JAK: Używanie konfiguracji alternatywnej do łączności z wieloma sieciami w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 283676 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283676
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano korzystanie z funkcji Konfiguracja alternatywna w celu ustanowienia łączności z wieloma sieciami. Użytkownicy mobilni mogą używać funkcji Konfiguracja alternatywna do utrzymywania ciągłego działania sieci zarówno w biurze, jak i w domu, bez konieczności ręcznego ponownego konfigurowania ustawień TCP/IP. Ta funkcja określa alternatywną konfigurację ustawień TCP/IP, która jest używana w sytuacji, gdy nie można odnaleźć serwera DHCP. Konfiguracja alternatywna jest użyteczna w sytuacji, gdy komputer jest używany w kilku sieciach, z których jedna nie ma serwera DHCP, a konfiguracja uwzględniająca automatyczne prywatne adresowanie IP nie ma być używana.

Funkcja Konfiguracja alternatywna umożliwia pracę na komputerze przenośnym zarówno w biurze, jak i w domu. Podczas pracy w biurze używana jest konfiguracja TCP/IP przydzielona przez serwer DHCP. Po uruchomieniu komputera w domu (bez dostępu do serwera DHCP) automatycznie zostanie użyta konfiguracja alternatywna.


Korzystanie z funkcji Konfiguracja alternatywna

Aby użyć funkcji Konfiguracja alternatywna:
  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe.
  3. Kliknij polecenie Połączenia sieciowe.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieci lokalnej lub połączenie internetowe o dużej szybkości, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości.
  6. Kliknij kartę Konfiguracja alternatywna.

Właściwości

Numer ID artykułu: 283676 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbnetwork KB283676

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com