כיצד לנהל התקנים במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 283658 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להשתמש במנהל ההתקנים כדי לנהל התקנים ב-Microsoft Windows XP.

ניהול התקנים באמצעות מנהל ההתקנים

מנהל ההתקנים מספק תצוגה גראפית של החומרה המותקנת במחשב, בנוסף למנהלי ההתקן והמשאבים הקשורים לחומרה זו. השימוש במנהל ההתקנים מספק נקודה מרכזית ממנה ניתן לשנות את ההגדרה של תצורת החומרה ואת האופן בו החומרה פועלת הדדית עם המיקרו-מעבד של המחשב.

עבור השימוש במנהל ההתקנים כדי לנהל התקנים ואת מנהלי ההתקן שלהם נדרשות ההרשאות הבאות, שכולן מוענקות למנהלי מערכת:
 • ??הרשאה לטעינה/ביטול טעינה של מנהלי התקן.
 • ההרשאות הנחוצות כדי להעתיק קבצים לספרייה system32\drivers.
 • ההרשאות הנחוצות כדי לכתוב הגדרות ברישום.
מנהל ההתקנים מאפשר את הפונקציונליות הבאה:
 • הקביעה אם החומרה במחשב פועלת כהלכה.
 • שינוי הגדרות התצורה של החומרה.
 • זיהוי מנהלי ההתקן שנטענים עבור כל התקן והשגת מידע על כל מנהל התקן.
 • החלפת הגדרות מתקדמות ומאפיינים של התקנים.
 • התקנת מנהלי התקן מעודכנים.
 • השבתה, הפעלה והסרת התקנה של התקנים.
 • התקנה מחדש של הגירסה הקודמת של מנהל התקן.
 • זיהוי התנגשויות בין התקנים והגדרה ידנית של תצורת משאבים.
 • הדפסת סיכום של ההתקנים המותקנים במחשב שלך.
בדרך כלל משמש מנהל ההתקנים לבדיקת המצב של חומרת המחשב ולעדכון מנהלי התקן במחשב. אם אתה משתמש מתקדם ובעל הבנה מעמיקה בחומרת מחשבים, באפשרותך להשתמש בתכונות האבחון של מנהל ההתקנים כדי לפתור התנגשויות בין התקנים וכדי לשנות את הגדרות המשאבים.

כדי לגשת למנהל ההתקנים, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • לחץ על התחל, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד devmgmt.msc.
 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, לחץ על ניהול ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
 • הקלד את הפקודה הבאה בשורת פקודה:
  start devmgmt.msc
אם ברצונך לגשת למנהל ההתקנים במחשב מקומי או מרוחק:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד mmc.
 2. לחץ על הוספה/הסרה של Snap-in בתפריט קובץ (או הקש CTRL+M), לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
כאשר משתמשים בהליך זה, נוצר קיצור דרך אל מנהל ההתקנים, שבאפשרותך להשתמש בו כדי לפתוח את מנהל ההתקנים.

הצגת מידע על מנהל התקן

כדי להשיג מידע על מנהל התקן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ פעמיים על סוג ההתקן שברצונך להציג.
 2. לחץ על ההתקן הספציפי באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסייה מנהל התקן, לחץ על פרטי מנהל התקן.

כדי להציג מידע על מנהל ההתקן

מידע זה מסייע לברר מהי גירסת הקובץ של מנהל ההתקן. מופיע סמל לצד מנהלי ההתקן החתומים בחתימה דיגיטלית.

מנהלי התקן של Windows וקבצי מערכת ההפעלה נחתמו בחתימה דיגיטלית על ידי Microsoft כדי להבטיח את איכותם. חתימה דיגיטלית של Microsoft היא הבטחה שקובץ מסוים מיוצר על ידי אותו יצרן ושתהליך התקנה של תוכנית אחרת לא שינה או החליף את הקובץ.

בהתאם להגדרת התצורה של המחשב שלך, Windows מתעלם ממנהלי התקן שאינם חתומים בחתימה דיגיטלית, מציג התראה כאשר הוא מגלה מנהלי התקן שאינם חתומים בחתימה דיגיטלית (אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל) או מונע ממך להתקין מנהלי התקן שאינם חתומים בחתימה דיגיטלית.

תצוגות ומאפיינים

ניתן למצוא את התצוגות ואת מאפייניהן, כולל תיאור, באפשרויות הבאות:
 • התקנים לפי סוג מציג התקנים לפי סוג ההתקן המותקן, לדוגמה צג או עכבר. שם החיבור רשום מתחת לסוג.
 • התקנים לפי חיבור מציג התקנים לפי הדרך בה הם מחוברים במחשב שלך. כל התקן רשום תחת החומרה שאליה הוא מחובר. לדוגמה, אם מופיע ברשימה כרטיס של ממשק מערכת מחשבים קטנים (SCSI), ההתקנים המחוברים לכרטיס SCSI יופיעו ברשימה מתחתיו.
 • משאבים לפי סוג מציג את המצב של כל המשאבים שהוקצו לפי סוג ההתקן שמשתמש במשאבים אלה. המשאבים הם גישה ישירה לזיכרון (DMA), ערוצים, יציאות קלט/פלט (יציאות I/O), בקשת פסיקה (IRQ) וכתובות זיכרון.
 • משאבים לפי חיבור מציג את המצב של כל המשאבים שהוקצו לפי סוג חיבור. המשאבים הם: ערוצי DMA, יציאות I/O,? IRQ וכתובות זיכרון.
 • הצג התקנים מוסתרים כולל התקנים שאינם התקני הכנס-הפעל (התקנים עם מנהלי התקן קודמים של Windows).

עדכון או החלפה של מנהל התקן

ודא שבמערכת Windows XP נטען מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור כל אחד מההתקנים. יצרנים מעדכנים את מנהלי ההתקן שלהם לעתים קרובות כדי לתקן בעיות ולנצל את יתרונות התכונות של מערכת ההפעלה. בדרך כלל ניתן להשיג את מנהלי ההתקן האלה באתר האינטרנט של היצרן וגם Microsoft מספקת קבצי מנהל התקן עבור התקנים רבים באתרי האינטרנט שלה.

לאחר שהורדת את מנהלי ההתקן, קרא את הוראות היצרן לפני שתנסה להשתמש בקבצים כדי לעדכן את ההתקן. לעתים קרובות קבצי מנהל התקן שהורדו דחוסים בקובץ הפעלה-עצמית שיש לחלץ אותו כדי להשתמש במנהל ההתקן. באשף עדכון החומרה, לחץ כדי לבחור את האפשרות מתוך דיסק ולאחר מכן לחץ על הלחצן עיון כדי לאתר את קבצי מנהל ההתקן.

כיצד להתקין מנהל התקן חדש ממנהל ההתקנים

 1. לחץ פעמיים על סוג ההתקן שברצונך לעדכן או לשנות.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מנהל ההתקן הספציפי שברצונך לעדכן או לשנות.
 3. לחץ על עדכון מנהל התקן כדי לפתוח את אשף עדכון החומרה. פעל בהתאם להוראות האשף.

חזרה לגירסה קודמת של מנהל התקן

השתמש בתכונה זו אם אתה נתקל בבעיות אחרי התקנת מנהל התקן, כמו הודעות שגיאה בעת הגישה להתקן, התנהגות לקויה של ההתקן, או אפילו חוסר אפשרות להפעיל את Windows.

Windows XP מאפשר לבצע חזרה למנהל התקן קודם, שפעל כהלכה, כך:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן שבגירסה קודמת שלו רצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן.
 3. לחץ על חזור למנהל התקן קודם.

פתרון בעיות

אם המצב הוא 'לא זמין', בדרך כלל הגורם לכך הוא פעולת משתמש ולא בהכרח מדובר בבעיה בהתקן. אולם לעתים משתמשים משביתים התקן כיוון שהוא גרם לבעיה ורצוי לנסות ולהפעילו כדי לראות אם הוא משפיע לרעה על התקן אחר.

אם ההתקן נתקל בבעיה, יוצג סוג הבעיה בתיבה 'מצב התקן'. ייתכן שיוצגו קוד או מספר בעיה (או שניהם) והצעה לפתרון. אם תפנה לקו תמיכה, מספר זה עשוי להועיל עבור בירור ואבחון של הבעיה.

פתרון בעיות בהתקן דורש פעולות ספציפיות עבור אותו התקן. אם התיבה 'מצב התקן' מציגה בעיה, לחץ על פתרון בעיות כדי להפעיל את פותר הבעיות של Windows XP עבור סוג זה של התקן. ספק מידע וענה לשאלות כפי שתתבקש.

אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה בעזרת פותר הבעיות, פנה ליצרן.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
244601 כיצד לפתור בעיות בהתקנים לא ידועים המופיעים ברשימה שבמנהל ההתקנים של Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
125174 הסבר של קודי השגיאה שיוצר מנהל ההתקנים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
133240 פתרון בעיות של התנגשויות התקנים באמצעות מנהל ההתקנים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
304514 כיצד להגדיר את התצורה של מנהל ההתקנים כך שיציג מידע מפורט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
310126 פתרון בעיות של התנגשויות התקנים באמצעות מנהל ההתקנים

מאפיינים

Article ID: 283658 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhardware kbhowtomaster KB283658

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com