Apra?ymas projekto serverio 2013 kar?t?j? patais? paketo (Projectserverwfe-x-none.msp): gruod?io 10, 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2837668 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma problema, kuri yra fiksuotas Microsoft projekto serverio 2013 kar?t?j? patais? paket?, i?leist? gruod?io 10, 2013.

?VADAS

Klausimus, kurie ?? kar?t?j? patais? paket? nustato

  • Manyti, kad j?s pakeit?te vert?s projekto savininkas ir pavadinimas, projekto i?samiai puslapis (PDP) projekto Web App. ?ra?ius ir atnaujinkite puslap?, vert?s yra gr??o ? k? jie buvo prie? pakeitim?.
  • Sud?tingas nuorod? tip? grafiko puslapio dalyje negalima ?vesti u duoties projektas Web App. Pavyzd?iui, negalite ?vesti pa?inties tiksl? ir VVG ir trukm?.

Daugiau informacijos

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Turite ?diegti ?? visuomen?s naujinim? prie? taikydami ?? kar?t?j? patais? paket?:
2768001 SharePoint Server 2013 m. projekto serverio laikotarpiu naujinio apra?as: kovas 12, 2013

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums nereikia i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?ias kar?t?sias pataisas.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

?iame kar?t?j? patais? pakete gali neb?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?iame kar?t?j? patais? pakete yra tik failus, kurie reikia tur?ti norint i?spr?sti problem?, kuri ?iame straipsnyje i?vardyt?.

Pasaulio ?iame kar?t?j? patais? paketo versij? naudoja Microsoft Windows Installer paket? ?diegti kar?t?j? patais? paket?. Datos ir laikai ?ie failai yra i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC) toliau pateiktoje lentel?je. Per?i?rint failo informacij?, dienos konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

x 64 versija

Parsisi?sti informacij?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Pjsrv2013-kb2837668-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4551.150883,809,28009-Nov-201308:30

Microsoft Windows Installer .msp fail? informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Projectserverwfe-x-none.mspNegalioja83,378,17608-Nov-201314:19

Projectserverwfe-x-none.msp failo informacija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Adsyncpsgroups.aspxNegalioja1,63506-Lapkritis-201304:37
Changeskipworkflow.aspxNegalioja19,29706-Lapkritis-201304:37
Comparedrivers.aspxNegalioja18,90606-Lapkritis-201304:37
Costconstraintanalysis.aspxNegalioja80,84306-Lapkritis-201304:37
Enterpriseprojecttypedetails.aspxNegalioja36,66606-Lapkritis-201304:37
Eventswsdl.aspxNegalioja34,90906-Lapkritis-201304:37
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98406-Lapkritis-201304:37
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49606-Lapkritis-201304:37
Fiscalperiod.aspxNegalioja9,09306-Lapkritis-201304:37
Htmlutil.dll15.0.4551.15012,613,44006-Lapkritis-201304:37
Igxserver.dll15.0.4551.150610,428,06406-Lapkritis-201304:37
Lookuptablewsdl.aspxNegalioja42,18706-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.schema.dll15.0.4457.10006,377,05606-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll15.0.4525.10001,404,60006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.Intl.dll15.0.4508.1000385,20006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll15.0.4508.1000299,68006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll15.0.4508.10001,053,34406-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Database.dll15.0.4510.100010,988,19206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.dll15.0.4551.15068,175,28806-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll15.0.4457.100056,91206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.extensibility.dll15.0.4457.100092,80006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.InProc.dll15.0.4508.1000750,24006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll15.0.4510.10001,766,56006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll15.0.4545.1000434,36006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll15.0.4551.15061,005,28806-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll15.0.4508.10003,120,85606-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe15.0.4515.100044,24006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll15.0.4508.1000277,15206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll15.0.4525.100010,400,44006-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.wmserviceextensions.taskprovider.dll15.0.4442.100096,50406-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll15.0.4508.1000464,03206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.workflowactivities.dll15.0.4466.100047,18406-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.Shared.dll15.0.4525.1000957,11206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Project.webproj.dll15.0.4493.1000813,64806-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62406-Lapkritis-201304:37
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89606-Lapkritis-201304:37
Microsoft.ProjectServer.client.Phone.dll15.0.4420.1017341,63206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.ProjectServer.client.Silverlight.dll15.0.4420.1017341,63206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.ProjectServer.dll15.0.4551.1502611,55206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.ProjectServer.dll15.0.4551.1502611,55206-Lapkritis-201304:37
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145,00006-Lapkritis-201303:42
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145,00006-Lapkritis-201303:42
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98406-Lapkritis-201304:37
Mshy3hu.LexNegalioja933,57906-Lapkritis-201304:37
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48806-Lapkritis-201304:37
Msores.dll15.0.4551.150169,726,91206-Lapkritis-201304:37
Msoserver.dll15.0.4551.150724,957,63206-Lapkritis-201304:37
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28806-Lapkritis-201304:37
Notificationswsdl.aspxNegalioja14,53806-Lapkritis-201304:37
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96006-Lapkritis-201304:37
Oartserver.dll15.0.4551.150421,438,64806-Lapkritis-201304:37
Office.ODF15.0.4551.15014,996,77606-Lapkritis-201304:37
Onetnative.dll15.0.4545.1000510,65606-Lapkritis-201304:37
Pdplib.debug.jsNegalioja88,86106-Lapkritis-201304:37
Pdplib.jsNegalioja61,28606-Lapkritis-201304:37
Pjintl.dll15.0.4454.10004,384,87206-Lapkritis-201304:37
Portfolioanalyseswsdl.aspxNegalioja92,99606-Lapkritis-201304:37
Portfolioanalysis.debug.jsNegalioja6,50306-Lapkritis-201304:37
Portfolioanalysis.jsNegalioja3,42106-Lapkritis-201304:37
Projectdatabasecreate.SQLNegalioja10,553,94606-Lapkritis-201304:37
Projectdrilldownsatellite.debug.jsNegalioja145,92806-Lapkritis-201304:37
Projectdrilldownsatellite.jsNegalioja95,38206-Lapkritis-201304:37
Projectpostupgrade.SQLNegalioja371,13406-Lapkritis-201304:37
Projectpreupgrade.SQLNegalioja6,73306-Lapkritis-201304:37
Projectserverapishim.generated.debug.jsNegalioja164,95406-Lapkritis-201304:37
Projectserverapishim.generated.jsNegalioja86,98406-Lapkritis-201304:37
Projectwsdl.aspxNegalioja234,71506-Lapkritis-201304:37
PS.Core.debug.jsNegalioja354,65106-Lapkritis-201304:37
PS.Core.jsNegalioja218,19106-Lapkritis-201304:37
PS.debug.jsNegalioja894,24106-Lapkritis-201304:37
PS.projectmanagers.debug.jsNegalioja265,93506-Lapkritis-201304:37
PS.projectmanagers.jsNegalioja167,74506-Lapkritis-201304:37
PS.teammembers.debug.jsNegalioja341,19506-Lapkritis-201304:37
PS.teammembers.jsNegalioja217,20106-Lapkritis-201304:37
PS.Timeline.debug.jsNegalioja77,10706-Lapkritis-201304:37
PS.Timeline.jsNegalioja77,10706-Lapkritis-201304:37
Pstimelineapishim.generated.debug.jsNegalioja2,25506-Lapkritis-201304:37
Pstimelinesharedapi.generated.debug.jsNegalioja3,28706-Lapkritis-201304:37
Pwastyle.CSSNegalioja10,25906-Lapkritis-201304:37
Queuesystemwsdl.aspxNegalioja66,39706-Lapkritis-201304:37
Resourceconstraintanalysis.aspxNegalioja67,14806-Lapkritis-201304:37
Resourceconstraintreport.aspxNegalioja30,44206-Lapkritis-201304:37
Resourcewsdl.aspxNegalioja78,16006-Lapkritis-201304:37
Riched20.dll15.0.4551.15062,230,95206-Lapkritis-201304:37
Saext.dll15.0.4454.1000303,21606-Lapkritis-201304:37
Schedengine.exe15.0.4551.150714,966,49606-Lapkritis-201304:37
Securitywsdl.aspxNegalioja94,07006-Lapkritis-201304:37
Sharedapi.generated.debug.jsNegalioja32,94406-Lapkritis-201304:37
Shell.debug.jsNegalioja86,15706-Lapkritis-201304:37
Shell.jsNegalioja42,15706-Lapkritis-201304:37
SP.userprofiles.debug.jsNegalioja140,56506-Lapkritis-201304:37
SP.userprofiles.jsNegalioja140,55906-Lapkritis-201304:37
Srrequest.aspxNegalioja31,93206-Lapkritis-201304:37
Statusingwsdl.aspxNegalioja205,00806-Lapkritis-201304:37
Timesheetwsdl.aspxNegalioja88,24806-Lapkritis-201304:37
Viewwsdl.aspxNegalioja40,23906-Lapkritis-201304:37
Workflowwsdl.aspxNegalioja84,41506-Lapkritis-201304:37
Wssinteropwsdl.aspxNegalioja36,51906-Lapkritis-201304:37
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2837668 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 15 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Project Server 2013
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2837668 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2837668

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com