"ไม่พบรายการการปันส่วนช่วงรหัสประจำตัวสำหรับสมาชิกที่" พลาดเมื่อคุณเพิ่มบทความลงในสิ่งพิมพ์ผสาน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2832689 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเพิ่มบทความลงในสิ่งพิมพ์ผสานใน Microsoft SQL Server คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การประทับเวลา> ประเภท: สแตนซ์
แหล่งที่มา:<Publisher></Publisher>
หมายเลข: 20671
ข้อความ: ไม่พบรายการการปันส่วนช่วงรหัสประจำตัวสำหรับผู้สมัครที่ใช้ในตาราง MSmerge_identity_range เตรียมใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิกใหม่

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • สิ่งพิมพ์ที่ผสานอยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ SQL Server อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Microsoft SQL Server 2012
 • สิ่งพิมพ์ผสานที่ประกอบด้วยบทความที่มีการเปิดใช้งานการจัดการช่วงรหัสประจำตัว
 • บทความทั้งหมดที่มีการเปิดใช้งานการจัดการช่วงรหัสประจำตัวได้@subscriber_upload_options = 2 คำจำกัดความ
 • การบอกรับเป็นสมาชิกได้ @subscriber_type = N'Local' คำจำกัดความ
 • บทความที่มีการเพิ่มได้ @subscriber_upload_options = 0 คำจำกัดความ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สมาชิกที่เตรียมใช้งานใหม่

หมายเหตุ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยสมบูรณ์ ก่อนที่มีการเตรียมใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิกเป็นครั้งแรก บทความอย่างน้อยหนึ่งที่มีการจัดการช่วงรหัสประจำตัวที่เปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น ตั้งค่าตัวเลือกการอัพโหลดเป็น@subscriber_upload_options = 0

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทตัวแทนการผสานเชื่อว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับตาราง MSmerge_identity_range ว่างเสียหาย ดังนั้น SQL Server ขอ reinitialization ที่

ในระหว่างการเริ่มต้นของผู้สมัครที่ใช้ มีสร้างตารางที่มี MSmerge_identity_range ที่สมาชิกที่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลที่มีข้อมูลได้เนื่องจากมีบทความทั้งหมด@subscriber_upload_options = 2คำจำกัดความ ดังนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกคาดว่าจะเกิดขึ้นเวลาที่สมาชิก เมื่อคุณเพิ่มบทความ บริษัทตัวแทนการผสานตรวจสอบตารางสมาชิก MSmerge_identity_range เพื่อตั้งค่าช่วงสำหรับบทความใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ subscriber_upload_options อาร์กิวเมนต์ ดูsp_addmergearticle (คำสั่งกลุ่ม SQL).
  • ที่ @subscriber_upload_options = 2คำนิยามหมายความ ว่า การเปลี่ยนแปลงจะไม่เปิดใช้งานที่สมาชิกใน
  • ที่ @subscriber_upload_options = 0คำนิยามหมายความ ว่า จะไม่มีข้อจำกัด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกที่จะถูกอัพโหลดไปยังผู้เผยแพร่
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ subscriber_type อาร์กิวเมนต์ ดู sp_addmergepullsubscription (คำสั่งกลุ่ม SQL).

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2832689 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Keywords: 
kbsql2005repl kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2832689 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2832689

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com