Biuro 2013 Kaupiamasis naujinimas, 2013 m. baland?io

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2832224 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

2013 m. baland?io, kaupiamojo naujinimo paketai yra naujausia kar?t?sias pataisas, esan?ias Microsoft Office 2013 ir Office 2013 serveri?.

Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja fix spaudai yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? naujinimo paket?. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant naujausius fix spaudai, kuriame yra kar?tosios pataisos, jums reikia.

Sprendimas

Kaip gauti 2013 m. baland?io Kaupiamasis naujinimas paketai

Palaikomos Kaupiamasis naujinimas pakuo?i? rinkinys dabar yra i? Microsoft. Ta?iau kiekvienos pakuot?s skirta spr?sti tik program?, kurios yra i?vardyti ?iame straipsnyje. Paketai taikomi tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kito naujinimo paket?, kuriame yra kar?t?sias pataisas, esan?ias ?i? atnaujinim? pakuot?se.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba reikalingas sprendimas, turite sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka specifini? atnaujinim? paket?. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketus, kurie yra ?traukti ? 2013 m. baland?io Kaupiamasis naujinimas

Nuoroda ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?, aptaria kiekviena kar?toji pataisa bus i?leistas straipsnis tampa prieinama. Gauti specifini? kar?t?j? patais?, registruojama ir papra?yti kar?t?sias pataisas blokuojamus ?ini? baz?s straipsnio numerio.

Daugiau informacijos apie Office 2013 problemas, kurios yra nustatomos ?iuo Suvestiniu naujinimu spustel?kite ?ios straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?ini? baz?s.

Biuro 2013 kliento atnaujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Prieiga-x-none.msp
2768334 Apra?ymas prieigos 2013 kar?t?j? patais? paketo (Access-x-none.msp): baland?io 9, 2013
Prieigos 2013
Excel-x-none.msp
2768341 Apra?ymas Excel 2013 kar?t?j? patais? paketo (Excel-x-none.msp): baland?io 9, 2013
Excel 2013
Mso-x-none.msp
2768342 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Mso-x-none.msp): baland?io 12, 2013
Biuro 2013
Mso-x-none.msp; msointl-en-us.msp
2768359 Office 2013 kar?t?j? patais? paket? (mso-x-none.msp, msointl-en-us.msp), Apra?ymas: 2013 m. baland?io 12
Biuro 2013
Oleo-x-none.msp
2768346 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Oleo-x-none.msp): baland?io 9, 2013
Biuro 2013
Stsupld-x-none.msp
2760225 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Stsupld-x-none.msp): baland?io 9, 2013
Biuro 2013
Outexum-x-none.msp
2760562 Apra?ymas Outlook 2013 kar?t?j? patais? paketo (Outexum-x-none.msp): baland?io 9, 2013
"Outlook" 2013
Outlook-x-none.msp; outlookintl-en-us.msp
2768352 Apra?ymas Outlook 2013 kar?t?j? patais? paketo (outlook-x-none.msp, outlookintl-en-us.msp): baland?io 9, 2013
"Outlook" 2013
PowerPoint-x-none.msp
2768331 Apra?ymas PowerPoint 2013 kar?t?j? patais? paketo (Powerpoint-x-none.msp): baland?io 9, 2013
PowerPoint 2013
Projektas-x-none.msp
2768336 Apra?ymas projekto 2013 kar?t?j? patais? paket? (projekto-x-none.msp): baland?io 9, 2013
Projekto 2013
pjintl-en-us.msp; projektas-x-none.msp
2768335 Apra?ymas projekto 2013 kar?t?j? patais? paketo (pjintl-en-us.msp, projekto-x-none.msp): baland?io 9, 2013
Projekto 2013
CSI-x-none.msp
2727024 Apra?ymas OneDrive (buvusi "SkyDrive") kar?t?j? patais? paketo (Csi-x-none.msp): baland?io 12, 2013
OneDrive (buvusi "SkyDrive")
Word-x-none.msp
2775303 Apra?ymas ?odis 2013 kar?t?j? patais? paketo (Word-x-none.msp): baland?io 9, 2013
?odis 2013


Apibendrinimo naujinim? SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 ir projekto serverio 2013


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Projekto serverio-paketas
2737990 Apra?ymas projekto serverio 2013 atnaujinim? paket? (projekto server-package): baland?io 26, 2013
Projekto serverio 2013
SharePoint server-package
2726992 Apra?ymas SharePoint Server 2013 atnaujinim? paketo (SharePoint server-package): baland?io 26, 2013
SharePoint Server 2013
SharePoint Foundation server-package
2751999 Apra?ymas SharePoint Foundation 2013 atnaujinim? paketo (SharePoint Foundation server-package): baland?io 9, 2013
SharePoint Foundation 2013

Individuali? serverio atnaujinimai


Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Wacserver-x-none.msp
2799821 Apra?ymas Office Web Apps serverio 2013 kar?t?j? patais? paketo (Wacserver-x-none.msp): baland?io 9, 2013
Office Web Apps Server 2013
Projectserverwfe-x-none
2760261 D?l projekto serverio 2013 kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Projectserverwfe-x-n?ra): baland?io 9, 2013
Projekto serverio 2013
ifsmui-en-us.msp; ifswfe-x-none.msp
2752020 Apra?ymas SharePoint Server 2013 kar?t?j? patais? paketo (ifsmui-en-us.msp, ifswfe-x-none.msp): baland?io 9, 2013
SharePoint Server 2013
STS-x-none.msp
2727025 Apra?ymas SharePoint Server 2013 kar?t?j? patais? paketo (Sts-x-none.msp): baland?io 9, 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver-x-none.msp
2768351 Apra?ymas SharePoint Server 2013 kar?t?j? patais? paketo (Coreserver-x-none.msp): baland?io 26, 2013
SharePoint Server 2013

B?tinosios s?lygos

B?tinosios s?lygos yra i?vardytos KB daiktai, atskiros pakuot?s.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2832224 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 21 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Word 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2832224 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2832224

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com