ว่างหน้าหรือหน้าไม่ถูกแสดงเมื่อคุณดูไซต์ SSL ผ่าน ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283284 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถ้ามีการกำหนดค่า Microsoft Internet Explorer ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway, Edition ธุรกิจปานกลางเป็นเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเว็บ เมื่อคุณพยายามดูเว็บไซต์ของ Secure Sockets Layer (SSL) บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้พอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 443 การอ้างอิง หน้าเปล่าอาจปรากฏ ด้วย "ไม่สามารถแสดงเพจ" ในแถบชื่อเรื่อง หรือ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถแสดงเพจ
หมายเหตุ:การเชื่อมต่อไป Microsoft Windows Small Business Server 2003, https://companyweb ค่า Edition ได้รับผลกระทบนอกจากนี้เนื่องจากมีการกำหนดค่า https://companyweb จะใช้พอร์ต 444 สำหรับการเชื่อมต่อ SSL แทนการพอร์ต SSL มาตรฐาน 443

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:VBScript ใช้อินเทอร์เฟซแบบ COM โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมสำหรับที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ ISA เพื่อสร้างการตั้งค่าที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมูล ISA isa เก็บรักษาที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างไปตามรุ่น ISA เป็นดังนี้:
 • ISA Server 2000 มาตรฐาน Edition, ISA Server 2000 องค์กร Edition (โหมดแบบสแตนด์อโลน), และ ISA Server 2004 มาตรฐาน Edition: เก็บ ISA ถูกรักษาไว้ในรีจิสทรี
 • isa Server 2000 Edition องค์กร: ที่เก็บ ISA ถูกรักษาไว้ใน Active Directory
 • isa Server 2004 Edition องค์กร: ISA ที่เก็บรักษาอยู่ในโหมดแอพลิเคชันไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (การกำหนดค่าที่เก็บเซิร์ฟเวอร์)
 • isa Server 2006 Edition องค์กร: ISA ที่เก็บรักษาอยู่ในโหมดแอพลิเคชันไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (การกำหนดค่าที่เก็บเซิร์ฟเวอร์)
 • Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition: Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition เก็บข้อมูลถูกรักษาไว้ใน Active Directory Lightweight บริการไดเรกทอรี (การกำหนดค่าที่เก็บเซิร์ฟเวอร์)
แก้ไข ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ด้วยตนเอง ปานกลาง Business Edition การเก็บข้อมูลที่มีอยู่ของ APIs COM ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ ISA หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition Server ไม่สนับสนุน

GUID ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละพอร์ทันเนลแสดงอยู่

ด้วย Secure Socket Layer (SSL) ทันเนล ไคลเอนต์สามารถกำหนดทันเนลผ่าน ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition Server โดยตรงไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ HTTPS วัตถุที่ร้องขอ ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ไคลเอ็นต์ร้องขอวัตถุ HTTPS ผ่าน ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Server Edition ใช้ SSL ทันเนล ssl ทันเนลทำงาน โดยค่าเริ่มต้นสำหรับไคลเอ็นต์ขาออกที่ร้องขอไปยังพอร์ต 443 และ 563 คุณสามารถเพิ่ม SSL ทันเนลสำหรับพอร์ตเพิ่มเติม โดยการตั้งค่านี้FPCTunnelPortRangeวัตถุ ISA Serverการจัดการระบบ COMวัตถุ

กระบวนการFPCTunnelPortRangeวัตถุให้การเข้าถึงช่วงพอร์ตการทันเนล พอร์ตทันเนลช่วยให้ ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition Server เพื่อทำงานเป็นแบบ pump ข้อมูลสำหรับการสื่อสารกับพอร์ตเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์อินภายนอก กระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ bypasses ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition Server โพรโทคอลกฎ และช่วยให้มั่นใจที่ช่วงพอร์ตภายนอกที่นี่จะเป็นไปได้ กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อ 443 443 สำหรับพอร์ตเดียว 443 (SSL), และ 563 563 สำหรับพอร์ตเดียว 563 (NNTP) คุณสามารถใช้ได้FPCTunnelPortRangeวัตถุที่มีการเปลี่ยนช่วงพอร์ตที่ซึ่งคุณสามารถสร้างพอร์ตทันเนล

สคริปต์ Visual Basic Edition การเขียนสคริปต์ต่อไปนี้ (VBScript) เป็นตัวอย่างของวิธีการเพิ่มพอร์ตช่วงพอร์ตการทันเนล:
set isa=CreateObject("FPC.Root")
set tprange=isa.GetContainingArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges
set tmp=tprange.AddRange("SSL 9443", 9443, 9443)
tprange.Save
"เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ของการบริการไฟร์วอลล์ของ Microsoft ไม่จำเป็นต้องใช้หลังจากที่คุณเรียกใช้สคริปต์"

เมื่อต้องการเพิ่มช่วงพอร์ตทันเนล ด้วย Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2004, VBScript นี้สคริปต์จะเพิ่มพอร์ต 10000:
Dim root 
Dim tpRanges 
Dim newRange 
Set root = CreateObject("FPC.Root")
Set tpRanges = root.GetContainingArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges
set newRange = tpRanges.AddRange("SSL 10000", 10000, 10000)
tpRanges.Save
หมายเหตุ:สคริปต์นี้ไม่ทำการแสดงผลใด ๆ ถ้าได้สำเร็จ หากคุณเรียกใช้ได้อีกครั้ง จะสร้างข้อผิดพลาดเนื่องจากมีช่วงถูกกำหนดเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณดูการสืบค้นกลับจากไคลเอนต์หลัง ISA Server หรือ Microsoft Forefront คามจัดการ Gateway ปานกลาง Business Edition Server ที่ชี้ไปยังพร็อกซีของเว็บ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
ข้อผิดพลาดในการพร็อกซี 502 http/1.1 (พอร์ต Secure Sockets Layer (SSL) ที่ระบุไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ isa เพื่ออนุญาตการร้องขอ SSL จากพอร์ตนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะใช้พอร์ต 443 สำหรับการร้องขอ SSL)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการช่วงพอร์ตทันเนลใน ISA Server 2004 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/2004/plan/managingtunnelports.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Kit การพัฒนาของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ ISA

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283284 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition
Keywords: 
kbhowto kbtunneling kbmt KB283284 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283284

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com