Naujinimas yra Windows Server 2008 SP2 SP2 .NET pagrind? 2.0: 2013 m. rugs?jo

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2836945 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?vadas

Yra prieinamas naujinimas ir Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2). Daugiau informacijos apie naujinim? i?sprend?ia problemas, ie?kokite "Problemos, kad ?is naujinimas i?sprend?ia" skyriuje.

Daugiau informacijos

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Microsoft atsisiuntimo centro


?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.


Sistemos paleidimas i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter? Kai pritaikote ?? naujinim?, jei nukent?jo failus yra naudojami. Rekomenduojama u?daryti visas .NET Framework grind?iamas taikom?sias programas prie? taikydami ?? naujinim?.

Komand? eilut?s perjungikliai programai ?? naujinim?

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?vairi? komand? eilut?s jungiklius, kuriuos palaiko ?? naujinim?, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
Komand? eilut?s parinktys

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Nor?dami pa?alinti ?? naujinim?, naudokite valdymo skydo elemento programos ir funkcijos .

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pasaulio ?ios kar?tosios pataisos versija yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

GDR paslaug? ?akos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008 SP2 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.424477,82402-Jul-201323:02
Aspnet_wp.exe2.0.50727.424431,38402-Jul-201323:02
Webengine.dll2.0.50727.4244436,37602-Jul-201323:02
System.Web.dll2.0.50727.42445,275,64802-Jul-201323:02
Visoms palaikomoms IA64 paremtose versijose Windows Server 2008 SP2 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Aspnet_wp.exe2.0.50727.424483,09602-Jul-201322:54
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.424477,82425-Jul-201308:09
Webengine.dll2.0.50727.42441,228,44002-Jul-201322:54
System.Web.dll2.0.50727.42444,804,60802-Jul-201322:54
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.424477,82402-Jul-201323:02
Aspnet_wp.exe2.0.50727.424431,38402-Jul-201323:02
Webengine.dll2.0.50727.4244436,37602-Jul-201323:02
System.Web.dll2.0.50727.42445,275,64802-Jul-201323:02
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 SP2 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Aspnet_wp.exe2.0.50727.424443,16002-Jul-201323:01
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.424477,82425-Jul-201308:09
Webengine.dll2.0.50727.4244744,60002-Jul-201323:01
System.Web.dll2.0.50727.42445,283,84002-Jul-201323:01
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.424477,82402-Jul-201323:02
Aspnet_wp.exe2.0.50727.424431,38402-Jul-201323:02
Webengine.dll2.0.50727.4244436,37602-Jul-201323:02
System.Web.dll2.0.50727.42445,275,64802-Jul-201323:02
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

LDR paslaug? ?akos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows Server 2008 SP2 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.703198,30401-Jul-201323:02
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703131,38401-Jul-201323:02
Webengine.dll2.0.50727.7031437,40001-Jul-201323:02
System.Web.dll2.0.50727.70315,283,84001-Jul-201323:02
Visoms palaikomoms IA64 paremtose versijose Windows Server 2008 SP2 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703183,09602-Jul-201306:17
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.703198,30425-Jul-201308:09
Webengine.dll2.0.50727.70311,233,04802-Jul-201306:17
System.Web.dll2.0.50727.70314,812,80002-Jul-201306:17
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.703198,30401-Jul-201323:02
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703131,38401-Jul-201323:02
Webengine.dll2.0.50727.7031437,40001-Jul-201323:02
System.Web.dll2.0.50727.70315,283,84001-Jul-201323:02
Visoms palaikomoms x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 SP2 ir Windows Vista SP2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703143,16001-Jul-201322:59
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.703198,30425-Jul-201308:09
Webengine.dll2.0.50727.7031746,64801-Jul-201322:59
System.Web.dll2.0.50727.70315,292,03201-Jul-201322:59
System.Web.regularexpressions.dll2.0.50727.703198,30401-Jul-201323:02
Aspnet_wp.exe2.0.50727.703131,38401-Jul-201323:02
Webengine.dll2.0.50727.7031437,40001-Jul-201323:02
System.Web.dll2.0.50727.70315,283,84001-Jul-201323:02
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?is naujinimas i?sprend?ia problemas

1 problema

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s naudojate nar?ykl?, kuri negali b?ti pripa?intas ASP.NET, pvz., Amazon?s pakurti ugnies 2 ar Internet Explorer 11, naudotis ASP.NET pagrindu tinklalap?.
 • Galite sukeltiatgalinio siuntimo atveju t? tinklalap?.
Tokiu atveju atgalinio siuntimo operacija nepavyksta ir gaunate tok? klaidos prane?im?:
"Scenarijaus klaida", "" __doPostBack"neapibr??tas"

Tre?iosios ?alies informacijos paneigimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 problema

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • ASP.NET svetain?je teikia kit? turin?, atsi?velgdama ? vartotojo nar?ykl?.
 • Vartotojas naudoja Internet Explorer 11 apsilankyti svetaineje ASP.NET.
Tokiu atveju ASP.NET negali atpa?inti Internet Explorer 11 ir negali pakeisti turin? teisingai. Po to, kai vartotojas patarimai ?i? kar?t?j? patais?, Internet Explorer 11 gali b?ti pripa?intas kaip InternetExplorer ASP.NET.

3 problema

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • ASP.NET puslapyje yra atnaujinimas skydas, o viduje yraImageButton. Jei vartotojas paspaud?ia ImageButton, jis bus sukelti ? daliesatgalinio siuntimo atveju ir serverio pus?je spustel?kite ?vyk?.
 • Vartotojas naudoja Internet Explorer 10 ar v?lesn?s versijos patekti ? ?? ASP.NET puslap?, ir tada spusteliImagebutton.
Tokiu atveju dalies atgalinio siuntimo nepavyksta, ir serverio pus?je spauskite renginys yra ne deginti.

4 problema

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Yra ASP.NET puslap?, kuriame meniu valdymas.
 • Vartotojas naudoja Internet Explorer 11 pasiekti, kad puslapio, ir presaiTab pereiti d?mesio tarp meniu valdymas ir kitais valdikliais.
Tokiu atveju vartotojas gaus JavaScript klaidos prane?im?:
Klaida: SCRIPT5007: nepavyko gauti "toLowerCase" turto vert?: objektas yra neapibr??tas arba neapibr??tas
1 PastabaYra konfig?racijos jungiklis turi b?ti naudojami gr??ti prie sen? elgesio:
<appSettings>
<add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" />
</appSettings>

Savyb?s

Straipsnio ID: 2836945 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 29 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbmt KB2836945 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2836945

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com