หมายเลขบทความ (Article ID): 283185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน หากคุณกังวลกับข้อมูลนี้ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
สำหรับรุ่น Microsoft Internet Explorer 5 ของบทความนี้ ให้ดู 196955.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Internet Explorer 6 ประมวลผลขั้นสูงคุกกี้กรองตามแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะสิทธิส่วนบุคคล (P3P) ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ P3P พัฒนา โดย World Wide Web Consortium (W3C), ช่วยให้คุณสามารถแสดงการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณในขณะที่การช่วยเว็บไซต์ในอย่างชัดเจนอธิบาย ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่าน วิธีการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ P3P โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.w3.org/P3P/
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

Internet Explorer 6 จะแจ้งคุณของเว็บไซต์ที่ไม่เป็นไปตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (หรือคุกกี้) ใน Internet Explorer 6 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นใน Internet Explorer 6 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
293222 การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นสำหรับ Internet Explorer 6

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณใน Internet Explorer 6 ได้ โดยการคลิกInternet Optionsบนเมนูเครื่องมือจากนั้น คลิกแท็บความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ: ผู้ดูแลสามารถกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณเอง และลบคุกกี้จากอินเตอร์เฟซในกล่องโต้ตอบ'Internet Options'ได้ ถ้าไม่มีแท็บความเป็นส่วนตัวโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือดู "ข้อมูล" สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ส่วน

การตั้งค่าเหล่านี้แทนการตั้งค่าคุกกี้บนแท็บความปลอดภัยใน Internet Explorer 4 และ 5 (และแท็บขั้นสูงใน Internet Explorer 3) แถบเลื่อนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวมีการตั้งค่าที่หก:บล็อกคุกกี้ทั้งหมดสูงปานกลางค่อนข้างสูงปานกลาง(ระดับเริ่มต้น),ต่ำและยอมรับคุกกี้ทั้งหมด

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน ด้วยแถบเลื่อน:
 • บล็อกคุกกี้ทั้งหมด: คุกกี้จากเว็บไซต์ทั้งหมดจะถูกบล็อก และ cookieson ที่มีอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถอ่านได้ โดยเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเหล่านั้น การดำเนินการต่อ siteprivacy แทนการตั้งค่าเหล่านี้
 • สูง: บล็อกคุกกี้ที่ไม่มีข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กระชับหรือ thathave นโยบายความเป็นส่วนตัวแบบย่อซึ่งระบุว่า บุคคล identifiableinformation ใช้รัดกุม คุกกี้ที่มีอยู่แล้วคอมพิวเตอร์ onyour ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 6 จะ leashed (restrictedso ที่พวกเขาสามารถเพียงอ่านในบริบทของบริษัทแรก) Privacyactions สำหรับแต่ละไซต์แทนการตั้งค่าเหล่านี้
 • ปานกลางค่อนข้างสูง: บล็อกคุกกี้ที่ไม่มี privacypolicy ที่กระชับข้อมูล หรือที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ explicitconsent ของคุณ บล็อกคุกกี้ที่มี whichspecifies นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กระชับข้อมูลส่วนบุคคลที่ ถูกใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม yourimplicit คุกกี้ที่มีคุกกี้ตัว policyand ความเป็นส่วนตัวที่กระชับข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณติดตั้ง InternetExplorer 6 จะ leashed (จำกัดเพื่อให้พวกเขาสามารถเพียงอ่านในบริบทของบริษัทแรก) การดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไซต์แทน thesesettings
 • ปานกลาง (ระดับเริ่มต้น): บล็อกคุกกี้ที่ไม่มี acompact นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่มีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ specifiesthat ที่รัดกุมนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กระชับข้อมูลมีใช้คุกกี้ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีนโยบายซึ่งระบุข้อมูลที่สามารถระบุ thatpersonally ได้โดยไม่ต้อง aredowngraded ได้รับความยินยอมโดยนัยของคุณ (ถูกลบทิ้งเมื่อคุณปิด Internet Explorer) คุกกี้ thatdo ไม่มีการกระชับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะ leashed (จำกัดเพื่อให้พวกเขา canonly อ่านในบริบทของบริษัทแรก) คุกกี้ที่มีอยู่แล้วบน yourcomputer ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 6 จะ leashed นอกจากนี้ การดำเนินการต่อ siteprivacy แทนการตั้งค่าเหล่านี้
 • ต่ำ: คุกกี้ที่ไม่มี policyare ความเป็นส่วนตัวที่กระชับเป็น leashed (จำกัดเพื่อให้พวกเขาเท่านั้นสามารถอ่านได้ในครั้งแรก-partycontext) คุกกี้ที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนคุณ installedInternet Explorer 6 จะ leashed นอกจากนี้ คุกกี้ที่ไม่มี acompact นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของ specifiesthat ที่ใช้ได้โดยไม่ต้อง consentare ของคุณแบบไม่ชัดเจนลดระดับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กระชับข้อมูล (ถูกลบทิ้งเมื่อคุณปิด Internet Explorer) Privacyactions สำหรับแต่ละไซต์แทนการตั้งค่าเหล่านี้
 • ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด: คุกกี้ทั้งหมดจะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ cookieson ที่มีอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถอ่านได้ โดยเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น การดำเนินการต่อ siteprivacy แทนการตั้งค่าเหล่านี้
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการยอมรับคุกกี้สำหรับคุกกี้ที่ได้ตั้งค่าแล้วเว้นแต่ว่าคุณเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด

Internet Explorer จะแสดงกล่องโต้ตอบข้อมูลส่วนบุคคลในครั้งแรกที่คุกกี้ถูกจำกัดตามการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏ เพียงครั้งเดียว ยกเว้นว่าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก กล่องโต้ตอบความเป็นส่วนตัวอธิบายว่า ไอคอนสถานะใหม่ (ไอคอนรายงานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล) ถูกเพิ่มลงในแถบสถานะเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ตรงกับการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ไอคอนนี้เพื่อดูรายงานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายว่า เว็บไซต์มีแนวทางปฏิบัติในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ขัดแย้งกับการกำหนดลักษณะของคุณ หรือมีไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวเผยแพร่ คุณยังสามารถดูรายงานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับไซต์ใดก็ได้ โดยการคลิกรายงานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเมนูมุมมอง

หมายเหตุ: แถบเลื่อนความเป็นส่วนตัวทำงานเฉพาะในโซนอินเทอร์เน็ต การยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่และเชื่อถือได้โดยอัตโนมัติ และคุกกี้ทั้งหมดจะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์ในโซนถูกจำกัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
282846 ข้อมูลส่วนบุคคลแท็บการตั้งค่าเฉพาะผลโซนอินเทอร์เน็ต

การดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไซต์

นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกเพื่อกำหนดวิธีการจัดการคุกกี้บนพื้นฐานสำหรับแต่ละไซต์ ซึ่งแทนการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นที่ตั้ง ด้วยแถบเลื่อนสำหรับไซต์ใด ๆ ที่คุณเพิ่มไปยังกล่องโต้ตอบสำหรับแต่ละการกระทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไซต์ยกเว้นว่าคุณเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด(ในกรณีต่อไซต์ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกละเว้น)

การยกเลิกการจัดการคุกกี้สำหรับเว็บไซต์แต่ละ คลิกแก้ไขบนแท็บความเป็นส่วนตัวเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสำหรับแต่ละการกระทำความเป็นส่วนตัวของไซต์ คุณสามารถป้อนโดเมนแต่ละตัวในกล่องโต้ตอบสำหรับแต่ละการกระทำความเป็นส่วนตัวของไซต์โดยใช้นโยบายของบล็อกหรืออนุญาต ไซต์ที่คุณตัดสินใจที่จะบล็อกคุกกี้ที่มีอยู่จะถูกลบออก หมายเหตุ: ถ้าคุณเลื่อนแถบเลื่อนบนแท็บ'ความเป็นส่วนตัวจะยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือการบล็อกคุกกี้ทั้งหมดปุ่มแก้ไขจะพร้อมใช้งานเนื่องจากการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแต่ละไซต์จะถูกละเว้นในกรณีเหล่านี้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูง

คุณสามารถแทนอัตโนมัติจัดการคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ในโซนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ด้วยการคลิกขั้นสูงบนแท็บ'ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูงการตั้งค่าคุกกี้ของ บริษัทก่อน และอื่น ๆ เพื่อยอมรับบล็อกหรือพร้อมท์ด้วยกล่องกาเครื่องหมายเพื่ออนุญาตการคุกกี้เซสชันเสมอ

หมายเหตุ: ยังสามารถอ่านคุกกี้ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นแม้ว่าคุณระบุบล็อกคุกกี้ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูงได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
298780 ยังคงสามารถอ่านคุกกี้ที่มีอยู่ใด ๆ โดยเว็บไซต์แม้กระทั่งเมื่อตัวเลือก 'บล็อก' ถูกเลือก
หมายเหตุ: การดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไซต์แทนการตั้งค่ากล่องโต้ตอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูง

นำเข้าการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ปุ่มนำเข้าเพื่อนำเข้าแฟ้มการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเองที่นำเข้าแฟ้ม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
ตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไม่ถูกแทนที่ โดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเองถูกนำเข้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณนำเข้า ตัวอย่างเช่น ถ้าการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่นำเข้าที่ไม่ได้กำหนดข้อมูลส่วนบุคคลการตั้งค่าสำหรับโซนอินเทอร์เน็ต การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่สำหรับโซนนี้จะยังคงอยู่ กฎสำหรับแต่ละไซต์อาจถูกเอาออกเมื่อคุณนำเข้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเอง และถ้าคุณนำเข้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นสำหรับโซนความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีการปิดใช้งานการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับโซนนั้น (คลิกขั้นสูงหรือค่าเริ่มต้นบนแท็บ'ความเป็นส่วนตัวเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าการตั้งค่าสำหรับโซนอินเทอร์เน็ต) ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเองที่นำเข้า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301689 วิธีการคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากการนำเข้าการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเอง

วิธีการดู และลบคุกกี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูคุกกี้ที่คุณได้ยอมรับหรือวิธีการลบคุกกี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
278835 วิธีการลบแฟ้มคุ้กกี้ใน Internet Explorer 6 และ Internet Explorer 7

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ (รวมทั้งผู้ดูแลระบบ) ดู หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่มได้ใน Microsoft Management Console (MMC) สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือใช้ Windows XP หรือใช้ Internet Explorer ดูแล Kit (IEAK) สำหรับแพลตฟอร์ม Windows ใด ๆ ได้รับการสนับสนุน โปรดทราบว่า คอมพิวเตอร์ที่คุณเรียกใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่มหรือ IEAK ต้องเรียกใช้โปรแกรม Internet Explorer 6 เพื่อกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

กำหนดความเป็นส่วนตัว (และความปลอดภัย) การตั้งค่า

 1. ในขั้นตอน 4 - การกำหนดเองในเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer เองตัวช่วยสร้าง (IEAK), คลิกโซนความปลอดภัย thecurrent นำเข้าและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว Securityand
 2. ถ้าคุณใช้สแน็ปอินนโยบายกลุ่ม คลิกสองครั้งนโยบายของโซนความปลอดภัยและการจัดอันดับเนื้อหาภายใต้ผู้ใช้ Maintenance\Security Explorer Settings\Internet ของ Configuration\Windowsและคลิกนำเข้าการตั้งค่า andprivacy ในโซนความปลอดภัยปัจจุบัน
 3. คลิกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว thecurrent
 4. คลิกตกลง
ตั้งค่าความปลอดภัยและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันของคุณถูกเขียนขึ้นเพื่อเลือกวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'หรือแพคเกจการติดตั้ง IEAK ของคุณ ถ้าคุณใช้ IEAK คุณต้องติดตั้งแพคเกจการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเองเหล่านี้

ปิดใช้งานการเข้าถึงของผู้ใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทั้งหมด

เมื่อต้อง การลบคุกกี้จากอินเตอร์เฟซในกล่องโต้ตอบInternet Optionsและ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดู หรือเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้
วิธีที่ 1: ใช้กลุ่มนโยบายสแน็ปอิน (Windows 2000 และ Windows XP)


เมื่อต้องการปิดใช้งานแท็บ'ความเป็นส่วนตัวโดยใช้'นโยบายกลุ่ม'สแนปอินใน Windows 2000 หรือ Windows XP:
 1. เริ่มต้น'นโยบายกลุ่ม'สแนปอิน (Gpedit.msc)
 2. คลิกสองครั้งที่นโยบายปิดใช้งานคุกกี้ภายใต้ผู้ใช้ Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet 'แผงควบคุม'

  ถ้านโยบายนี้จะไม่พร้อมใช้งานบน Windows 2000-basedcomputer ที่กำลังเรียกใช้ Internet Explorer 6 ขอรับ Service Pack 6 IEAK 1(SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  316116 คุณไม่สามารถจัดการนโยบายกลุ่มของ Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
 3. คลิกเปิดการใช้งานและจากนั้น คลิกตกลง
นโยบายที่ใช้กับวัตถุของนโยบายกลุ่มที่เลือกและเป็น ** delPrivacyTabค่าสตริงที่ถูกสร้างขึ้นในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
วิธีที่ 2: ตัวจัดการส่วนกำหนดค่า IEAK (ทุกแพลทฟอร์ม)
เมื่อต้องการปิดใช้งานคุกกี้สำหรับทั้งหมด Windows 98 และผู้ใช้ Windows Millennium Edition (Me) หรือ Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือผู้ดูแลระบบ Windows XPโดยใช้ตัวจัดการส่วนกำหนดค่า IEAK ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: การนำนโยบายนี้ไปใช้กับผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้ที่จำกัด (ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ) บน Windows NT 4.0 โดยยึด Windows 2000 โดยใช้ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณต้องใช้ตัวแก้ไขนโยบายของ Windows NT (Windows NT 4.0) หรือนโยบายกลุ่มสแน็ปอิน (Windows 2000 และ Windows XP)
 1. สร้างแพ็คเกจการติดตั้ง Internet Explorer โดยตัวช่วยสร้างการกำหนดเองของ Explorer อินเทอร์เน็ต usingthe และเริ่มการทำงานแบบ ProfileManager IEAK
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกสร้างหรือเปิดแฟ้ม.ins ที่มีอยู่ที่คุณต้องการให้ tomodify
 3. บนเมนูการจัดการคลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของนโยบายทั้งหมด(ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ใช่ alreadyselected)
 4. คลิกหน้าคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตภายใต้นโยบายและข้อจำกัดของ Restrictions\Corporate
 5. คลิกเพื่อเลือกนโยบายปิดใช้งานการดูหน้าความเป็นส่วนตัว
 6. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึก หรือ คลิกบันทึกเป็นและเส้นทางของแฟ้มของคุณ.ins, URL ที่เก็บแฟ้ม.cab ของคุณ และชื่อของแฟ้ม.cab ของ thentype ถ้าจะแตกต่างจากค่าเริ่มต้นที่ areprovided
มีใช้นโยบายสำหรับผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งแพคเกจการติดตั้ง Internet Explorer ของคุณ เมื่อมีใช้นโยบายนี้ ค่า DWORD PrivacyTabถูกสร้าง และตั้งค่าข้อมูลเป็น1ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

ปิดใช้งานการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการเข้าถึงเฉพาะสำหรับแต่ละการกระทำข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์กล่องโต้ตอบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301524 วิธีการปิดใช้งานการเข้าถึงกล่องโต้ตอบ "สำหรับแต่ละการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโซนความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/setup.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Change-Internet-Explorer-Security-settings
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260971 คำอธิบายของคุกกี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลรีจิสทรีสำหรับการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน Internet Explorer 6 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
182569 ความปลอดภัยของ Internet Explorer เขตพื้นที่รายการรีจิสทรีสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน Internet Explorer 6 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296363 การตั้งค่าคุกกี้จะถูกเก็บไว้หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 6
302708 บริการเว็บไซต์บางอย่างไม่ทำงานหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 6
299331 รายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ คุณต้องเปิดใช้งานคุกกี้
318810 คุณไม่คลิก "Here" ในกล่องโต้ตอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อต้องการดูนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
298636 ไอคอนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะแสดงในแถบสถานะแม้ว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ยอมให้ใช้คุกกี้
304646 ไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแตกต่างกันสำหรับแต่ละไซต์สำหรับเว็บไซต์ภายในโดเมนเดียวกัน
303477 "คุณใส่โดเมนไม่ถูกต้อง" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะกำหนดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
301390 การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูงที่ต้องใช้คุกกี้ Pal
306027 ไม่สามารถฟื้นฟูการตั้งค่าเว็บเพจที่สามารถใช้คุกกี้เพื่อพร้อมท์สำหรับคุกกี้
298621 คุกกี้อย่างไม่คาดคิดคือถูกบล็อค หรือถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
303476 โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่อ่านส่วนหัวของคุกกี้ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
303479 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณนำเข้าแฟ้มการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเอง
298626 ไม่สามารถส่งออกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบกำหนดเองใน Internet Explorer 6
308093 คุณไม่สามารถปิดกล่องโต้ตอบการรายงานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยการกด ALT + C
301402 ข้อมูลไม่ถูกต้องในขั้นสูงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว "นี้คืออะไร" ข้อความ
304531 สตริงที่คุกกี้ออกเข้าร่วมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการสนับสนุน โดย Internet Explorer 6
306255 แสดงไอคอนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล nonfunctional เมื่อคุณนำทางกลับไปยังเว็บไซต์
298628 สำหรับแต่ละไซต์การดำเนินการความเป็นส่วนตัวไม่ทำงานตามที่คาดไว้
302831 ไม่สามารถเอาออกสำหรับแต่ละการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์สำหรับไซต์อินทราเน็ตท้องถิ่น
313558PRB: ข้อผิดพลาดนโยบายความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงไซต์ผ่านทางพร็อกซี Authenticating
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft MSDN: วิธีการจัดวาง P3P นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbresolve kbenv kbinfo kbmt KB283185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com