คำอธิบายของการปรับ Visual Studio 2012 ปรุง 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2835600 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft Visual Studio 2012 อัพเดต 3 (Visual Studio 2012.3) ที่นำออกใช้บน 26 เดือนมิถุนายน 2013 มีการแนะนำการปรับปรุงนี้ ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ ในการสร้าง TFS นอกจากนี้ ปรับปรุงนี้ยัง มีแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ.

วิธีการขอรับ Visual Studio 2012 อัพเดต 3

ปรับปรุงของ visual Studio 2012 จะสะสมรุ่นที่มีคุณลักษณะใหม่ ๆ และการแก้ไขที่ถูกจัดส่งในรุ่นก่อนหน้านี้ การเชื่อมโยงการดาวน์โหลดต่อไปนี้เสมอชี้คุณเพื่อการปรับปรุงล่าสุด สำหรับรายการของการปรับปรุงทั้งหมดที่นำออกใช้สำหรับ Visual Studio 2012 คลิก ที่นี่.

ดาวน์โหลดแพคเกจ Visual Studio 2012 อัพเดต 3 เดี๋ยวนี้

การปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตระกูล Visual Studio สามารถพบได้ในตัว ไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft สำหรับ Visual Studio.

หมายเหตุ กลศาสตร์ติดตั้ง Studio และทีม Foundation Server (TFS) ที่มองเห็นที่แตกต่างกัน การปรับปรุงใน Visual Studio ที่ติดตั้งอยู่บนสิ่งถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว การปรับปรุง TFS เป็นโครงร่างที่เต็มที่แทนการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตาม ก่อนที่คุณลองใช้การปรับปรุง TFS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ ล้มเหลวในการติดตั้งการปรับปรุง TFS ถ้าคุณจะไม่สามารถเริ่มการปรับปรุง หรือย้อนกลับไปยัง TFS รุ่นก่อนหน้าโดยไม่ต้องดำเนินขั้นตอนการคืนค่า

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ Visual Studio ดู:

วิธีการติดตั้ง Visual Studio

วิธีการติดตั้ง Team Foundation Server และ Visual Studio ALM

การอ้างสิทธิ์ปลอดไวรัส

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่และการตัดสินค้าจากคลังถาวรใน Visual Studio 2012 อัพเดต 3

การปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
พัฒนาเทคโนโลยีต่อไปนี้ได้รับใน 2012.3 Studio ที่มองเห็น

การสร้าง TFS
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

  Team Foundation Server
  • สร้างการตั้งค่าสามารถจะถูกรักษาไว้เมื่อคุณอัพเกรดเป็นอินสแตนซ์ TFS 2012 ได้
  • ทำการปรับปรุงในการคำนิยามที่สร้างใหม่ สร้าง UI สำหรับการต่อเนื่องรวม (CI) ในทีม Git บนโครงการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

การตัดสินค้าจากคลังถาวร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
หมายเหตุ เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น สินค้าที่มีการเชื่อมโยงนำไปสู่เว็บเพจที่เชื่อมต่อ Microsoft

ปัญหาความเข้ากันได้ของ Windows 8.1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
  ตัวสร้างโพรไฟล์
  • เมื่อคุณใช้ 2012 Studio ภาพไปยังโปรแกรมประยุกต์ 64 โพรไฟล์ X ในโหมดการสุ่มตัวอย่างของ CPU บนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 คุณได้รับข้อความ "ไม่มีข้อมูลที่รวบรวม"
  • Visualizer การเกิดพร้อมกันสำหรับโปรแกรมประยุกต์ 64 บิตไม่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 แบบ 64 บิต

  โปรแกรมจำลอง
  • เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมจำลอง Windows คุณได้รับพร้อมท์การควบคุมบัญชีผู้ใช้(UAC)

  การวินิจฉัยกราฟิก
  • แก้ไข visualizer การเชื่อมโยงสำหรับกราฟิกที่มีการดีบักบนตัวอย่าง 8.1 ของ Windows ที่ใช้งานไม่ได้

  ทดสอบ UI ที่ใส่รหัส
  • รหัสการทดสอบ UI การสนับสนุนสำหรับ Internet Explorer 11

  เครื่องมือการโทรศัพท์
  • การติดตั้ง Windows Phone Emulator (XDE) ล้มเหลวในการแสดงตัวอย่าง 8.1 ของ Windows

  Visual Studio IDE
  • รายงานการสนทนาโครงการมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง

  ดีบักเกอร์ระยะไกล
  • ดีบักเกอร์ระยะไกลจาก Visual Studio 2012 Update2 จะเข้ากันได้กับ Visual Studio 2012 อัพเดต 3 อย่างไรก็ตาม นี้ล่าสุดพร้อมใช้งานระยะไกลบักจะเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ ARM ตัวอย่าง 8.1 ของ Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Roundtrip Studio 2012 และแสดงตัวอย่าง 2013 Studio แสดงผลภาพ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
  ส่วนผสมสำหรับ Visual Studio 2012
  • ส่วนผสมล้มเหลวเมื่อคุณเปิดแอพลิเคชันที่ Windows นำเสนอพื้นฐาน (WPF) ที่ถูกปรับรุ่นเป็น Microsoft .NET Framework เวอร์ชั่น 4.5.1-based ในการแสดงตัวอย่างภาพของ Studio 2013
  • คุณไม่สามารถเปิดโครงการ Silverlight 4.0 ในส่วนผสมหลังจากที่มีการ ungraded ในการแสดงตัว Visual Studio 2013 อย่าง
  • ตัวออกแบบ XAML ไม่โหลดขึ้นมาเมื่อคุณใช้ไลบรารีคลาสแบบพกพาในโครงการ WPF
  • 779344: ลักษณะไม่สามารถใช้การผูกข้อมูลไปยังคุณสมบัติแนบมาในตัวออกแบบ XAML

  จัดการห้องปฏิบัติการ
  • ขณะนี้คุณสามารถใช้ตัวจัดการการทดสอบ Microsoft 2012 ร่วมกับการทดสอบตัวควบคุม 2013 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติ
  • ในสภาพแวดล้อมที่มี 2012 ตัวจัดการการทดสอบ Microsoft และทดสอบตัวควบคุม 2013 จัดวาง เมื่อคุณซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติที่อยู่ในสถานะ "ไม่พร้อมใช้งาน" บริษัทตัวแทนการทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์แทน ถูกถอนโดยไม่คาดคิด

  F #
  • ข้อผิดพลาดเมื่อ Visual Studio 2012 โหลด F # โครงการที่มีการสร้างขึ้น โดยใช้ Visual Studio 2012

  Team Foundation Server
  • สนับสนุนความเข้ากันได้สำหรับเธรดการสนทนาระหว่าง 2012 Studio ภาพและแสดงตัวอย่างภาพของ Studio 2013

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ดีบักเกอร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Visual Studio IDE
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แบบฟอร์ม Windows
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • เมื่อคุณใช้ตัวควบคุม ActiveX และโปรแกรมประยุกต์แบบฟอร์ม Windows ใน Visual Basic ออกแบบของ Visual Studio อาจไม่สามารถโหลดหลังจากที่มีการสร้างแอพลิเคชันใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีอยู่ ผู้ออกแบบควรโหลดใหม่อีกครั้งหลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
C ++
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชันEndDialogจากภายในฟังก์ชันOnInitDialogในแอพลิเคชัน MFC ฟังก์ชันOnInitDialogถูกเรียกใช้อีกครั้ง
 • โปรแกรมประยุกต์ล้มเหลวเนื่องจาก c ++คอมไพเลอร์สร้างเป็นลำดับคำสั่งไม่ถูกต้องที่คำนวณขนาดของหน่วยความจำในการเข้าถึงหน่วยความจำ
 • มีข้อยกเว้น "TypeLoadException" เกิดขึ้นในขณะทำงานที่ระบุว่า ไม่ได้ใช้คลาอินเทอร์เฟซที่มีการจัดการ อย่างไรก็ตาม คลาสจริงใช้
 • มีข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ภายในเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ เมื่อคุณรวบรวม โดยใช้ตัวเลือก "/ วิเคราะห์"
 • มีการรวมการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ KB ต่อไปนี้:
  2802711 การแก้ไข: สร้างรหัสเครื่องจักรไม่ถูกต้องสำหรับคำสั่ง "switch" ใน 2010 Visual C++ x 64 คอมไพเลอร์
 • 783276: การแก้ไขสำหรับ MFC & ของ ATL บน Windows XP ที่มีอยู่

  เมื่อคุณใช้ ATL MFC และ/หรือในโปรแกรมประยุกต์ใน Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ชื่อแอพลิเคชัน- จุดไม่พบ

  ไม่พบ InitializeCriticalSectionEx จุดรายการกระบวนการในไลบรารีการเชื่อมโยงแบบไดนามิกเกี่ยวกับ KERNEL32.dll
 • มีปัญหาที่ instrumentation ตัวโปรไฟล์เพิ่มประสิทธิภาพ (PGO) ที่อาจทำให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดหรือลักษณะการทำงานไม่ถูกต้อง
 • เปิดใช้งานการรับรู้ (แต่ไม่ได้เปิด) visual Studio 2012 แฟ้ม.vsglog ที่ถูกรวบรวม โดยการแสดงตัว Visual Studio 2013 อย่าง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
LightSwitch
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 • IntelliSense ในโครงการ LightSwitch HTML ไคลเอนต์ไม่ทำงานเนื่องจากการหมดเวลาเกิดขึ้นในเอ็นจินการ IntelliSense

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ทดสอบ visual Studio
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
  ทดสอบเว็บ
  • Microsoft Visual Studio 2010 แฮงค์เมื่อคุณสร้างการทดสอบเว็บบนคอมพิวเตอร์ที่มี Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) และการ Visual Studio 2012 อัพเดต 2 ติดตั้ง

  ทดสอบ UI ที่ใส่รหัส
  • คุณไม่สามารถเรียกใช้ UI ใส่รหัสร่วมกับเบราว์เซอร์ไขว้ทดสอบคุณลักษณะ โดยใช้คอมโพเนนต์ Selenium

  ทดสอบโหลด
  • เมื่อคุณวิเคราะห์การทดสอบโหลดรัน ส่วนของผลลัพธ์จะหายไปจากกราฟในมุมมองเริ่มต้น
  • มีการรวมการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ KB ต่อไปนี้:
   2769120 การแก้ไข: ที่อยู่ IP ของผู้ใช้เสมือนเปลี่ยนเมื่อคุณรันการทดสอบการโหลดถ้า IP สลับเปิดใน 2010 Studio แสดงผล

  การทดสอบหน่วย
  • 783438: Mstest.exe ล้มเหลวในการดำเนินการต่อหน่วยเนื่องจากแอสเซมบลีหายไป
  • สมมติว่า คุณใช้แอตทริบิวต์ExpectedSqlExceptionในรหัสหน่วยทดสอบในเครื่องมือข้อมูลของ SQL Server สำหรับ 2012 Studio ที่มองเห็น เมื่อคุณรันการทดสอบหน่วย แอตทริบิวต์ExpectedSqlExceptionไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
  • เมื่อคุณติดตั้ง Visual Studio 2012 อัพเดต 2 บนคอมพิวเตอร์รุ่นที่มีการสร้างของบริษัทตัวแทนการติดตั้งรุ่น RTM ไม่สามารถรันการทดสอบ และการดำเนินการสร้างล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   ' ไม่พบเมธอด: 'โมฆะ Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.Utilities.ClientUtilities.InitializeTestPlatform (Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.ObjectModel.Client.ITestPlatform, System.String, System.Collections.Generic.List'1)' งาน '

  ผู้จัดการกรณีและปัญหาในการทดสอบ (การเข้าถึงเว็บ)
  ตัวจัดการการทดสอบ Microsoft
  • หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการทดสอบ Exploratory โดยใช้ตัวจัดการการทดสอบ Microsoft

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
F #
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • มีข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ภายในเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างรหัส F # ที่ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซที่สองถ้าแต่ละอินเทอร์เฟซสองกำหนดสมาชิกมีชื่อเดียวกัน
 • เมื่อคุณใช้ตัวจัดการการแพคเกจ NuGet การติดตั้งแพคเกจ NuGet รุ่นใหม่ คุณสมบัติ "HintPath" ของการอ้างอิงได้รับผลกระทบจะหายไปจาก F ภาพ # แฟ้มโครงการของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Team Foundation Server
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
  การจัดการและการดำเนินงาน
  • วิซาร์แอพลิเคชันระดับเฉพาะรักษาแบบ Kerberos รับรองความถูกต้องชนิดตั้งเมื่อคุณอัพเกรดเป็นอินสแตนซ์ TFS 2012 ที่รวมระดับโปรแกรมประยุกต์หลาย
  • แท็บรายงานแสดงการรายงานบริการอินสแตนซ์ของชื่อไม่ถูกต้องในตัวช่วยสร้างการปรับรุ่น TFS 2012
  • มีแสดง Url ของ SharePoint Microsoft ไม่ถูกต้องในตัวช่วยสร้างการปรับรุ่น TFS 2012
  • ตัวช่วยสร้างการปรับรุ่น TFS 2012 แสดงมีชื่ออินสแตนซ์บริการรายงานไม่ถูกต้องและข้อมูล URL รายงานไม่ถูกต้องเมื่อคุณกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันระดับถ้า URL ข้อมูลรายงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • 2012 TFS การปรับรุ่นล้มเหลวในการดำเนินงานภายใต้แบบจำลองการกู้คืนแบบเต็มเมื่ออินสแตนซ์ที่ใช้คุณลักษณะการมิเรอร์ฐานข้อมูล
  • สมมติว่า คุณต้องกำหนดค่าอินสแตนซ์ TFS 2012 ที่ มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เปิดใช้งานลักษณะการทำงานตลอดเวลา คุณกำหนดตารางเวลาสำหรับการสำรองข้อมูล หรือการสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรม หรือทั้งสองอย่าง ในสถานการณ์นี้ งานสำรองข้อมูลทั้งหมดที่ดำเนินการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ
  • แฟ้มบันทึกเหตุการณ์รวมการสืบค้นกลับการกองซ้อนเมื่อส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบล้มเหลว
  • เมื่อคุณติดตั้ง TFS 2012 โดยใช้แพคเกจที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาโปรแกรมการติดตั้งเว็บ คุณสังเกตเห็นสายอักขระ (ภาษาอังกฤษ) ยังไม่ได้เป็นภาษาท้องถิ่น ในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ และ ในกล่องโต้ตอบการเรียกเก็บเงินโครงการของทีม
  • ข้อผิดพลาดแสดงบัญชี MSSQL เซิร์ฟเวอร์แทนที่เป็นบัญชีของผู้ทำหน้าที่งานอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณกำหนดค่าการสำรองข้อมูลตามกำหนดการ
  • หน้าการตรวจทานแสดงหมายเลขพอร์ตเริ่มต้นแทนที่เป็นหมายเลขพอร์ตที่กำหนดไว้เมื่อคุณจัดโครงสร้างทีม โดยไม่มีแฟ้มการตั้งค่าที่บันทึกไว้
  • คุณไม่สามารถกำหนดค่าพร็อกซี TFS บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนแยกต่างหากจากเซิร์ฟเวอร์ TFS 2012
  • 780985: " Uri ไม่ถูกต้อง: ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ชื่อโฮสต์" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในตัวช่วยสร้างการปรับรุ่นในขณะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง TFS 2012
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุ TFS ไม่อยู่ในขณะนี้สนับสนุนการแสดงในตอนนี้ " / เค้าโครง" สลับเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเว็บ TFS ร่วมกับสวิตช์เปิดใช้งาน
  • ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลแผน TFS 2012 รายงานข้อผิดพลาดเมื่อคุณตั้งค่าแผนการสำรองข้อมูล โดยการใช้บัญชี Local System
  • เมื่อคุณอัพเกรดรุ่นก่อนหน้าของคอลเลกชัน TFS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   [ข้อผิดพลาด] ไม่สามารถแทรกแถวคีย์ซ้ำในวัตถุ ' dbo ได้ค่าคงของ มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน 'IX_Constants__String_RemovedDate'
  • เมื่อคุณอัพเกรดรุ่นก่อนหน้าของคอลเลกชัน TFS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   ไม่สามารถแทรกคีย์ที่ซ้ำกันในวัตถุ 'dbo.@updates'
  • เมื่อคุณอัพเกรดรุ่นก่อนหน้าของคอลเลกชัน TFS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   ไม่มีการแม็ประหว่างชื่อบัญชีและหมายเลขความปลอดภัยที่ได้กระทำ
  • เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นรุ่นก่อนหน้าของคอลเลกชัน TFS การอัพเกรดไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   ข้อผิดพลาด: 2601 ไม่สามารถแทรกแถวคีย์ซ้ำในวัตถุ 'dbo.tbl_Identity' มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน 'PK_tbl_Identity'
  • คุณไม่สามารถใช้การเข้าถึงเว็บบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 SP2 หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Visual Studio 2012
  • การปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงคุณลักษณะการสำรองข้อมูลตามกำหนดการจัดการข้อยกเว้น หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ เซิร์ฟเวอร์อินสแตนซ์รายงาน misconfigured จะสามารถกำหนดค่าการสำรองที่จัดกำหนดการสำหรับ TFS ฟังก์ชันนี้ถูกยับยั้งเนื่องจากเกิดข้อยกเว้นที่ไม่สามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไว้ก่อนหน้านี้

  ทำการติดตามสินค้า
  • เมื่อคุณสร้างเส้นทางพื้นที่ใหม่ และจากนั้น คุณย้ายเส้นทางพื้นที่ที่อยู่ภายใต้หนึ่งสร้างขึ้นใหม่ "ผลิตสินค้าการติดตามรวมซิงโครไนส์" งานอาจล้มเหลว โดยมีข้อยกเว้น "System.NullReferenceException"
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อ่านบนเส้นทางพื้นที่ สามารถรับการแจ้งเตือนทางอีเมลของการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ใต้เส้นทางพื้นที่ทำงาน
  • เซิร์ฟเวอร์ SQL หมดเวลาปัญหาอาจเกิดขึ้นระหว่างคลังสินค้าสร้างถ้า TFS ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก
  • เมื่อคุณพยายาม เข้าถึงรายการงานในเซิร์ฟเวอร์ TFS พร้อมกับข้อมูลเมตาการกรองเปิดอยู่ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้บนฝั่งไคลเอ็นต์:

   " TF26006: กลุ่มคนพื้นฐานไม่พบ 0 ได้"

   " TF26193: ทีมโครงการ ชื่อโครงการ ไม่มีอยู่ ตรวจสอบชื่อทีมโครงการ แล้วลองอีกครั้ง"
  • สมมติว่า คุณมีคอลเลกชันโครงการกับรายงานเส้นทาง (เป็นค่าเริ่มต้นรายงานเส้นทางคือ "\") ระดับรากใน TFS 2012 เมื่อคุณดูรายงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

   เส้นทางของสินค้า 'สินค้า>' ไม่ถูกต้อง เส้นทางแบบเต็มต้องน้อยกว่า 260 อักขระ ใช้ข้อจำกัดเหล่านี้
  • สมมติว่า คุณมีรายการงานมาก และสร้างการเชื่อมโยงหลายระหว่างรายการงานเหล่านี้ เมื่อคุณพยายามบันทึกการเชื่อมโยงก่อนหน้าทำใหม่บางรายการงาน คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
  • วิธีการPartialOpenหน้า System.Tags เขตข้อมูลสำหรับรายการงานเปิดเป็นบางส่วนโดยอัตโนมัติ ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
  • ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ TFS 2012 และ TFS สร้างตัวควบคุม 2010 เช็คอิน 2010 TFS สร้างแม่แบบกระบวนการ เมื่อคุณจัดคิวเป็นโครงสร้างที่มีการเชื่อมโยงรายการงานและรายการงานมี changeset เกี่ยวข้อง การสร้างล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   อาร์กิวเมนต์ที่ระบุอยู่นอกช่วงของค่าที่ถูกต้อง ชื่อพารามิเตอร์: คอลัมน์
  • คุณไม่สามารถสร้างรายการงานใหม่จากรายการคงค้างเกิดซ้ำเมื่อมีหลายชนิดสินค้าผลิตในประเภทงาน
  • สมมติว่า คุณสร้างทีมโครงการ โดยใช้แม่แบบกระบวนการที่กำหนดเองที่มีสองสถานะที่ได้รับการแม็ปไปยังชนิดสถานะเดียวกัน คุณสามารถสร้างผู้ใช้เรื่องสำหรับแต่ละรัฐ และจากนั้น ดูบอร์ดคัมบังในยอดคงค้างของผลิตภัณฑ์ ในสถานการณ์นี้ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง จะปรากฏข้อความตรวจสอบ และบ่งชี้ว่า การตั้งค่าคอนฟิกไม่ถูกต้อง

  กรอบการทำงานของบริการ
  • สมมติว่า คุณตั้งค่าคอนฟิกข้อความแจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการงาน คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ "เปลี่ยนแปลง" จะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลของรายการงาน ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับการแจ้งเตือนโดยไม่คาดคิดเมื่อรายการงานถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องเปลี่ยนฟิลด์

  สร้างการดำเนินการอัตโนมัติ
  • สมมติว่า คุณใช้บัญชีผู้ใช้ในการสร้างคิว บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้ไม่สามารถจะกำหนดรายการงานถ้า build ล้มเหลว
  • การล็อกตายอาจเกิดขึ้นใน SQL Server เมื่อคุณทำลายรุ่นที่มีโครงสร้างข้อมูลมากมาย
  • สมมติว่า การสร้างการจะถูกจัดคิวบนคอมพิวเตอร์ที่สร้าง อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่นเนื่องจากความล้มเหลวของเครือข่าย) ในสถานการณ์นี้ build จะไม่ดำเนินอย่างถูกต้องหลังจากคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออีกครั้ง

  การเข้าถึงเว็บ
  • ประสิทธิภาพช้าเมื่อคุณเปิดรายการงานที่มีเขตข้อมูลแบบกำหนดเองในการเข้าถึงเว็บ TFS มาก

  การควบคุมเวอร์ชัน
  • 778627: ไม่มีขีดจำกัดของ changesets 256 รายงานในการรวมที่ต่อเนื่องที่สร้างรายงาน
  • ถดถอยประสิทธิภาพเมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับป้ายชื่อในระบบควบคุมเวอร์ชันพื้นฐานของทีม
  • ถดถอยประสิทธิภาพเมื่อคุณสร้าง "เพิ่ม" การเปลี่ยนแปลงค้างอยู่ในระบบควบคุมเวอร์ชันพื้นฐานของทีม
  • การแก้ไขเพิ่มลองอัปโหลดแฟ้มการควบคุมเวอร์ชันที่จะตรวจสอบใน หรือ shelved เพื่อลดจำนวนของข้อผิดพลาดที่หลอกลวง
  • เมื่อคุณผสานแฟ้ม XSL ที่มีในเครื่องมือ Visual Studio เวียน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

   ไม่ "กระบวนการสามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอนอื่น"

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
เครื่องมือเว็บ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • 2012 Studio แสดงผลอาจมีปัญหาเมื่อคุณพัฒนาเว็บโครงการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ทำงานร่วมกันของ office
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 • ถดถอยประสิทธิภาพเมื่อคุณส่งรายการงานไปยัง Microsoft Outlook จาก Visual Studio 2012 หลังจากมีการติดตั้ง Visual Studio 2012 อัพเดต 2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Explorer ทีม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 • เมื่อคุณใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวในเขตข้อมูลใด ๆ ที่ใช้สำหรับการสอบถามรายการงานที่พร้อมใช้งานภายใต้การทำงานของฉันหน้า คุณไม่สามารถเรียกใช้แบบสอบถาม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows และเครื่องมือโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่ออยู่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • แก้ไขแต่ละบรรจุภัณฑ์ของเอกสาร XML ที่ไม่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Windows ที่เก็บ
 • Visual Studio 2012 อาจสร้างแฟ้ม.appxsym และ.appxupload ที่เสียหายในระหว่างการบรรจุแบบเพิ่มหน่วย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ไลบรารีแบบพกพา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • คุณไม่สามารถใช้คลาส "HttpClient" ในไลบรารีแบบพกพาโครงการหลังจากที่คุณติดตั้ง Visual Studio 2012 อัพเดต 2
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง Visual Studio อัพเดต 2 รหัสสร้างขึ้นสำหรับอยู่ไม่สามารถสร้างแฟ้มทรัพยากร RESX เมื่อโครงการเป้าหมาย Microsoft .NET Framework 4.5, Windows Phone 8 และ apps ร้านค้า.NET สำหรับ Windows (หรือการผสมกันของทั้งสาม)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตัวสร้างโพรไฟล์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • เมื่อคุณหยุดการสร้างโพรไฟล์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการสืบค้นกลับสถานะสามารถสูญหายไป โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยให้แน่ใจว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเพิ่มลงในรายงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แสดงวิธีใช้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • Tabbing ลงในแถบความคืบหน้าสำหรับตัวอ่านหน้าจอเพื่ออ่านสถานะสำหรับสมุดการดาวน์โหลดและการติดตั้งแบบท้องถิ่นช่วย Viewer 2.0 ได้เปิดใช้งาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ปัญหาที่ทราบสำหรับ Visual Studio 2012 อัพเดต 3

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทความฐานความรู้ของ Microsoft คำอธิบาย
KB2885212 คุณไม่สามารถแนบชุดของโครงการที่จะแยกออกจาก TFS 2010 หรือ TFS 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft

ความต้องการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุ ส่วนนี้นำไปใช้เฉพาะกับไคลเอนต์ Visual Studio TFS มีข้อกำหนดของระบบที่แตกต่างกัน (ตรวจสอบ Visual Studio Team Foundation Server 2012 Update 3 และ Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 ดาวน์โหลดเพจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม), และอาจจำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่สอง ขึ้นอยู่กับสถานะของคอมพิวเตอร์เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจนี้

ภาษาที่สนับสนุน

Visual Studio 2012 อัพเดต 3 แสดงโปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นต่อไปนี้:
 • ภาษาจีน (ประยุกต์)
 • ภาษาจีน (ดั้งเดิม)
 • เช็ก
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษารัสเซีย
 • โปแลนด์
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาตุรกี

ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ก็ได้รับการสนับสนุน

 • 32 บิต (x86)
 • 64 บิต (x64) (WOW)

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์

 • 1.6 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือตัวประมวลผลที่เร็วขึ้น
 • RAM (1.5 GB ถ้าคุณกำลังทำงานในเครื่องเสมือน) 1 กิกะไบต์ (GB)
 • พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 1 GB
 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 5,400 RPM
 • DirectX 9 สามารถการ์ดแสดงผลที่กำลังเรียกใช้ความละเอียดหน้าจอ 1024 ? 768 หรือสูงกว่า

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

คุณต้องมีโปรแกรมสนับสนุน 2012 Studio ภาพที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" ติดตั้งเพื่อใช้การปรับปรุงนี้

การสนับสนุนสำหรับปรับ Visual Studio 2012 ปรุง 3

เราสนับสนุนชุมชนที่ไม่เป็นทางการสำหรับ Visual Studio 2012 อัพเดต 3 มีการ ฟอรั่ม Microsoft Developer Network (MSDN).
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2835600 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2556 - Revision: 13.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
 • Microsoft Visual Studio Premium 2012
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone
Keywords: 
kbqfe atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2835600 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2835600

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com