Artikel ID: 283185 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL283185
Opmerking
Dit artikel is bestemd voor thuisgebruikers. Als u niet vertrouwd bent met deze informatie, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice:
http://support.microsoft.com/contactus/
Klik op 196955 voor een Microsoft Internet Explorer 5-versie van dit artikel.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Internet Explorer 6 implementeert geavanceerde cookiefilters op basis van de P3P-specificatie (Platform for Privacy Preferences). Door de P3P-specificatie, ontwikkeld door het W3C (World Wide Web Consortium), kunt u eigen privacyvoorkeuren opgeven en in een duidelijke, door de computer leesbare indeling aan websites doorgeven hoe deze websites uw gegevens kunnen gebruiken. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over P3:
http://www.w3.org/P3P/
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Internet Explorer 6 geeft een melding weer voor websites die niet voldoen aan uw privacyinstellingen. In dit artikel wordt beschreven hoe u uw privacyinstellingen (of cookievoorkeuren) kunt beheren in Internet Explorer 6. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over de standaard privacyinstellingen in Internet Explorer 6:
293222 Standaard privacy-instellingen voor Internet Explorer 6

Meer informatie

U kunt de privacyinstellingen in Internet Explorer 6 configureren door Internet-opties te kiezen in het menu Extra en het tabblad Privacy te openen

Opmerking Een beheerder kan uw privacyinstellingen aanpassen en het tabblad Privacy uit het dialoogvenster Internet-opties verwijderen. Als het tabblad Privacy niet beschikbaar is, neemt u contact op met de beheerder of raadpleegt u de sectie 'Aanvullende informatie voor ervaren gebruikers en IT-professionals'.

Deze instellingen vervangen de cookie-instellingen op het tabblad Beveiliging in Internet Explorer 4 en 5 (en het tabblad Geavanceerd in Internet Explorer 3). De schuifbalk Privacy heeft zes instellingen: Alle cookies blokkeren, Hoog, Normaal (hoog), Normaal (standaardniveau), Laag en Alle cookies accepteren.

Gebruik de schuifbalk voor de volgende privacyinstellingen:
 • Alle cookies blokkeren: cookies van alle websites worden geblokkeerd en bestaande cookies op uw computer kunnen niet worden gelezen door de websites die deze cookies hebben gemaakt. Privacyinstellingen voor afzonderlijke sites hebben geen voorrang boven deze instellingen.
 • Hoog: blokkeert cookies zonder compact privacybeleid of met een compact privacybeleid waarin wordt aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van persoonlijke identificatiegegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Cookies die al op de computer aanwezig waren voordat u Internet Explorer 6 installeerde, worden beperkt, zodat ze alleen kunnen worden gelezen in de directe context. Website-specifieke privacyacties hebben voorrang boven deze instellingen.
 • Normaal (hoog): blokkeert indirecte cookies zonder compact privacybeleid of cookies met persoonlijke identificatiegegevens als u geen uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Blokkeert directe cookies met persoonlijke identificatiegegevens als u geen impliciete toestemming hebt verleend. Directe cookies zonder compact privacybeleid en cookies die al op de computer aanwezig waren voordat u Internet Explorer 6 installeerde, worden beperkt, zodat ze alleen kunnen worden gelezen in de directe context. Website-specifieke privacyacties hebben voorrang boven deze instellingen.
 • Normaal (standaardniveau): blokkeert cookies zonder compact privacybeleid of met een compact privacybeleid waarin wordt aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van persoonlijke identificatiegegevens zonder uw impliciete toestemming. Directe cookies met een compact privacybeleid waarin wordt aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van persoonlijke identificatiegegevens zonder uw impliciete toestemming, worden verwijderd wanneer u Internet Explorer sluit. Directe cookies zonder compact privacybeleid worden beperkt, zodat ze uitsluitend kunnen worden gelezen in de directe context. Cookies die al op de computer aanwezig waren voordat Internet Explorer 6 werd geïnstalleerd, worden eveneens beperkt. Website-specifieke privacyacties hebben voorrang boven deze instellingen.
 • Laag: directe cookies zonder compact privacybeleid worden beperkt, zodat ze uitsluitend kunnen worden gelezen in de directe context. Cookies die al op de computer aanwezig waren voordat Internet Explorer 6 werd geïnstalleerd, worden eveneens beperkt. Indirecte cookies zonder compact privacybeleid of met een compact privacybeleid waarin wordt aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van persoonlijke identificatiegegevens zonder uw impliciete toestemming, worden verwijderd wanneer u Internet Explorer sluit. Website-specifieke privacyacties hebben voorrang boven deze instellingen.
 • Alle cookies accepteren: alle cookies worden op de computer opgeslagen en cookies die al op de computer aanwezig zijn, kunnen worden gelezen door de websites die deze cookies hebben gemaakt. Privacyinstellingen voor afzonderlijke sites hebben geen voorrang boven deze instellingen.
Opmerking Als u uw privacyvoorkeuren wijzigt, heeft dit geen invloed op het acceptatiebeleid voor cookies die al zijn ingesteld, tenzij u de schuifregelaar instelt op Alle cookies accepteren of Alle cookies blokkeren.

In Internet Explorer wordt het dialoogvenster Privacy weergegeven wanneer voor de eerste keer een cookie wordt geblokkeerd op basis van uw privacyvoorkeuren. Dit dialoogvenster wordt slechts eenmaal weergegeven, tenzij u het selectievakje Dit bericht niet opnieuw weergeven uitschakelt. In het dialoogvenster Privacy wordt gemeld dat er een nieuw statuspictogram (het pictogram Privacyrapport) wordt toegevoegd aan de statusbalk wanneer u een website bezoekt die niet aan uw privacyvoorkeuren voldoet. Dubbelklik op dit pictogram om een privacyrapport weer te geven waarin wordt vermeld dat de website een privacybeleid heeft dat in strijd is met uw voorkeuren of dat de website geen gepubliceerd privacybeleid heeft. U kunt ook een privacyrapport voor andere websites weergeven door te klikken op Privacyrapport in het menu Beeld.

Opmerking De schuifregelaar Privacy werkt alleen in de zone Internet. Alle cookies van websites in de zones Lokaal intranet en Vertrouwde websites worden automatisch geaccepteerd en alle cookies van websites in de zone voor sites met beperkte toegang worden automatisch geblokkeerd.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
282846 Instellingen op het tabblad Privacy zijn alleen van invloed op de zone Internet

Website-specifieke privacyacties

U kunt ook cookiebeheer per website definiëren. Deze optie heeft voorrang boven de standaard privacyvoorkeuren die u met de schuifregelaar instelt voor websites die u toevoegt aan het dialoogvenster Privacy per website instellen, tenzij u de schuifregelaar instelt op Alle cookies accepteren of Alle cookies blokkeren (in dat geval worden de website-specifieke privacyacties genegeerd).

Als u de afhandeling van cookies voor afzonderlijke websites wilt wijzigen, klikt u op Bewerken op het tabblad Privacy om het dialoogvenster Privacy per website instellen te openen. U kunt in het dialoogvenster Privacy per website instellen afzonderlijke domeinen invoeren door het beleid Blokkeren of Toestaan te gebruiken. Aanwezige cookies van sites die u wilt blokkeren, worden verwijderd. Opmerking Als u de schuifregelaar op het tabblad Privacy instelt op Alle cookies accepteren of Alle cookies blokkeren, is de knop Bewerken niet beschikbaar omdat website-specifieke privacyacties bij deze instellingen worden genegeerd.

Geavanceerde privacyinstellingen

U kunt de automatische afhandeling van cookies voor alle websites in de zone Internet wijzigen door te klikken op Geavanceerd op het tabblad Privacy. In het dialoogvenster Geavanceerde privacyinstellingen kunt u directe en indirecte cookies instellen op Accepteren, Blokkeren of Vragen, met een selectievakje waarmee u sessiecookies altijd kunt toestaan.

Opmerking Cookies die al op de computer aanwezig zijn, kunnen worden gelezen door de websites waardoor ze zijn gemaakt, zelfs als u in het dialoogvenster Geavanceerde privacyinstellingen aangeeft dat cookies moeten worden geblokkeerd.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
298780 Bestaande cookies kunnen door een website worden gelezen, zelfs als de optie 'Blokkeren' is geselecteerd
Opmerking Website-specifieke privacyacties hebben voorrang boven de instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde privacyinstellingen.

Aangepaste privacyvoorkeuren importeren

U kunt de knop Importeren gebruiken om een bestand met aangepaste privacyinstellingen te importeren. Bezoek de volgende Microsoft-website voor informatie over het maken van een aangepast privacy-importbestand:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
Privacyinstellingen die niet worden overschreven door de geïmporteerde aangepaste privacyinstellingen, blijven ongewijzigd als u importeert. Als in de geïmporteerde aangepaste instellingen bijvoorbeeld geen privacyinstellingen zijn gedefinieerd voor de zone Internet, blijven de privacyinstellingen voor deze zone behouden. Regels voor website-specifieke instellingen kunnen verwijderd worden wanneer u aangepaste privacyinstellingen importeert. Bovendien kunt u, als u aangepaste privacyinstellingen importeert, de standaard privacyvoorkeuren voor de beveiligingszone Internet niet wijzigen zonder de aangepaste instellingen voor die zone uit te schakelen (als u op Geavanceerd of Standaard klikt op het tabblad Privacy, worden de geïmporteerde privacyinstellingen voor de zone Internet verwijderd). Voor meer informatie over het verwijderen van geïmporteerde aangepaste privacyinstellingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301689 Standaardinstellingen herstellen na importeren van aangepaste privacyvoorkeuren

Cookies weergeven en verwijderen

Voor meer informatie over het weergeven van cookies die u hebt geaccepteerd en over het verwijderen van cookies klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
278835 Cookiebestanden verwijderen in Internet Explorer 6 en Internet Explorer 7

Aanvullende informatie voor ervaren gebruikers en IT-professionals

Als u beheerder bent, kunt u privacyinstellingen voor alle gebruikers aanpassen en voorkomen dat gebruikers (inclusief beheerders) hun privacyinstellingen weergeven of wijzigen. Hiertoe gebruikt u de module Groepsbeleid in de MMC (Microsoft Management Console) voor computers waarop Windows 2000 of Windows XP wordt uitgevoerd, of gebruikt u de IEAK (Internet Explorer Administration Kit) voor ondersteunde Windows-platforms. U kunt de privacyinstellingen alleen configureren als Internet Explorer 6 is geïnstalleerd op de computer waarop u de module Groepsbeleid of de IEAK uitvoert.

Privacyinstellingen (en beveiliginginstellingen) aanpassen

 1. Klik bij Stap 4 - Browser aanpassen van de wizard Internet Explorer aanpassen (IEAK) op Huidige instellingen voor beveiligingszones en privacy importeren in het dialoogvenster Beveiligings- en privacyinstellingen.
 2. Als u de module Groepsbeleid gebruikt, dubbelklikt u op het beleid Beveiligingszones en inhoudsrestricties onder Gebruikersconfiguratie\Windows-instellingen\Internet Explorer-onderhoud\Beveiliging en klikt u op Huidige instellingen voor beveiligingszones en privacy importeren.
 3. Klik op Instellingen wijzigen om de huidige privacyinstellingen te wijzigen.
 4. Klik op OK.
De huidige beveiligings- en privacyinstellingen worden naar het geselecteerde groepsbeleidobject of naar uw IEAK-installatiepakket geschreven. Als u de IEAK gebruikt, moet u het installatiepakket installeren op elke computer waarop u deze aangepaste privacyinstellingen wilt gebruiken.

De toegang tot alle privacyinstellingen blokkeren

Als u het tabblad Privacy uit het dialoogvenster Internet-opties wilt verwijderen om te voorkomen dat gebruikers privacyinstellingen weergeven of wijzigen, gaat u op een van de volgende manieren te werk.
Methode 1: De module Groepsbeleid gebruiken (Windows 2000 en Windows XP)


Het tabblad Privacy uitschakelen met de module Groepsbeleid in Windows 2000 of Windows XP:
 1. Start de module Groepsbeleid (Gpedit.msc).
 2. Dubbelklik op het beleid Het tabblad Privacy uitschakelen onder Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Internet Explorer\Onderdeel Internet-opties van het Configuratiescherm.

  Als dit beleid niet beschikbaar is op een Windows 2000-computer waarop Internet Explorer 6 wordt uitgevoerd, zorgt u dat u IEAK 6 Service Pack 1 (SP1) in uw bezit krijgt. Als u meer informatie over dit probleem wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  316116 U kunt geen groepsbeleid voor Internet Explorer 6 beheren op een Windows 2000-computer
 3. Klik op Ingeschakeld en klik op OK.
Het beleid wordt toegepast op het geselecteerde groepsbeleidobject en de tekenreekswaarde **del.PrivacyTab wordt gemaakt in de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Methode 2: Profielbeheer van IEAK gebruiken (Alle platforms)
Ga als volgt te werk om het tabblad Privacy met behulp van Profielbeheer van IEAK uit te schakelen voor alle gebruikers van Windows 98 en Windows Millennium Edition (ME) of beheerders van computers met Windows NT 4.0, Windows 2000 of Windows XP.

Opmerking Als u dit beleid wilt toepassen op gebruikers met een beperkte gebruikersaccount (geen beheerders) op een computer met Windows NT 4.0, Windows 2000 of Windows XP, moet u de Beleid-editor van Windows NT 4.0 of de module Groepsbeleid (Windows 2000 en Windows XP) gebruiken.
 1. Maak een Internet Explorer-installatiepakket met de wizard Internet Explorer aanpassen en start Profielbeheer van IEAK.
 2. Open het menu File en klik op New of open een bestaand INS-bestand dat u wilt wijzigen.
 3. Open het menu Manage en schakel het selectievakje All Policies in (als dit selectievakje nog niet is ingeschakeld).
 4. Klik op Internet Property Pages onder Policies and Restrictions\Corporate Restrictions.
 5. Schakel het beleid Disable viewing the Privacy Page uit.
 6. Open het menu File en klik op Save. U kunt ook op Save As klikken en vervolgens het pad naar het INS-bestand typen, de URL opgeven waar de CAB-bestanden zijn opgeslagen en de namen van de CAB-bestanden typen, als deze verschillen van de standaardnamen die worden gegeven.
Het beleid wordt toegepast op gebruikers die het Internet Explorer-installatiepakket installeren. Bij het toepassen van dit beleid wordt de DWORD-waarde PrivacyTab gemaakt en wordt de gegevenswaarde ingesteld op 1 in de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

De toegang tot website-specifieke privacyacties blokkeren

Voor meer informatie over het blokkeren van de toegang tot het dialoogvenster Privacy per website instellen klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
301524 Toegang tot het dialoogvenster 'Privacy per website instellen' uitschakelen

Referenties

Meer informatie over het instellen van beveiligingszones vindt u op de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/setup.mspx
Meer informatie over het wijzigen van beveiligingsinstellingen van Internet Explorer kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-nl/Help/c9a5706f-0596-424f-bdfa-59618cb136e21043.mspx
Voor meer informatie over cookies klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260971 Beschrijving van cookies
Voor meer informatie over registerinformatie voor privacyinstellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
182569 Registervermeldingen voor beveiligingszones in Internet Explorer voor ervaren gebruikers
Voor meer informatie over bekende problemen met privacyinstellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296363 Instellingen voor cookies blijven niet behouden bij een upgrade naar Internet Explorer 6
302708 Sommige websiteservices werken niet na een upgrade naar Internet Explorer 6
299331 Website meldt dat u cookies moet inschakelen
318810 U kunt niet 'hier' klikken in het dialoogvenster Privacybeleid om het privacybeleid van een website weer te geven
298636 Privacy-pictogram wordt weergegeven op de statusbalk zelfs al laten de privacy-instellingen cookies toe
304646 Kan geen verschillende website-specifieke instellingen definiëren voor websites binnen hetzelfde domein
303477 Foutbericht 'Het opgegeven domein is ongeldig' wanneer u privacy-instellingen probeert aan te passen
301390 Geavanceerde privacy-instellingen vereist voor Cookie Pal
306027 Kan geen webpagina vernieuwen die cookies gebruikt als de pagina is ingesteld op vragen naar cookies
298621 Cookies worden onverwachts geblokkeerd of op uw computer opgeslagen
303476 Schermleesprogramma leest geen koppen van cookies in dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen
303479 Foutbericht bij het importeren van een bestand met aangepaste privacy-instellingen
298626 Kan geen aangepaste privacy-instellingen exporteren in Internet Explorer 6
308093 Het dialoogvenster Privacyrapport kan niet worden gesloten met ALT+C
301402 Onjuiste informatie onder 'Wat is dit?' voor dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen Tekst
304531 Legacy-opzeggingscookies die worden ondersteund door Internet Explorer 6
306255 Er wordt een niet-functioneel privacypictogram weergegeven wanneer u teruggaat naar eerder bezochte websites
298628 Website-specifieke privacy-acties werken niet zoals verwacht
302831 Kan geen website-specifieke privacy-acties voor sites op het lokale intranet verwijderen
313558 PRB: Foutbericht over privacybeleid bij toegang tot sites via de verificatieproxy
323752 PRB: Sessievariabelen gaan verloren als u FRAMESET gebruikt in Internet Explorer 6.0

Eigenschappen

Artikel ID: 283185 - Laatste beoordeling: dinsdag 11 maart 2008 - Wijziging: 5.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Tweede editie
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbresolve kbenv kbinfo KB283185

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com