidențialitate (Privacy Report) din meniul Vizualizare (View).

NOTĂ: Glisorul Confidențialitate (Privacy) este proiectat să funcționeze numai în zona Internet. Toate modulele cookie sunt acceptate automat de la site-urile Web din zonele Intranet local și zonele de încredere, iar toate modulele cookie ale site-urilor Web din zona Restricționat sunt blocate automat.

Pentru informații suplimentare, faceți clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
282846 Setările din fila Confidențialitate afectează numai zona Internet (articolul poate să fie în limba engleză)

Acțiuni de confidențialitate per-site

Există de asemenea opțiunea definirii unor practici de gestionare a modulelor cookie pentru fiecare site în parte. Acestea suprascriu preferințele de confidențialitate implicite setate cu ajutorul glisorului în caseta de dialog Acțiuni de confidențialitate per sit (Per Site Privacy Actions), în afara cazului în care deplasați glisorul la Acceptă toate modulele cookie (Accept All Cookies) sau la Blochează modulele cookie (Block All Cookies) (caz în care acțiunile de confidențialitate per-site sunt ignorate).

Pentru a suprascrie tratarea modulelor cookie pentru site-uri Web individuale, faceți clic pe Editare (Edit) din fila Confidențialitate (Privacy) pentru a deschide caseta de dialog Acțiuni de confidențialitate per sit (Per Site Privacy Actions). În caseta de dialog Acțiuni de confidențialitate per sit (Per Site Privacy Actions), aveți posibilitatea să introduceți domenii individuale, cu politica Blocare (Block) sau Se permit (Allow). Modulele cookie existente ale site-urilor pe care alegeți să le blocați vor fi șterse. NOTĂ: Dacă deplasați glisorul din fila Confidențialitate (Privacy) la Acceptă toate modulele cookie (Accept All Cookies) sau la Blochează modulele cookie (Block All Cookies), butonul Editare (Edit) devine indisponibil, deoarece, în aceste cazuri, acțiunile de confidențialitate per-site sunt ignorate.

Setări de confidențialitate complexe

Dacă faceți clic pe Complex (Advanced) din fila Confidențialitate (Privacy), aveți posibilitatea să suprascrieți tratarea automată a modulelor cookie pentru toate site-urile Web din zona Internet. Aveți posibilitatea să utilizați caseta de dialog Setări complexe de confidențialitate (Advanced Privacy Settings) pentru a configura opțiunile pentru modulele cookie primare și terțe ca fiind Acceptare (Accept), Blocare (Block) sau Se solicită (Prompt), cu o casetă de selectare disponibilă pentru a accepta întotdeauna modulele cookie de sesiune.

NOTĂ: Modulele cookie existente de pe computer pot fi citite în continuare de către site-urile Web care le-au creat, chiar dacă specificați blocarea lor în caseta de dialog Setări complexe de confidențialitate (Advanced Privacy Settings).

Pentru informații suplimentare, faceți clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
298780 Orice modul cookie existent poate fi citit în continuare de către un site Web, chiar și când a fost selectată opțiunea „Blocare” (articolul poate să fie în limba engleză)
NOTĂ: Acțiunile de confidențialitate per-site suprascriu setările din caseta de dialog Setări complexe de confidențialitate (Advanced Privacy Settings).

Importul preferințelor de confidențialitate particularizate

Aveți posibilitatea să utilizați butonul Import pentru a importa un fișier de preferințe de confidențialitate particularizate. Pentru informații despre crearea unui fișier de import de confidențialitate particularizată, vedeți următorul site Web Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
Orice setare de confidențialitate care nu este înlocuită de către setările de confidențialitate particularizată importate rămâne neschimbată după import. De exemplu, dacă setările particularizate importate nu definesc setări de confidențialitate pentru zona Internet, setările de confidențialitate existente pentru această zonă vor fi reținute. Regulile per-site pot fi eliminate atunci când importați setări de confidențialitate particularizate, iar dacă importați setări particularizate de confidențialitate nu aveți posibilitatea să modificați preferințele de confidențialitate implicite pentru zona de securitate Internet fără a dezactiva setările particularizate pentru acea zonă (dacă faceți clic pe Complex (Advanced) sau pe Implicit (Default) în fila Confidențialitate (Privacy), se elimină setările de confidențialitate particularizate importate referitoare la zona Internet). Pentru informații suplimentare despre modul de eliminare a setărilor de confidențialitate particularizate, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
301689 Cum se restabilesc setările implicite după importul preferințelor de confidențialitate particularizate (articolul poate să fie în limba engleză)

Cum se vizualizează și cum se șterg modulele cookie

Pentru informații suplimentare despre modul de vizualizare a modulelor cookie acceptate sau despre modul de ștergere a modulelor cookie, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
278835 Ștergerea fișierelor cookie (articolul poate să fie în limba engleză)

Informații suplimentare pentru utilizatori avansați și profesioniști TI

Dacă sunteți administrator, aveți posibilitatea să particularizați setările de confidențialitate pentru toți utilizatorii și să-i împiedicați pe utilizatori (inclusiv pe administratori) să vizualizeze sau modifice setările lor de confidențialitate. Pentru aceasta, folosiți utilitarul de completare snap-in Group Policy din Microsoft Management Console (MMC) pentru computerele Windows 2000 sau Windows XP sau utilizați Internet Explorer Administration Kit (IEAK) pentru orice platformă Windows acceptată. Rețineți că, pentru a configura setările de confidențialitate, pe computerul pe care se execută utilitarul de completare snap-in Group Policy sau IEAK trebuie să se execute Internet Explorer 6.

Particularizarea setărilor de confidențialitate (și securitate)

 1. La etapa Stage 4 - Customizing the Browser din Internet Explorer Customization Wizard (IEAK), faceți clic pe Import the current security zones and privacy settings în caseta de dialog Security and Privacy Settings.
 2. Dacă folosiți utilitarul de completare snap-in Group Policy, faceți dublu clic pe politica Security Zones and Content Ratings sub User Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Security, apoi faceți clic pe Import the current security zones and privacy settings.
 3. Faceți clic pe Modify Settings pentru a modifica setările de confidențialitate curente.
 4. Faceți clic pe OK.
Setările curente de securitate și confidențialitate sunt scrise în obiectul de politică de grup selectat sau în pachetul de instalare IEAK. Dacă folosiți IEAK, pachetul de instalare trebuie să fie instalat pe fiecare computer pe care doriți să existe aceste setări de confidențialitate particularizate.

Dezactivarea accesului utilizatorilor la toate setările de confidențialitate

Pentru a elimina fila Confidențialitate (Privacy) din interfața casetei de dialog Opțiuni Internet (Internet Options) și pentru a împiedica utilizatorii să vizualizeze sau să modifice setările de confidențialitate, utilizați una dintre următoarele metode.
Metoda 1: Folosiți utilitarul de completare snap-in Group Policy (Windows 2000 și Windows XP)


Pentru dezactivarea filei Confidențialitate (Privacy) folosind utilitarul snap-in Group Policy în Windows 2000 sau Windows XP:
 1. Porniți utilitarul de completare snap-in Group Policy (Gpedit.msc)
 2. Faceți dublu clic pe politica Disable the Privacy tab sub User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel.

  Dacă această politică nu este disponibilă pe computerul Windows 2000 pe care se execută Internet Explorer 6, obțineți IEAK 6 Service Pack 1 (SP1). Pentru informații suplimentare privind această problemă, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
  316116 Imposibil de gestionat politicile de grup Internet Explorer 6 pe un computer Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)
 3. Faceți clic pe Enabled, apoi faceți clic pe OK.
Această politică se aplică obiectului de politică de grup selectat și se creează o valoare de tip String **del.PrivacyTab în următoarea cheie de registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Metoda 2: IEAK Profile Manager (Toate platformele)
Pentru a dezactiva fila Confidențialitate (Privacy) pentru toți utilizatorii de Windows 98 și Windows Millennium Edition (Me), sau pentru administratorii de Windows NT 4.0, Windows 2000 sau Windows XP utilizând IEAK Profile Manager, urmați acești pași.

NOTĂ: Pentru aplicarea acestei politici pentru utilizatorii limitați (non-administratori) ai unui computer Windows NT 4.0, Windows 2000 sau Windows XP, trebuie să utilizați editorul de politici Windows NT (Windows NT 4.0) sau utilitarul de completare snap-in Group Policy (Windows 2000 și Windows XP).
 1. Creați un pachet de instalare Internet Explorer utilizând Internet Explorer Customization Wizard, apoi porniți IEAK Profile Manager.
 2. În meniul File, faceți clic pe New sau deschideți un fișier .ins existent pe care doriți să-l modificați.
 3. În meniul Manage, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare All Policies (dacă acea casetă nu este deja bifată).
 4. Faceți clic pe Internet Property Pages sub Policies and Restrictions\Corporate Restrictions.
 5. Faceți clic pentru a selecta politica Disable viewing the Privacy Page.
 6. În meniul File, faceți clic pe Save. Ca alternativă, faceți clic pe Save As, apoi tastați calea către fișierul .ins sau către URL-ul unde sunt stocate fișierele .cab și numele fișierelor .cab dacă ele diferă de cele furnizate ca implicite.
Politica se aplică utilizatorilor care instalează pachetul dvs. de instalare Internet Explorer. Când se aplică această politică, se creează o valoare DWORD PrivacyTab și valoarea sa de date este setată la 1 în următoarea cheie de registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Dezactivarea accesului utilizatorilor la acțiunile per-site

Pentru informații suplimentare despre modul de dezactivare a accesului la caseta de dialog Acțiuni de confidențialitate per sit, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
301524 Cum se dezactivează accesul la caseta de dialog „Acțiuni de confidențialitate per sit” (articolul poate să fie în limba engleză)

REFERINȚE

Pentru informații suplimentare despre modulele cookie, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
260971 Descrierea modulelor cookie (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru mai multe informații despre informațiile de registry pentru setările de confidențialitate din Internet Explorer 6, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
182569 Descrierea intrărilor registry ale zonelor de securitate din Internet Explorer (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru mai multe informații despre problemele cunoscute referitoare la setările de confidențialitate din Internet Explorer 6, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
296363 Setările modulelor cookie nu se păstrează după ce se face upgrade la Internet Explorer 6 (articolul poate să fie în limba engleză)
302708 Unele servicii de site-uri Web nu funcționează după ce se face upgrade la Internet Explorer 6 (articolul poate să fie în limba engleză)
299331 Site-ul Web raportează că este necesară activarea modulelor cookie
318810 Nu se poate face clic pe „Aici” în caseta de dialog Politică de confidențialitate pentru vizualizarea politicii de confidențialitate a unui site Web (articolul poate să fie în limba engleză)
298636 Pictograma Confidențialitate este afișată în bara de stare cu toate că setările de confidențialitate permit module cookie (articolul poate să fie în limba engleză)
304646 Imposibil de configurat diferite setări de confidențialitate per-site pentru site-uri Web din același domeniu (articolul poate să fie în limba engleză)
303477 Mesaj de eroare „Ați introdus un domeniu incorect” când se încearcă particularizarea setărilor de confidențialitate (articolul poate să fie în limba engleză)
301390 Cookie Pal necesită setări complexe de confidențialitate (articolul poate să fie în limba engleză)
306027 Imposibil de reîmprospătat pagina Web care utilizează module cookie dacă este activată setarea Prompt for Cookies (articolul poate să fie în limba engleză)
298621 Modulele cookie sunt blocate sau salvate pe computer în mod neașteptat (articolul poate să fie în limba engleză)
303476 Programul Screen Reader nu citește titlurile modulelor cookie în caseta de dialog Setări complexe de confidențialitate (articolul poate să fie în limba engleză)
303479 Mesaj de eroare la importul unui fișier de setări de confidențialitate particularizate (articolul poate să fie în limba engleză)
298626 Imposibil de exportat setările de confidențialitate particularizate în Internet Explorer 6 (articolul poate să fie în limba engleză)
308093 Nu se poate închide caseta de dialog Raport de confidențialitate apăsând ALT+C (articolul poate să fie în limba engleză)
301402 Informații incorecte în textul „Ce este aceasta?” din Setări complexe de confidențialitate (articolul poate să fie în limba engleză)
304531 Șiruri de module cookie legacy opt-out care sunt acceptate de Internet Explorer 6 (articolul poate să fie în limba engleză)
306255 La navigarea înapoi la site-urile Web se afișează o pictogramă de confidențialitate nefuncțională (articolul poate să fie în limba engleză)
298628 Acțiunile de confidențialitate per-site nu funcționează conform așteptărilor (articolul poate să fie în limba engleză)
302831 Imposibil de eliminat acțiunile de confidențialitate per-site pentru site-urile de Intranet local (articolul poate să fie în limba engleză)
313558 PRB: La accesarea site-urilor printr-un proxy de autentificare apar erori de politică de confidențialitate (articolul poate să fie în limba engleză)
323752 PRB: La utilizarea FRAMESET în Internet Explorer 6.0 se pierd variabile de sesiune (articolul poate să fie în limba engleză)

Proprietă?i

ID articol: 283185 - Ultima examinare: 27 iulie 2007 - Revizie: 4.5
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Cuvinte cheie: 
kbenv kbinfo KB283185

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com