ปรับปรุงสะสม office 2013 2013 ในเดือนเมษายน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2832224 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

แพคเกจการปรับปรุงเมษายน 2013 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด สำหรับ Microsoft Office 2013 และ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Office 2013

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการนำไปใช้

การแก้ไข

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 2013 เมษายน

ขณะนี้มีชุดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม แต่ละแพคเกจมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุไว้ในบทความนี้ แพคเกจที่นำไปใช้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะ ถ้าคุณกำลังไม่รุนแรงได้รับผลกระทบ โดยวิธีใด ๆ ของปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอแพ็คเกจการปรับปรุงถัดไปที่ประกอบด้วยการแก้ไขด่วนในแพคเกจการปรับปรุงเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเฉพาะ เมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

แพคเกจที่จะรวมในการปรับปรุงสะสมเดือน 2013 เมษายน

การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนจะออกเป็นบทความกลายเป็นพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และขอโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยอ้างอิงหมายเลขของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา Office 2013 ที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้

การปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office 2013

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
เข้าถึง x none.msp
2768334 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนเข้า 2013 (เข้า-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
เข้าถึง 2013
Excel x none.msp
2768341 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2013 (Excel-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
Excel 2013
Mso x none.msp
2768342 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Mso-x-none.msp): 12 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
mso-x-none.msp msointl สั้น us.msp
2768359 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (mso x none.msp; msointl สั้น us.msp): 12 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
Oleo x none.msp
2768346 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Oleo-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
Stsupld x none.msp
2760225 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2013 (Stsupld-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
Outexum x none.msp
2760562 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2013 (Outexum-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
Outlook 2013
outlook-x-none.msp outlookintl สั้น us.msp
2768352 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2013 (outlook x none.msp; outlookintl สั้น us.msp): 9 เมษายน 2013
Outlook 2013
Powerpoint x none.msp
2768331 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2013 (Powerpoint-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
PowerPoint 2013
โครงการ x none.msp
2768336 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2013 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
2013 โครงการ
pjintl-สั้น-us.msp โครงการ x none.msp
2768335 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ 2013 (pjintl สั้น us.msp โครงการ x none.msp): 9 เมษายน 2013
2013 โครงการ
Csi x none.msp
2727024 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม) (Csi-x-none.msp): 12 เมษายน 2013
OneDrive (เดิมคือ skydrive เพิ่ม)
Word x none.msp
2775303 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2013 (Word-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
Word 2013


การปรับปรุงสะสม สำหรับ SharePoint Foundation 2013, 2013 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2013 ในเซิร์ฟเวอร์โครงการ


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
แพคเกจ server ของโครงการ
2737990 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 2013 เซิร์ฟเวอร์โครงการ (โครงการแพคเกจ server): 26 เมษายน 2013
เซิร์ฟเวอร์โครงการ 2013
แพคเกจกับ SharePoint server
2726992 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม SharePoint Server 2013 (SharePoint server-แพคเกจ): 26 เมษายน 2013
SharePoint Server 2013
เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation-แพคเกจ
2751999 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Foundation 2013 (SharePoint Foundation server-แพคเกจ): 9 เมษายน 2013
SharePoint Foundation 2013

โปรแกรมปรับปรุงแต่ละเซิร์ฟเวอร์


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
Wacserver x none.msp
2799821 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2013 เซิร์ฟเวอร์ของ Apps เว็บ Office (Wacserver-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
Office Web Apps Server 2013
Projectserverwfe-x-ไม่มี
2760261 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2013 (Projectserverwfe-x-ไม่มี): 9 เมษายน 2013
เซิร์ฟเวอร์โครงการ 2013
ifsmui-สั้น-us.msp ifswfe x none.msp
2752020 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2013 (ifsmui สั้น us.msp; ifswfe x none.msp): 9 เมษายน 2013
SharePoint Server 2013
Sts x none.msp
2727025 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2013 (Sts-x-none.msp): 9 เมษายน 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver x none.msp
2768351 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp): 26 เมษายน 2013
SharePoint Server 2013

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นอยู่ในบทความ KB สำหรับแต่ละแพคเกจ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2832224 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Word 2013
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2832224 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2832224

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com