การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ SP1 การ.NET Framework 3.5 บน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008:2013 มิถุนายน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2836940 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

การปรับปรุงสำหรับการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack ที่ 2
 • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข ดูส่วน "ปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการขอรับ Windows Installer รุ่นล่าสุด ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=132022

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้หากมีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงนี้

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2616142 การแก้ไข: " SCRIPT438: วัตถุไม่สนับสนุนคุณสมบัติหรือเมธอด 'setProperty' "ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเป็น.NET Framework 3.5 ใช้ ASP.NET เพจใน Internet Explorer 10

วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกสินค้าหรือรายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม

สาขาเซอร์วิสของ GDR

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.40511,277,952พฤษภาคม-03-201317:47
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2 รุ่นที่ใช้ IA64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.40511,277,952พฤษภาคม-03-201318:17
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.40511,277,952พฤษภาคม-03-201317:47
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.40511,277,952พฤษภาคม-03-201318:03
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.40511,277,952พฤษภาคม-03-201317:47
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สาขาเซอร์วิสของ LDR

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.70471,282,048พฤษภาคม-03-201309:03
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2 รุ่นที่ใช้ IA64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.70471,282,048พฤษภาคม-03-201309:33
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.70471,282,048พฤษภาคม-03-201309:03
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.70471,282,048พฤษภาคม-03-201309:20
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.70471,282,048พฤษภาคม-03-201309:03
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข

ปัญหาที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จัก โดย ASP.NET เช่น Amazon Kindle อัคคีภัย 2 หรือ 11 Explorer อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงเว็บเพจการใช้ ASP.NET
 • คุณทำให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งการส่งคืนแบบบนเว็บเพจนั้น ๆ
ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการส่งคืนล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"สคริปต์ผิดพลาด" "'__doPostBack' อยู่ไม่ได้กำหนด"

คำปฏิเสธข้อมูลของบุคคลที่สาม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาที่ 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • มีเว็บไซต์ ASP.NET แสดงเนื้อหาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้ใช้ Internet Explorer 11 การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ASP.NET นี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ ASP.NET ไม่รู้จัก Internet Explorer 11 และจะไม่แสดงเนื้อหาอย่างถูกต้อง หลังจากที่ผู้ใช้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ Internet Explorer 11 สามารถถูกรู้จักว่าเป็นInternetExplorerโดย ASP.NET

ปัญหาที่ 3

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • เพจที่มี ASP.NET ประกอบด้วยแผงการปรับปรุง และภายในจะ ไม่มีการImageButton ถ้าผู้ใช้คลิกImageButtonก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบบางส่วนหนึ่งการส่งคืนและฝั่งเซิร์ฟเวอร์คลิกเหตุการณ์
 • ผู้ใช้ใช้ Internet Explorer 10 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าสามารถเข้าถึงเพจนี้ ASP.NET แล้ว คลิกที่ตัวImagebutton
ในสถานการณ์สมมตินี้ ล้มเหลวส่งคืนบางส่วน และคลิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีเตือนเหตุการณ์

การตัดสินค้าจากคลัง 4

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • เพจที่มี ASP.NET ที่ประกอบด้วยตัวควบคุมเมนูอยู่
 • ผู้ใช้ใช้ Internet Explorer 11 เพื่อเข้าถึงเพจนั้น และกดแท็บเพื่อสลับโฟกัสระหว่างตัวควบคุมเมนูและตัวควบคุมอื่น ๆ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด JavaScript ดังต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: SCRIPT5007: ไม่สามารถรับค่าของคุณสมบัติ 'toLowerCase': วัตถุที่เป็น null หรือไม่เป็นที่รู้จัก
หมายเหตุ 1ไม่มีสวิตช์การตั้งค่าคอนฟิกจะถูกใช้เพื่อแปลงกลับเป็นลักษณะการทำงานเก่า:
<appSettings>
<add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" />
</appSettings>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2836940 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มกราคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbmt KB2836940 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2836940

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com