Visual Basic for Applications (VBA) függvények végrehajtása hiányos hivatkozást tartalmazó adatbázisokban leáll.

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 283806 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Figyelem! A cikk feltételezi, hogy az olvasó már rendelkezik a makrókkal, a programkódkészítéssel és az együttműködési mechanizmusokkal kapcsolatos alapismeretekkel.

A cikkben leírtak a Microsoft Access adatbázisokra (.mdb) és a Microsoft Access projektekre (.adp) vonatkoznak.

Microsoft Access 2000 program használata esetén ehelyett lásd a következő cikket: 208218.
Microsoft Access 97 program használata esetén ehelyett lásd a következő cikket: 160870.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

A jelenség

Ha az eljárás VBA függvényt tartalmaz, és az adatbázisban hiányzó objektumkönyvtár- vagy típuskönyvtár-hivatkozás található, a modulok fordítása vagy az eljárás futtatása során a következő hibaüzenetek fordulhatnak elő:

1. hibaüzenet

A(z) Microsoft Access adatbázis vagy projekt érvénytelen hivatkozást tartalmaz a(z) <fájlnév> fájlra, vagy a hivatkozás hiányzik.

* Az adatbázis vagy projekt megfelelő működése érdekében állítsa helyre a hivatkozást.

* További tájékoztatáshoz a hivatkozás helyreállításáról kattintson a Súgóra.

2. hibaüzenet

Compile Error (Fordítási hiba):
Can't find project or library (Projekt vagy könyvtár nem található).

Oka

Az adatbázis olyan adatbázisra, típuskönyvtárra vagy objektumkönyvtárra mutató hivatkozást tartalmaz, amely NEM TALÁLHATÓ: <hivatkozásnév> megjelöléssel szerepel a Hivatkozások párbeszédpanelen.

A megoldás

A hiányzó hivatkozás eltávolításához a következők szerint járjon el:
 1. Nyissa meg az adatbázist.
 2. A Visual Basic Editor megnyitásához nyomja le az ALT+F11 billentyűkombinációt.
 3. Az Eszközök menüben kattintson a Hivatkozások parancsra.
 4. Törölje a NEM TALÁLHATÓ: <hivatkozásnév> megjelölésű típuskönyvtár vagy objektumkönyvtár jelölőnégyzetét.
A hivatkozás eltávolítása helyett választhatja a hivatkozott fájl visszaállítását a Hivatkozások párbeszédpanelen szereplő elérési úthoz. Ha a hivatkozott fájl új helyen található, törölje a NEM TALÁLHATÓ: <referencianév> hivatkozást, majd hozza létre az új mappában lévő fájlra mutató hivatkozást.

MEGJEGYZÉS: Futásidejű Access alkalmazásban a hivatkozások menüből nem tekinthetők meg. A következő cikk bemutatja, hogy ilyenkor miként lehet programkód segítségével végignézni a hivatkozásokat:
209849 Hivatkozások iterálása tulajdonságaik megtekintéséhez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

További információ

A jelenség ismételt előidézéséhez szükséges lépések

 1. Nyissa meg a Northwind.mdb mintaadatbázist.
 2. Hozzon létre egy olyan új űrlapot, amely sem táblázatra, sem lekérdezésre nem épül.
 3. Kattintson a Beszúrás menü ActiveX-vezérlő parancsára.
 4. A Válasszon ki egy ActiveX vezérlőelemet listában válassza a Kodak Image - Szerkesztés vezérlőelem lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.
 5. Mentse az űrlapot frmReference űrlapként, és zárja be.
 6. Zárja be a Northwind.mdb adatbázist, és lépjen ki az Access programból.
 7. Keresse meg az ImgEdit.ocx fájlt, és nevezze át ImgEdit.old névre.
 8. Indítsa el az Access alkalmazást, és nyissa meg Northwind.mdb adatbázist.
 9. Nyissa meg az Indítás modult Tervező nézetben.
 10. Kattintson a Debug (Hibakeresés) menü Compile Northwind (Northwind fordítása) parancsára. A cikk „A jelenség” című részében leírt mindkét hibaüzenet jelentkezni fog.
 11. Kattintson az OK gombra. A Hivatkozások párbeszédpanel jelenik meg, és az Elérhető hivatkozások párbeszédpanelen a következő hivatkozás kiemelten látható:
  NEM TALÁLHATÓ: Kodak Image - Szerkesztés vezérlőelem
  					
 12. Az Elérhető hivatkozások párbeszédpanelen kattintson a Mégse gombra.
 13. Keresse meg az ImgEdit.old fájlt, és nevezze át ImgEdit.ocx névre.
 14. A 10. lépést ismételve már nem jelenik meg hibaüzenet.

Hivatkozások

További információt az első hibaüzenet másik lehetséges okáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
275110 „A kifejezés nem definiált függvényt tartalmaz” hibaüzenet megjelenése egy függvényhivatkozást tartalmazó lekérdezés megnyitásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 283806 - Utolsó ellenőrzés: 2007. november 27. - Verziószám: 5.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kberrmsg kbprb kbvba kbfunctions kbproductlink KB283806
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com