VBA-functies (Visual Basic for Applications) worden verbroken in een database waarin verwijzingen ontbreken

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 283806 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.MDB) en een Microsoft Access-project (.ADP).

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 2000-versie van dit artikel: 208218.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 160870.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Als er in een procedure een VBA-functie voorkomt en uw database bevat een verwijzing naar een ontbrekende object- of typebibliotheek, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven bij het compileren van modules of het uitvoeren van de procedure:

Foutbericht 1

Uw Microsoft Access-database of -project bevat een ongeldige of verbroken verwijzing naar het bestand <bestandsnaam>.

* U moet deze verwijzing corrigeren om ervoor te zorgen dat de database of het project naar behoren kan worden gebruikt.

* Klik op Help voor informatie over het herstellen deze verwijzing.

Foutbericht 2

Compileerfout:
Kan het project of de bibliotheek niet vinden.

Oorzaak

De database bevat een verwijzing naar een database of een type- of objectbibliotheek met de aanduiding MISSING:<verwijzing> in het dialoogvenster Verwijzingen.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om de ontbrekende verwijzing te verwijderen:
 1. Open de database.
 2. Druk op ALT+F11 om de Visual Basic-editor te openen.
 3. Klik op Verwijzingen in het menu Extra.
 4. Schakel het selectievakje uit voor de type- of objectbibliotheek met de aanduiding MISSING:<verwijzing>.
In plaats van de verwijzing te verwijderen kunt u ook het bestand waarnaar wordt verwezen, terugzetten op de locatie die is opgegeven in het dialoogvenster Verwijzingen. Als het bestand waarnaar wordt verwezen zich op een nieuwe locatie bevindt, wist u de MISSING: <>-verwijzing en maakt u een nieuwe verwijzing naar het bestand in de nieuwe map.

Opmerking In een Access-runtimeprogramma kunt u geen verwijzingen bekijken via een menu. In het volgende artikel wordt echter aangegeven hoe u met behulp van code verwijzingen kunt bekijken:
209849Verwijzingen doorlopen om de eigenschappen ervan weer te geven

Meer informatie

Het probleem reproduceren

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb.
 2. Maak een nieuw formulier dat op geen enkele tabel of query gebaseerd is.
 3. Klik in het menu Invoegen op ActiveX-besturingselement.
 4. Klik in de lijst Een ActiveX-besturingselement selecteren op Kodak Image Edit Control en klik op OK.
 5. Sla het formulier op als frmReference en sluit het.
 6. Sluit Noordenwind.mdb en sluit Access af.
 7. Zoek het bestand ImgEdit.ocx en wijzig de naam in ImgEdit.oud.
 8. Start Access en open Noordenwind.mdb.
 9. Open de opstartmodule in de ontwerpweergave.
 10. Klik op Noordenwind compileren in het menu Foutopsporing. De beide foutberichten zoals vermeld in de sectie Symptomen', worden weergegeven.
 11. Klik op OK. Het dialoogvenster Verwijzingen wordt weergegeven. In het dialoogvenster Beschikbare verwijzingen is de volgende verwijzing gemarkeerd:
  MISSING: Kodak Image Edit Control.
  					
 12. Klik op Annuleren in het dialoogvenster Beschikbare verwijzingen.
 13. Zoek het bestand ImgEdit.oud en wijzig de naam in ImgEdit.ocx.
 14. Nadat u stap 10 hebt herhaald, wordt het foutbericht niet meer weergegeven.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over een ander probleem dat tot het eerste foutbericht kan leiden.
275110Foutbericht 'Niet-gedefinieerde functie in expressie' als u een query opent die naar een functie verwijst

Eigenschappen

Artikel ID: 283806 - Laatste beoordeling: dinsdag 16 juli 2013 - Wijziging: 6.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com